Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | Boże Ciało 03.06.2010r.

Data 2010/06/03 18:30:00 | Temat: Boże Ciało

3 czerwca br. przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana popularnie uroczystością Bożego Ciała. Słowo Boże wygłosił do nas ks. dr Piotr Greger, nasz rezydent!
     

Z uroczystością "Bożego Ciała" związana jest procesja. W tym roku przeszliśmy ulicami: św. Pawła, Tańskiego, Skarżyńskiego, Skrzydlewskiego, Trzech Diamentów i wróciliśmy św. Pawła.
 
     


Zatrzymaliśmy się przy 4 ołtarzach:
I - Tańskiego 11;
II - Skarżyńskiego 8;
III - Trzech Diamentów 14;
IV - przed kościołem (krąg Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie i Grupa Biblijna).
W tym roku kierowaliśmy się hasłem: "Bądźmy świadkami Miłości" a modlitwą szczególnie ogarnialiśmy kapłanów!

Ołtarz I: MIŁOŚĆ OFIARNA

(Mt 26,17-19.26-29)
- modliliśmy się za tych, którzy oddają swoje życie dla innych, w tym za ofiarnych kapłanów (czerwona suła).
 

Ołtarz II: MIŁOŚĆ TROSKLIWA

(Mk 8,1-9)
- modliliśmy się za tych, troszczą się o innych, w tym za kapłanów, szafarzy sakramentów dla nas (złota stuła).
 

Ołtarz III: MIŁOŚĆ WIECZNA;

(Łk 24,13-16.28-35)
- modliliśmy się za tych, dla których "słońce ziemi już zgasło", w tym za zmarłych kapłanów (biała stuła).
 

Ołtarz IV: MIŁOŚĆ JEDNOCZĄCA

(J 17,20-26)
- modliliśmy się za tych, którzy przez swój grzech burzą jedność Kościoła, w tym za kapłanów, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu (czarna stuła).
   
Procesję zakończyliśmy w kościele uroczystym błogosławieństwem sakramentalnym!
 Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl