Boże Narodzenie 2009

Data 2009/12/27 22:30:00 | Temat: Dekoracje

Zapraszamy, aby przy dekoracji bożonarodzeniowej podjąć refleksję nad tematem, który zgłębiamy w trakcie tego roku liturgicznego: "Bądźmy świadkami Miłości". Tą refleksję podejmujemy w Roku Kapłańskim.
       

Hasło tego roku prowadzi nas do ponownego odkrycia Bożej Miłości, albo lepiej mówiąc Boga, który jest Miłością i źródłem autentycznej miłości.
Doskonałym obrazem Miłości Boga jest Chrystus. Ta miłość Boga objawiła nam się w sposób wyjątkowy we Wcieleniu Syna Bożego co przypomina nam inscenizacja wydarzenia z Betlejem - naszą uwagę w tą stronę kierują światło i dźwięk.
   

Bez poznania Boga, który jest Miłością i bez zanurzenia się w Bogu jako Miłości, niemożliwym jest autentyczna wiara i życie z wiary. Do odkrycia tej Miłości zaproszeni są wszyscy ludzie, czyli my, realizujący nasze życie codzienne - co pokazuje nasza dekoracja - mieszkający w swoich domach np. w miejskim bloku, wiejskiej chacie czy chacie góralskiej,
     

wykonujący codzienne czynności zilustrowane przez wyciąganie wody ze studni, podróże koleją i samochodami,
     

podejmujący pracę w różnych miejscach i zawodach czego przykładami są kominiarz, drwale, młyn wodny, wiatrak
   
   

oraz świętujący na co wskazuje kościół w tle, kataryniarz, wyciąg górski i karuzela.
   
   

Wielu ludzi odkryło tą Miłość i przyjęli zaproszenie, by być Jej świadkami wśród innych. Niektórzy z nich to kapłani, którzy z kolei pociągnęli innych do dawania świadectwa Miłości. Przykłady takich świadków przypominają postacie, które z radością na twarzy wpatrują się w obraz Miłości Boga – Nowonarodzonego Jezusa, a potem odchodzą by o Nim opowiadać innym.
  • W porządku chronologicznym spójrzmy najpierw na św. Jana de Matha. Żył na przełomie XII i XIII w. Św. Jan dał początek nowemu zakonowi, który dedykował Przenajświętszej Trójcy. Od swego powstania zakon zajmował się wykupem jeńców chrześcijańskich z niewoli muzułmańskiej. Obecnie trynitarze zajmują się duszpasterstwem, prowadzą ewangelizację misyjną oraz ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzą także ośrodki dla uzależnionych od alkoholu, są kapelanami więzień. Prowadzą np. dom rekolekcyjno-hotelowy w Rocca di Papa!
  • Św. Kamil de Lellis żył w XVI w. Po przeżyciu nawrócenia i wielokrotnym pobycie w szpitalu jako pacjent, wraz z kilku towarzyszami, których w czasie studiów zdołał pozyskać dla swoich planów, wdział habit nowej rodziny zakonnej i złożył trzy śluby proste: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, z dodaniem ślubu czwartego: oddania się bez reszty posłudze chorym. Kamilianie realizują charyzmat zgromadzenia poprzez pracę kapelanów i pielęgniarzy, kierowanie domami opieki społecznej i szpitalami, opiekę nad bezdomnymi, narkomanami i chorymi na AIDS.
  • Podobnie w XVI w. żył św. Antoni Maria Zaccaria. Po przyjęciu święceń kapłańskich zaczął kierować istniejącym już bractwem, które z czasem przerodziło się w trzy rodziny zakonne, które poświęcił on św. Pawłowi Apostołowi. Największą sławą okrył Antoniego zakon męski, który od kościoła św. Barnaby, przy którym się zawiązał, otrzymał popularną nazwę barnabitów. Za przykładem św. Pawła Apostoła, który stał się "wszystkim dla wszystkich" (1Kor 9,22) barnabici prowadzą prace apostolskie w różnych środowiskach, dostosowując się do ich wymagań oraz dokonując wyboru inicjatyw służących realizacji orędzia chrześcijańskiego.
  • Na przełomie XVII i XVIII w żył św. Jan Chrzciciel de la Salle. Zaraz po święceniach sam zajęty duszpasterstwem szukał ochotników do pracy z dziećmi i sierotami. Z tych ofiarnych pomocników wyłoniło się z czasem zgromadzenie zakonne pod nazwą Braci Szkolnych. Św. Jan Chrzciciel de la Salle w swoich szkołach wprowadził na pierwszym miejscu język ojczysty, podczas gdy dotychczas wszechwładną w nich była łacina. Pierwszeństwo dał wychowaniu religijnemu, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, nawet dziecka. Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach, także w Polsce.
  • Św. Wincenty Pallotti żył na przełomie XVIII i XIX w. Założył Zjednoczone Apostolstwo Katolickie, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Do dziś centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Swoją aktywność realizują przez pobudzanie świeckich, aby ich wkład w życie Kościoła był większy i bardziej pogłębiony.
  • Podobnie na przełomie XVIII i XIX w. żył św. Kasper del Bufalo. Założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Głównym założeniem Zgromadzenia jest budowanie i odnawianie Kościoła, dlatego też Zgromadzenie wzywa do odnowy i nawrócenia poprzez misje i rekolekcje. Misjonarze pragną wnosić Boże miłosierdzie do parafii, szkół, szpitali i więzień.
  • Bł. Ks. Jakub Alberione żył na przełomie XIX i XX w. Dał początek paulistom, czyli Towarzystwu św. Pawła a potem całej Rodzinie św. Pawła. Celem zgromadzenia jest "ewangelizacja przez apostolstwo spełniane za pomocą współczesnych środków przekazu". Pauliści wykorzystują wszelkie środki masowego przekazu: prasę, książki, kino, radio, telewizję, Internet i inne media do ewangelizacji.
  • W XX w. żył Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Za działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej został skazany na karę śmierci. W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe cudowne Jego nawrócenie na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na służbę Chrystusowi. Założony przez Niego Ruch Światło-Życie gromadzi ludzi różnego wieku i powołania i poprzez odpowiednią formację wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła.
               

Również człowiek współczesny nie może żyć bez miłości. Jest wrażliwy na przekazywanie mu miłości. Człowiek, aby osiągnął swoją pełnię, winien spotkać się z miłością, winien ją uczynić swoją. Człowiek jest istotą stworzoną z miłości i dla miłości.
   

   

Kościół, czyli każdy z nas, ma nie tylko ukazywać Miłość Boga, do niej podprowadzać, ale w swoich członkach, stawać się Miłością dającą się bezinteresownie.
BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI!!!

 

Dekorację można oglądać i podjąć rozważanie przed i po każdej Mszy św. oraz w ciągu dnia od zakończenia Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Kaplica jest otwarta a urządzenia ruchome powinny się uruchomić na impuls z czujnika ruchu w pobliżu skarbonki (kolejka jest w ruchu tylko w obecności kogoś z obsługi)! Nagranie komentarza wraz z kolędami odtwarzane są ciągle.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich twórców dekoracji!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl