Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | Boże Ciało 11.06.2009r.

Data 2009/06/11 18:30:00 | Temat: Boże Ciało

   


W Roku Jubileuszowym tajemnicę Eucharystii rozważaliśmy razem ze św. Pawłem. On "szedł" z nami i słowami swoich listów pomagał nam zgłębiać obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz wyciągać z tego wnioski dla naszego życia.
   

Ołtarz I: EUCHARYSTIA JEST OFIARĄ (Mt 26,17-19.26-29)
Nauczanie św. Pawła: Flp 2, 6-18 "A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi."
   

Ołtarz II: EUCHARYSTIA JEST POKARMEM DUSZY (Mk 8,1-9)
Nauczanie św. Pawła: 1Kor 10,1-12 "wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy (...) Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg."
   

Ołtarz III: EUCHARYSTIA JEST ZADATKIEM ŻYCIA WIECZNEGO (Łk 24,13-16.28-35)
Nauczanie św. Pawła: Tt 3,1-8 "nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, (...) usprawiedliwieni Jego łaską, stali (-śmy) się w nadziei dziedzicami życia wiecznego."
   

Ołtarz IV: EUCHARYSTIA JEST SAKRAMENTEM JEDNOŚCI KOŚCIOŁA (J 17,20-26)
Nauczanie św. Pawła: Ef 4,1-7.11-16 "(...) abyście postępowali (...) z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha."
   Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl