V Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło-Życie 24.04.2010r.

Data 2010/04/24 18:30:00 | Temat: V Kongregacja Ruchu Światło-Życie

24 kwietnia 2010 roku w kościele p.w. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej odbyła się V Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło-Życie diecezji bielsko-żywieckiej.
To wiosenne, diecezjalne spotkanie Oazowiczów jest okazją do wspólnego świętowania i umacniania się wzajemnego na drodze realizacji charyzmatu Światło-Życie.
   


Równocześnie jest to możliwość pochylenia się nad tematem nowego roku formacyjnego. Tym razem jest to wezwanie: "Słuchać Pana".
W 1 rozdziale Listu św. Jakuba czytamy: "19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, (...). 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo".
Jako członkowie Ruchu Światło-Życie nie chcemy być tylko słuchaczami słowa ale chcemy wprowadzać słowo w czyn. Dlatego po zawiązaniu wspólnoty i przedstawieniu się słuchaliśmy Pana, który wyrywał nas z bezczynności i wzywał do działania. Abyśmy mogli podjąć decyzję co do konkretnego zadania wysłuchaliśmy najpierw podpowiedzi szczegółowych działań a następnie spotkaliśmy się w grupach, gdzie zaprezentowały się nam różne Diakonie.
     

Zwieńczeniem naszego spotkania była Eucharystia, w czasie której wszyscy mogli wziąć udział w procesji z darami i złożyć na ołtarzu deklaracje wykonania dzieła, aby nie być słuchaczami skłonnymi do zapominania a wypełniając dane dzieło otrzymali błogosławieństwo!
     
   

Każdy z uczestników Kongregacji otrzymał specjalne, pamiątkowe "pomoce dydaktyczne"!!!

I jeszcze relacja ze strony ks. Grzegorza...
... oraz relacja ze strony oazowej!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl