Boże Narodzenie 2013


Wierzę w Syna Bożego

Data 2013/12/25 03:00:00 | Temat: Dekoracje

SZOPKA U "ŚW. PAWŁA" - ROK 2013

Tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.
J 3,16


Wyznajemy, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym. Został zrodzony w Miłości Boga Ojca. Ta sama Miłość Boża jest źródłem naszego istnienia i zbawienia. Bóg stworzył nas z miłości, a gdy popełniliśmy grzech, posłał Swojego Syna, aby wykupił nasze grzechy przez Swoją śmierć.
Prawdę o Miłości Bożej wyraża serce na suficie. Ta Miłość istniała najpierw, dlatego też to serce wyeksponowane w iluminacji jest jako pierwsze. W tym sercu jest miejsce na każdego z nas, co zaznaczone jest małymi sercami zatopionymi w Bożej Miłości.
Syn Boży, choć zrodzony z Maryi, nadal jest złączony z Ojcem. To właśnie Dziecię Jezus szczególnie objawia Miłość Ojca na ziemi. Choć wzgardzone do pozycji ubogiego żłobu, właśnie to miejsce czyni szczególnym miejscem emanowania dobroci Ojca. Dlatego samo siano również przybiera kształt serca.
Ci, którzy poznali Jezusa i uwierzyli Mu, stają się przekazicielami Miłości Bożej wobec świata. W najbliższym kręgu są reprezentanci "uBogiej Drogi" z tegorocznych Rorat, oraz przedstawiciele tych, którzy wpatrują się w ich wzór, uczestnicy adwentowego przygotowania.
Miłość od Syna Bożego przenika w ten świat, w nasze środowisko, w nasze miasto, pomiędzy nasze zajęcia i zwykłą codzienność.
   
     
     
     
Szczegółowy opis budynków wykorzystanych w szopce!

W uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) do grona kłaniających się Dzieciątku - Synowi Bożemu dołączyli Mędrcy ze Wschodu oraz nowy biskup diecezjalny, ks. bp Roman Pindel!


Wykonawcy:
Nowe budynki: Agnieszka, Agnieszka, Barbara, Bartłomiej, Daria, Dobrochna, Elżbieta, Elżbieta i Wojciech, ks. Grzegorz, Irena i Józef, Julia, Julia, Kamil, Krystyna, Magdalena, Marta, Michelle, Norbert, Piotr, Urszula.
Koleje szopkowe: Adam, Janusz, Kamil, Mateusz, Rafał, Roman.
Tło: Grzegorz, Krzysztof, Józef, Bogusław.
Elektryczność: Grzegorz, Jan, Wojciech.
Kompozycja całości: Agnieszka, Anna, Beata, Dominik, Elżbieta, Elżbieta i Wojciech, ks. Grzegorz, Krystyna.

Dekorację można oglądać i podjąć rozważanie przed i po każdej Mszy św. oraz w ciągu dnia od zakończenia Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Kaplica jest otwarta a urządzenia ruchome powinny się uruchomić na impuls z czujnika ruchu w pobliżu skarbonki.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich twórców dekoracji!


 
   Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl