Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | Boże Ciało 15.06.2017r.

Data 2017/06/15 13:30:00 | Temat: Boże Ciało

W tym roku uroczystość "Bożego Ciała" przeżywaliśmy 15 czerwca.
Po raz kolejny w Eucharystii doświadczyliśmy obecności Chrystusa, którego mamy iść i głosić. Chrystusa, który jest Prawdą, Drogą, Światłem i Życiem.
   
     


Procesja w tym roku przeszła po Mszy św. o godz. 8.00 ulicami: Cieszyńską, Krzywą, św. Pawła, Tańskiego, dawną Spadzistą i wróciliśmy Cieszyńską.
     
     
   
Zatrzymaliśmy się przy 4 ołtarzach - stacjach. Przy każdym "ołtarzu" podejmowaliśmy modlitwy przekazane Dzieciom Fatimskim przez Anioła Pokoju:
Boże mój, wierzę w Ciebie. Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję Ciebie! Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie wielbią, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.
       
I ołtarz
Cieszyńska 306a
II ołtarz
Krzywa 32
III ołtarz
św. Pawła 24
IV ołtarz
Trzech Diamentów 19Przy I "ołtarzu" (Mt 26,17-19.26-29: Ustanowienie Eucharystii - EUCHARYSTIA JEST OFIARĄ) Chrystus jest Prawdą - towarzyszył nam św. Paweł!
       

Przy II "ołtarzu" (Mk 8,1-9: Rozmnożenie chleba - EUCHARYSTIA JEST POKARMEM DUSZY) Chrystus jest Drogą - towarzyszyły nam dzieci fatimskie: św. Franciszek i św. Hiacynta!
     

Przy III "ołtarzu" (Łk 24,13-16.28-35: Emaus - EUCHARYSTIA JEST POKARMEM NA ŻYCIE WIECZNE) Chrystus jest Światłem - towarzyszył nam św. Maksymilian!
     

Przy IV "ołtarzu" (J 17,20-26: Modlitwa Arcykapłańska - EUCHARYSTIA JEST SAKRAMENTEM JEDNOŚCI KOŚCIOŁA) Chrystus jest Życiem - towarzyszył nam św. brat Albert!
     

Procesja tradycyjnie zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym w kościele.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, z którymi było nam dane świętować tą uroczystość. Podziękowania dla tych, którzy przygotowali tą uroczystość i pomagali nam ją przeżywać.
Dziękujemy więc:
 • wszystkim uczestnikom liturgii a zwłaszcza uczestnikom procesji;
 • księdzu Ryszardowi i księdzu Przemysławowi;
 • szafarzom nadzwyczajnym Komunii św.;
 • p. Jakubowi - naszemu kościelnemu i organiście;
 • Panom zbierającym ofiary i opiekującym się kościołem w czasie procesji oraz pełniącym służby porządkowe;
 • służbie liturgicznej;
 • scholi działającej przy naszej parafii pod dyrekcją p. Tomasza Wiatrowskiego;
 • dzieciom sypiącym kwiaty i z dzwoneczkami oraz tym, którzy tymi dziećmi się opiekowali a także tym, którzy zatroszczyli się o kwiatki;
 • niosącym baldachim, troszczącym się o nagłośnienie;
 • p. Marcelinie Waliczek za przygotowanie wszystkich dekoracji;
 • gospodarzom poszczególnych ołtarzy;
 • tym, którzy dali świadectwo wiary i przystroili okna swoich mieszkań a także wykonali inne dekoracje.
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl