Strona główna Strona główna   Intencje modlitwy Intencje modlitwy   Kontakt Kontakt  

ROK ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Zakończenie diecezjalnych obchodów Roku św. Pawła - 28.06.2009    - relacja

Pielgrzymka uczniów, nauczycieli i rodziców Katolickiego Gimnazjum
i Liceum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości - 14.06.2009
    - relacja

Boże Ciało w Roku Św. Pawła    - opis i zdjęcia

Triduum Paschalne w Roku Św. Pawła    - opis i zdjęcia

Wielki Post 2009 - w Roku Św. Pawła     - opis

Niedziela Palmowa - spotkanie młodych diecezji bielsko-żywieckiej - 5.04.2009     - relacja

Droga Krzyżowa ulicami Bielska-Białej - 3.04.2009     - relacja

IV Kongregacja Ruchu Światło-Życie - 21.03.2009     - relacja

Rejonowe spotkanie pracowników duszpasterstwa rodzin - 12.03.2009     - relacja

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu w Roku Świętego Pawła
22.04.-1.05.2009
    - plakat

Spotkanie Akcji Katolickiej- 21.02.2009     - relacja

Dzień Chorego - 11.02.2009     - relacja

Spotkanie modlitewne Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji - 4.02.2009    - relacja

Odpust parafialny - 25 stycznia 2009    - opis, tekst homilii i zdjęcia -
oraz artykuł o. dr Jana Edmunda Urbańskiego    więcej...

List Pasterski Episkopatu Polski na święto Nawrócenia Świętego Pawła - 25 stycznia 2009    więcej...

"Szopka w Roku Św. Pawła"- Boże Narodzenie 2008     - opis i zdjęcia

Adwent 2008 - w Roku Św. Pawła    - opis i zdjęcia

"Korowód Świętych"- 30.10.2008     - relacja

Pielgrzymka Odnowy w Duchu Świętym ...- 18.10.2008     - relacja

Koncert słowno-muzyczny: "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów...", poświęcony świętemu Pawłowi ...- 13.10.2008     - relacja - cały program TKCh

Comiesięczny dzień skupienia sióstr zakonnych ...- 11.10.2008     - relacja

Pielgrzymka dekanatu starobielskiego ...- 04.10.2008     - relacja

Dzień Modlitwy o uświęcenie kapłanów ...- 19.09.2008 (początek: 15.00)    zapowiedź...    - relacja

Pielgrzymka Służby Liturgicznej, Ruchu Światło-Życie (dzieci, młodzież, dorośli i rodziny), Dzieci Maryi ...- 13.09.2008 (początek: 9.30)    zapowiedź...    - relacja

Inauguracja Roku Szkolnego i Katechetycznego w diecezji bielsko-żywieckiej- 6.09.2008 (początek: 10.00)    zapowiedź...    - relacja

Inauguracja Roku Świętego Pawła w diecezji bielsko-żywieckiej w kościele św. Pawła w dniu 10.07.2008r.     zapowiedź...    - relacja

List Pasterski biskupa bielsko-żywieckiego z okazji inauguracji Roku Świętego Pawła     więcej...

Dekret biskupa bielsko-żywieckiego ustanawiający Kościół pw. Świętego Pawła Apostoła na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej Kościołem Jubileuszowym w diecezji bielsko-żywieckiej w Roku Świętego Pawła    więcej...

Św.Paweł

28 czerwca 2008 r. wieczorem, rozpoczęliśmy wigilijne świętowanie uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dla nas jako parafii rozpoczął siś czas szczególnej łaski: przeżywania Roku Świętego Pawła.

     Podczas nieszporów w bazylice świętego Pawła za Murami w czwartek 28.06.2007 roku, papież Benedykt XVI ogłosił, że 29 czerwca 2008 r. rozpocznie się Rok Świętego Pawła. W ten sposób Kościół katolicki uczci dwutysięczną rocznicę urodzin Apostoła Narodów.
W przeddzień uroczystości świętych Piotra i Pawła Benedykt XVI przypomniał, że po raz ostatni widzieli się oni właśnie w pobliżu miejsca, gdzie obecnie znajduje się bazylika świętego Pawła za Murami. Dodał, że choć tradycja chrześcijańska uważa ich od zawsze za nierozłącznych, obaj mieli inne zadania: "Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa, Paweł otrzymał w darze możliwość pogłębienia jej bogactwa. Piotr założył pierwszą wspólnotę chrześcijan, pochodzących z narodu wybranego, Paweł został apostołem pogan".
"Zabiegali jednak - dodał papież - o tę samą sprawę: budowę Kościoła Chrystusowego". Mówiąc o męczeństwie założycieli Kościoła rzymskiego Benedykt XVI zauważył, że także dzisiaj "Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie, potrzebuje świadków i męczenników".

     Na czas jubileuszu Roku Świętego Pawła planowane są wydarzenia na różnych płaszczyznach - od religijnej i modlitewnej po historyczną i archeologiczną. Większość z nich będzie miała miejsce w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami. Rok św. Pawła zakończy się 29 czerwca 2009 roku. Obchody rozpocznie otwarcie przez Ojca Świętego Benedykta XVI Drzwi św. Pawła, znajdujących się na lewo od głównego wejścia do bazyliki, które Papież zamknie na zakończenie Roku św. Pawła. Ponadto przez cały rok przed bazyliką palić się będą lampy oliwne, do których wierni będą mogli dolewać oliwę symbolizującą modlitwę do Boga. Podobne lampy zostaną zapalone w ważnych dla Apostoła Narodów miastach w Turcji: Tarsie, Efezie i na Malcie. W każdy wtorek i piątek odprawiana będzie szczególna liturgia. Pielgrzymi uczestniczyć będą m.in. w przechodzeniu przez Drzwi św. Pawła, modlitwach przy grobie Apostoła Narodów, we Mszach Świętych. W szczególnych okolicznościach będzie możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Wyjątkowym wydarzeniem w czasie Roku św. Pawła będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Przez cały rok będą odbywały się konferencje naukowe, będą wygłaszane specjalne homilie niedzielne przez księży kardynałów. Organizowane będą także koncerty, m.in. "Msza" Haendla na rozpoczęcie Roku św. Pawła i "Zmartwychwstanie" Mahlera w Niedzielę Wielkanocną. Z okazji jubileuszu w Wiecznym Mieście zostaną utworzone szlaki pielgrzymkowe do miejsc związanych ze św. Pawłem Apostołem, które pielgrzymi będą mogli przybywać pieszo. Dla innych zostaną przygotowane autokary. Przewidziano również krótszą trasę - wzdłuż Tybru - dla młodszych pątników. Z okazji Roku św. Pawła zostaną też podjęte inicjatywy wydawnicze. Ukazać się ma folder Bazyliki św. Pawła, a być może i miesięcznik zawierający bieżące informacje na temat jubileuszu. W planach jest również wydawanie książek o Apostole oraz nowe wydania listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich. Benedyktyni przygotowują na tę okazję "Lectio Divina", opartą na 87 rozdziałach, z jakich składają się listy Pawłowe. W związku z jubileuszem powstaną także dwie strony internetowe, na których znajdować się będzie plan obchodów i pomocne informacje. Jedna pojawi się niebawem jako część oficjalnej strony Watykanu (www.vatican.va). MMP, KAI

ODPUSTY W ROKU ŚW. PAWŁA

Św.Paweł

Rok Świętego Pawła, ogłoszony z okazji 2000. rocznicy narodzenia Apostoła Narodów, rozpocznie się 28 czerwca wieczorem pierwszymi nieszporami uroczystości świętych Piotra i Pawła, a zakończy w tę samą uroczystość, 29 czerwca 2009 roku. Z tej okazji Papież udzielił odpustu zupełnego. W bazylice św. Pawła za Murami, wzniesionej nad grobem apostoła, można go otrzymać codziennie przez cały Rok Pawłowy. Natomiast w Kościołach lokalnych uzyskuje się go, uczestnicząc w publicznym nabożeństwie ku czci Apostoła Narodów pierwszego i ostatniego dnia roku jubileuszowego we wszystkich miejscach kultu, a w pewne określone przez biskupa miejscowego dni w miejscach pod wezwaniem św. Pawła czy innych, jakie ordynariusz wyznaczy dla pożytku wiernych. Odnośne rozporządzenia zawiera wydany 10 maja dekret Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny otrzymuje się - tylko raz dziennie - pod zwykłymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Można go uzyskać zarówno dla siebie, jak dla zmarłych. Pielgrzymując do wspomnianej rzymskiej bazyliki, należy się pomodlić przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu, a następnie odmówić przy ołtarzu Konfesji nad grobem Apostoła "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". Dodać należy wezwania ku czci Matki Bożej i św. Pawła, pamiętając też o św. Piotrze. Odpust zupełny w Roku Pawłowym mogą również uzyskać osoby nie będące w stanie dopełnić zwykłych warunków z powodu choroby czy innych uzasadnionych, ważnych przyczyn. Muszą postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe, i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan.
( wg Radio Vaticana )

Benedykt XVI w dniu 29.06.2007 przed modlitwą "Anioł Pański":

Św. Paweł

Drodzy Bracia i Siostry! Przed chwilą zakończyła się w Bazylice Watykańskiej Msza ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, którzy są patronami Rzymu i "filarami" Kościoła powszechnego. Jak co roku, na tę uroczystość przybyli do Rzymu arcybiskupi metropolici, których mianowałem w ostatnim roku i którym nałożyłem paliusz symbolizujący ich więź komunii z Następcą Piotra. Drogich braci metropolitów jeszcze raz najserdeczniej witam i zachęcam wszystkich do modlitwy w ich intencji, a także za wspólnoty powierzone ich pasterskiej opiece. Z okazji dzisiejszej uroczystości Kościół Rzymu i jego Biskup z radością goszczą delegację przysłaną przez Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola. Czcigodnych braci, wchodzących w skład tej delegacji, raz jeszcze z serca pozdrawiam, a za ich pośrednictwem pozdrowienie to kieruję do Jego Świątobliwości Bartłomieja I. Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła zachęca nas w sposób bardzo szczególny do usilnej modlitwy oraz do działania z przekonaniem na rzecz jedności wszystkich uczniów Chrystusa. Wschód i Zachód chrześcijański są sobie bardzo bliskie i już teraz mogą się cieszyć niemal pełną komunią, jak przypomina Sobór Watykański II, latarnia oświecająca drogę, na której ruch ekumeniczny czyni postępy. Nasze spotkania, wzajemne wizyty, toczący się dialog to nie zwykłe gesty kurtuazyjne czy próby znalezienia kompromisu, ale znak wspólnej woli, by uczynić wszystko, co możliwe, i jak najszybciej osiągnąć pełną jedność, o którą Chrystus gorąco prosił Ojca, modląc się po Ostatniej Wieczerzy: ut unum sint. Jedną z inicjatyw jest ŤRok św. Pawłať, który zapowiedziałem wczoraj wieczorem w bazylice św. Pawła za Murami, przy grobie Apostoła. Będzie to jemu poświęcony rok jubileuszowy, który rozpocznie się 28 czerwca 2008 r. i zakończy 29 czerwca 2009 r., w 2000. rocznicę jego narodzin. Mam nadzieję, że różne inicjatywy, które będą podejmowane z tej okazji, przyczynią się do odnowienia naszego zapału misyjnego i pozwolą zacieśnić nasze relacje z braćmi ze Wschodu i z innymi chrześcijanami, którzy podobnie jak my darzą czcią Apostoła Narodów. Zwróćmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów. Niech za Jej macierzyńskim wstawiennictwem Pan sprawi, że Kościół, który jest w Rzymie i na całym świecie, będzie zawsze dochowywał wierności Ewangelii, której służyli święci Piotr i Paweł i za nią oddali swoje życie.
(Copyright: L'Osservatore Romano (7-8/2007) and Polish Bishops Conference)
+ + + +