Adwent 2014
i wspomnienie św. Mikołaja

Data 2013/11 18:30:00 | Temat: Adwent 2014

Rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Pierwszym czasem w nowym roku jest Adwent. Homilie niedzielne w czasie Adwentu będzie głosił ks. proboszcz Marcin Aleksy i będzie to okazja, by w myśl hasła roku duszpasterskiego przypomnieć ewangeliczne i religijne znaczenie wszystkiego co wiąże się ze świętami Narodzenia Pańskiego, bo to znaczenie coraz bardziej się zaciera nawet w świadomości wierzących!
 
   
Roraty w naszym kościele są od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 a w soboty o godz. 7.00 (wyjątkiem jest I piątek miesiąca kiedy Roraty są o 16.30). Rozważania w czasie Rorat pt. "Bóg sam wystarczy" będą z wykorzystaniem pomocy z "Małego Gościa Niedzielnego". Prowadzi ks. wikariusz Ryszard Piętka.
   
W niedziele przy drzwiach kościoła a w tygodniu w zakrystii można się zaopatrywać w opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki świąteczne oraz lampiony. Nie jest to sprzedaż tylko okazja do złożenia ofiary na cele charytatywne.
W kaplicy cały czas dostępna jest woda pobłogosławiona, którą można zabierać choćby na wizytę duszpasterską, tzw, "kolędę".


6 grudnia na Roratach odwiedził nas "św. Mikołaj". Przypomniał nam historię prawdziwego św. Mikołaja i przypomniał o przesłaniu jakie niesie nam dzisiaj!
     
Na zakończenie Mszy św. każdy uczestnik Rorat otrzymał upominek w postaci opaski odblaskowej z napisem: "Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach - Ps 91,11", która ma się przyczynić do bezpieczeństwa każdego pieszego użytkownika dróg. Ponadto obrazek z wizerunkiem Świętego i odpowiednim tekstem:
 
św. Mikołaj, patron dzieci, rybaków i więźniów Dzień św. Mikołaja: 6 grudnia
Legendy głoszą, że św. Mikołaj w młodym wieku, po śmierci rodziców, rozdał majątek ubogim i został mnichem. Przez pewien czas był więziony za swoją wiarę. Na początku IV wieku został biskupem Miry. Według innej legendy Mikołaj, aby pomóc jednemu ze swoich wiernych, ojcu trzech córek, który nie mógł zebrać dla nich wiana, podrzucił nocą przez okno woreczek złotych monet. Gdy obdarowany odkrył, kto jest dobroczyńcą, chciał się odwdzięczyć, lecz Mikołaj poprosił go, by nikomu o tym nie wspomniał. Święty Mikołaj to przyjaciel biednych i opiekun nieszczęśliwych.
Modlitwa
Boże, Tyś obdarzył świętego Mikołaja dobrocią i miłosierdziem. Spraw, abyśmy i my umieli zawsze dzielić się z potrzebującymi. Amen.

Modlitwa do świętego Mikołaja Cudotwórcy
O przesławny i najczcigodniejszy arcypasterzu, wielki cudotwórco, ojcze Mikołaju, człowieku Boży i wierny sługo, chętny pomocniku, gorący orędowniku, dobry pasterzu.
Ciebie wysławiamy jako nadzieję dla wszystkich chrześcijan, obrońcę wiernych, mądrego nauczyciela, żywiciela głodnych, pocieszyciela płaczących, odziewający nagich, lekarza chorych, opiekuna i pomocnika wdów i sierot, łagodnego wychowawcę młodych, pokrzepiciela starych.
Usłysz nas, modlących się do Ciebie, zechciej wstawić się za nami u Boga. Podaj nam Swą pomocną dłoń i otwórz dla nas drzwi Miłosierdzia Bożego. Pomóż nam unikać wszelkiego zła, niech zawsze żyjemy w pokoju i niech będziemy godni widzieć dobro na ziemi, sławiąc Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl