Strona główna Strona główna   Intencje modlitwy Intencje modlitwy   Kontakt Kontakt  

MODLITWY I LITANIE DO ŚW. PAWŁA

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.

Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego...
Ty, któremu objawił się Syn Boży...
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów...
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami...
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom...
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

(podano za: ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ, 111 Litanii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s.287-289)

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA (II wersja)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, ...
Duchu święty, Boże, ...
Święta Trójco, Jedyny Boże, ...

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Pawle Apostole, ...
Święty Pawle, bohaterski obrońco wiary,...
Święty Pawle, wyznawco Jezusa ukrzyżowanego, roznoŹszący Jego słowa po ziemi, ...
Święty Pawle, którego Jezus Chrystus, wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej, ...
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa został tak wielkim światłem Kościoła, ...
Święty Pawle, któryś wycierpiał dla wiary największe prześladowania, ...
Święty Pawle, nie zwyciężona podporo Kościoła Bożego, Święty Pawle, który za przykładem Jezusa Chrystusa poświęciłeś się dla zbawienia dusz ludzkich, ...
Święty Pawle, któryś przelał krew swoją za świętą wiarę, ...

Abyśmy także dostać się mogli do chwały niebieskiej, przyczyń się za nami.
Abyśmy zachowali niezachwianą wiarę świętą Kościoła katolickiego do śmierci, ...
Aby Bóg swoją łaską wspierać raczył wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego, ...
Aby Bóg raczył utrzymywać małżonków w wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości, ...
Aby Bóg raczył otoczyć nasze rodziny opieką swą miłościwą, ...
Abyśmy zachowani byli od zarazy, głodu i wojny, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Tyś jest Naczynie Wybrane, święty Pawle,
W: Głosicielu prawdy na całym świecie.

Módlmy się:
Boże, któryś przez nauczanie św. Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw, prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego czcimy jako Apostoła Narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

(podano za: ks. Piotr Łabuda, Dziewięć spotkań ze św. Pawłem, Biblos, Tarnów 2008)

MODLITWA NA ROK ŚW. PAWŁA

Poniższą modlitwę, zawierającą prośbę o dobre owoce Roku św. Pawła, można odmawiać przy różnych okazjach po Mszy świętej lub w czasie nabożeństw.

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.