Adwent 2015

Data 2015/29 18:30:00 | Temat: Adwent 2015

Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem "Nowe życie w Chrystusie".
Pierwszym czasem w nowym roku jest Adwent. Kościół katolicki Adwentem rozpoczyna rok liturgiczny. Sam termin adventus oznacza z łac. oczekiwanie, nadejście. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa adwent trwał tylko dwa tygodnie, ale za pontyfikatu papieża św. Grzegorza Wielkiego, okres ten wydłużono do czterech tygodni (ściślej obejmuje 4 niedziele). W tradycji Kościoła "...okres Adwentu ma podniosły charakter: jest okresem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Pańskiego, upamiętniających pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a zarazem czasem, w którym tamto wspomnienie kieruje umysły ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu świata. Dla tych powodów okres Adwentu jest czasem religijnego i radosnego oczekiwania".
Homilie niedzielne w czasie Adwentu będzie głosił ks. wikariusz Ryszard Piętka, który w kontekście hasła roku wygłosi katechezy kerygmatyczne. W czasie tegorocznej Pasterki będzie okazja do osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela w specjalnym obrzędzie co będzie zwieńczeniem tegorocznego Adwentu i pomoże w realizacji hasła roku duszpasterskiego” "Nowe życie w Chrystusie"!!!
Temat roku wpisuje się na trzeci rok realizacji cyklu: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa". Potrzeba ukształtowania duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Znakami tego roku są woda i szata chrzcielna.
Diecezjalna inauguracja Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski odbyła się w sobotę, 28 listopada br. w kościele katedralnym Św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Liturgii pierwszych nieszporów 1 niedzieli adwentu przewodniczył Ksiądz Biskup Roman Pindel. W czasie tej liturgii przedstawiciele wszystkich parafii (w tym i naszej!) otrzymali z rąk Księdza Biskupa Świece Jubileuszowe. Taką świecę uroczyście zapaliliśmy w 1 niedzielę adwentu.
Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które przeżywać będziemy pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).
Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (8.12.2015 - 20.11.2016).
     
Nakładem Wydawnictwa Pallottinum ukazało się nowe wydanie Lekcjonarza Mszalnego, które wchodzi w życie i obowiązuje od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli 29 listopada br. Nowe wydanie księgi uwzględnia aktualne zasady pisowni języka religijnego i zawiera czytania zaczerpnięte z piątego wydania Biblii Tysiąclecia. Pewnym korektom poddano też psalmy responsoryjne. Takie księgi są już używane oczywiście także w naszym kościele!
     
Roraty w naszym kościele są od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 a w soboty o godz. 7.00 (wyjątkiem jest I piątek miesiąca i uroczystość 8 grudnia kiedy Roraty będą o 16.30). Rozważania w czasie Rorat pt. "Strażnicy światła" będą z wykorzystaniem pomocy z "Biblioteki kaznodziejskiej". Podczas Mszy Świętych roratnych, dzieci nauczą się od bohaterów biblijnych, jakie sprawności i cechy powinien posiadać Strażnik Światła, czyli strażnik wiary w Chrystusa. Z otrzymywanych na każdej Mszy Świętej elementów dzieci zbudują tarczę, składającą się z 19 sprawności, w tym ostatniej, wybranej przez dziecko. Materiały akcentują chrzcielną symbolikę światła, dlatego są idealnym wprowadzeniem w świętowanie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Homilie oparte są natomiast na tekstach liturgicznych okresu Adwentu.Prowadzi ks. wikariusz Ryszard Piętka.
   
W niedziele przy drzwiach kościoła a w tygodniu w zakrystii można się zaopatrywać w opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki świąteczne oraz lampiony. Nie jest to sprzedaż tylko okazja do złożenia ofiary na cele charytatywne.
 
W kaplicy lub korytarzu obok zakrystii cały czas dostępna jest woda pobłogosławiona, którą można zabierać choćby na wizytę duszpasterską, tzw, "kolędę".
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl