IV Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło-Życie 21.03.2009r.

Data 2009/03/24 18:30:00 | Temat: IV Kongregacja Ruchu Światło-Życie

"Idąc ku Jezusowi zaczynamy doświadczać jedności - spotykamy braci i siostry, którzy kroczą tą samą drogą" - powiedział w homilii ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, który był gościem IV Diecezjalnej Kongregacji oazy bielsko-żywieckiej.
Kongregacja odbyła się 21 marca 2009 roku, w kościele św. Pawła w Bielsku-Białej. W kościele jubileuszowym spotkały się wspólnoty Ruchu Światło-Życie, aby wspólnie odkrywać treści nowego hasła roku formacyjnego "Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!"
Przybywający najpierw zgłaszali się w recepcji!
   


Nasze wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od wezwania Ducha Świętego i wspólnej modlitwy za wstawiennictwem św. Pawła. Uroczystego otwarcia Kongregacji, jednocześnie zawiązania wspólnoty, dokonał ks. Marcin Aleksy, odpowiedzialny za Ruch w naszej diecezji.
     
     

Ciekawość uczestników wzbudziły rozdawane przy wejściu kolorowe prostokąty, które w czasie spotkań w grupach utworzyły symbole jedności Ruchu.
     

 • Pierwszy przedstawiał figurę Chrystusa Sługi - ideał formacyjny Ruchu.
 • Kolejnym był znak "fos-zoe", czyli dwa greckie słowa "Światło-Życie", tworzące krzyż.
 • Dalej Niepokalana Matka Kościoła, która jest szczególną Patronką i Orędowniczką Ruchu.
 • Z kolei obraz ukazujący Pismo Święte, przypomniał, że Biblia jest nie tylko dla Oazowiczów, ale również dla wszystkich chrześcijan słowem życia.
 • Szósta układanka przedstawiała Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku - kolebkę ruchu oazowego, miejsce, w którym znajduje się grób sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
 • Symbolem żywej obecności Boga pośród nas jest świeca, który stanowiła siódmy symbol jedności.
 • Jednym z charakterystycznych elementów Ruchu Światło-Życie jest mała grupa, pozwalająca we wspólnocie coraz bardziej stawać się Nowym Człowiekiem.
 • Konkretnym dziełem, zainicjowanym przez RŚŻ jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka, która ma na celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka.
 • Ostatnim symbolem jedności, jaki nam towarzyszył tego dnia, był znak roku, czyli graficzne przedstawienie tematu i hasła, które ukierunkowują naszą formację.
Po ułożeniu "puzzli" był czas na prezentację znaków jedności.

     

Po prezentacjach symboli zaproszeni goście ukazali "jedność" w różnych aspektach.
 • Pierwsza wystąpiła p. Joanna Durkalec, psycholog, która zwróciła uwagę na potrzebę budowania jedności wewnętrznej.
 • Klaudia Tesarczyk, pedagog szkolny, podjęła temat budowania jedności w rodzinie i małej wspólnocie – szczególnie zwracała uwagę na dbanie o więzi międzyludzkie.
 • Trzecim mówcą był ks. Adam Pradela, moderator diakonii ewangelizacji archidiecezji katowickiej, który mówił o wyjściu poza najbliższą wspólnotę do innych ludzi. "Nie wychodzimy tylko, aby coś przekazać, ale aby tworzyć relację i więzi, by każdy uczeń przyprowadzał kolejnych." - zakończył.
   

  Oprócz tego głos jeszcze zabrali:
  • ks. Ryszard Piętka, moderator diecezjalnej diakonii ewangelizacji, który mówił o bielskim "Tygodniu z Ewangelią";
  • ks. Sebastian Fajfer, moderator diecezjalnej diakonii oaz rekolekcyjnych;
  • na końcu głos zabrał Moderator Generalny, ks. Adam Wodarczyk, który przybliżył nam ideę pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Warszawy na 6.06. br.

       

  Trudno było nie być zasłuchanym!
  Rolę prowadzących całą Kongregację przyjęli na siebie pp. Anita i Krzysztof Tyrybonowie, para rejonowa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z Andrychowa.
     

  Kulminacyjnym momentem Kongregacji była Eucharystia, której przewodniczył ks. Adam Wodarczyk. W homilii Moderator Generalny mówił o idei kręgów jedności wg Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: wewnątrz Ruchu, z innymi Ruchami i wspólnotami, z urzędem Kościoła i pasterzami, jedność z innymi wyznawcami Chrystusa i wreszcie z wszystkimi ludźmi dobrej woli.
  Ks. Adam powiedział również "że jedność jest sprawdzianem autentyczności", dlatego tak ważne jest dbanie o wierność charyzmatowi Ruchu poprzez łączność z moderatorem diecezjalnym, diecezjalną diakonią jedności i realizowanie programu formacyjnego zadanego nam przez Założyciela.
       
       

  Przedłużeniem naszego świętowania była Agapa a po niej koncert ewangelizacyjny zespołu Anti Babylon System. W trakcie koncertu, poza muzyką płynącą z wiary, członkowie zespołu dzielili się świadectwem swojego życia z Jezusem Chrystusem. Była też inscenizacja zniewolenia człowieka i jego wyzwolenia przedstawiona przez członków diecezjalnej diakonii ewangelizacji.
     
     

  W czasie całej Kongregacji czynna też była diakonia słowa, gdzie można się było zaopatrzyć w literaturę oazową, materiały formacyjne i inne rzeczy!

  Sama Kongregacja zakończyła się, ale my, członkowie Ruchu Światło-Życie trwamy w oczekiwaniu na Wielkie czuwanie modlitewne, które będzie miało miejsce w Warszawie 6 czerwca 2009 r. Wtedy uczcimy w jedności z całym Kościołem w Polsce 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz wspólnie powtórzymy wezwanie "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".


  (tekst) Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego
  Wszystkie Prawa Zastrzeżone


  Ten artykuł pochodzi ze strony:
  http://www.pawelbielsko.pl