Adwent 2017
POCZĄTEK NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO I DUSZPASTERSKIEGO

(CYKL CZYTAŃ: W NIEDZIELE - ROK B; W DNI POWSZEDNIE - ROK II)

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO:

"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

Data 2017/12/03 18:30:00 | Temat: Adwent 2017

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wchodzi w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem "Duch, który umacnia miłość". Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej Pasterze Kościoła w Polsce zdecydowali, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.
Przedmiotem zainteresowania programu są wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście jest wielka szansa duszpasterska, polegająca na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego miarę.
Etapy realizacji programu:

ROK 2017/18
  • Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
  • Hasło: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (por. Dz 2,4)
  • Symbol: olej krzyżma - namaszczenie i nałożenie rąk
ROK 2018/19
  • Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha
  • Hasło: "W mocy Bożego Ducha"
  • Symbol: języki ognia
Pierwszy rok realizacji programu upłynie na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Św., zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej. W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów.
Symbole Ducha Świętego (wg. Katechizmu Kościoła Katolickiego: r. III; pp. 694-701):
WODA, NAMASZCZENIE, OGIEŃ, OBŁOK I ŚWIATŁO, PIECZĘĆ, RĘKA, PALEC, GOŁĘBICA.
Program duszpasterski uwzględnia przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).
 
   
ŚWIECE NA OŁTARZU W NASZYM KOŚCIELE
"117. Ołtarz ma być nakryty przynajmniej jednym białym obrusem. Na ołtarzu lub obok niego na czas każdej celebracji stawia się przynajmniej dwa świeczniki z zapalonymi świecami; może ich być więcej: cztery lub sześć, zwłaszcza w niedzielę albo obowiązujące święto, lub, gdy celebruje biskup diecezjalny, siedem." (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego) W naszym kościele od nowego roku liturgicznego na ołtarzu będą: 2 świece w dni powszednie i wspomnienia, 4 świece w święta a 6 świec w niedziele i uroczystości.
ADWENT
Pierwszym czasem w nowym roku jest Adwent. Sam termin adventus oznacza z łac. oczekiwanie, nadejście. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa adwent trwał tylko dwa tygodnie, ale za pontyfikatu papieża św. Grzegorza Wielkiego, okres ten wydłużono do czterech tygodni (ściślej obejmuje 4 niedziele). W tradycji Kościoła "...okres Adwentu ma podniosły charakter: jest okresem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Pańskiego, upamiętniających pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a zarazem czasem, w którym tamto wspomnienie kieruje umysły ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu świata. Dla tych powodów okres Adwentu jest czasem religijnego i radosnego oczekiwania".
Kościół zaprasza nas przede wszystkim do uczestniczenia w Mszach roratnich, poświęconych Najświętszej Maryi Pannie. Roraty to Msza św. sprawowana zwykle bardzo wcześnie rano lub wieczorem. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec lub lampionów, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Nazwa Słowo "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu - "Rorate coeli" (Niebiosa, spuśćcie rosę).
Roraty w naszym kościele są od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 a w soboty o godz. 7.00. W tym roku będziemy na nowo odkrywali "Strażnika skarbów" - św. Józefa.
Z Niemiec przywędrował do Polski zwyczaj przygotowywania wieńca adwentowego. Umieszcza się w nim cztery świece (najlepiej czerwone), które odmierzać będą cztery niedziele adwentowe.
   
W niedziele przy drzwiach kościoła a w tygodniu w zakrystii można się zaopatrywać w opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki świąteczne oraz lampiony. Nie jest to sprzedaż tylko okazja do złożenia ofiary na cele charytatywne.
   
W kaplicy lub korytarzu obok zakrystii cały czas dostępna jest woda pobłogosławiona, którą można zabierać choćby na wizytę duszpasterską, tzw, "kolędę".
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl