Boże Narodzenie 2015


Nowe życie w Chrystusie - Jubileusz Miłosierdzia

Data 2015/12/25 02:00:00 | Temat: Dekoracje

SZOPKA I DEKORACJE ŚWIĄTECZNE U "ŚW. PAWŁA" - ROK 2015

SZCZEGÓLNY KONTEKST TEGOROCZNEGO OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO

1. Na temat Roku Liturgicznego: "Nowe życie w Chrystusie", cały czas wskazuje napis na ścianie w prezbiterium. Formą przygotowania do przeżycia hasła roku, było Seminarium Odnowy Wiary, jakie odbyło się w naszej Parafii przez 8 tygodni począwszy od października. Temat roku zainspirował też adwentowe niedzielne homilie, które przypomniały nam fundamenty naszej wiary - 4 prawa życia duchowego:
I. PRAWO PIERWSZE: Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.
II. PRAWO DRUGIE: Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.
III. PRAWO TRZECIE: Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.
IV. PRAWO CZWARTE: Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.
Zwieńczeniem tych "adwentowych rekolekcji" było uroczyste przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela w czasie tegorocznej Pasterki! Takie zaproszenie Jezusa do swojego życia powinno się często powtarzać w akcie tzw. komunii duchowej.
A oto przykładowa modlitwa komunii duchowej (taką lub podobną można też odmówić przed przyjęciem Komunii Sakramentalnej!): Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzę do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.
 
   
     
W uroczystość Objawienia Pańskiego "doszły" postacie Mędrców ze Wschodu i każdy mógł zabrać ze sobą pobłogosławione komplety kredy i kadzidła do wykorzystania w domu!
 

Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego - święto Chrztu Pańskiego

Na wejście w Liturgii Eucharystycznej śpiewaliśmy:
1. O GWIAZDO BETLEJEMSKA, ZAŚWIEĆ NA MYM NIEBIE. JA CIĘ SZUKAM WŚRÓD NOCY, JA TĘSKNIĘ BEZ CIEBIE. PROWADŹ MNIE DO STAJENKI, GDZIE CHRYSTUS ZŁOŻONY. BÓG - CZŁOWIEK Z PANNY ŚWIĘTEJ DLA NAS NARODZONY.
2. NIE MA GO JUŻ W STAJENCE, NIE MA GO JUŻ W ŻŁOBIE. GDZIEŻ PÓJDZIEMY, CHRYSTUSIE, POKŁONIĆ SIĘ TOBIE? PÓJDZIEMY UPAŚĆ NA TWARZ PRZED TWOJE OŁTARZE I SERCE, DUSZĘ, CIAŁO PONIESIEM CI W DARZE.
3. CZY ZAMIESZKASZ W MYM SERCU, ZBAWCO MÓJ I PANIE, GDZIE NĘDZNIEJSZE NIŻ W STAJNI ZNAJDZIESZ TAM POSŁANIE? ULITUJ SIĘ NADE MNĄ, NAD STWORZENIEM TWOIM. JAKOŚ STAJNIĄ NIE WZGARDZIŁ, NIE GARDŹ SERCEM MOIM.
   
P. Urszula Rogólska z redakcji bielsko-żywieckiej mutacji Gościa Niedzielnego zauważyła i doceniła naszą dekorację świąteczną. Artykuł można znaleźć w wydaniu "papierowym" z 10.01. br. lub w internecie.

2. Światowym Dniom Młodzieży będzie poświęcona w naszym kościele niedziela 24 stycznia 2016. Przedstawiciele Diecezjalnego Centrum ŚDM przybliżą nam tematykę i sprawy związane z przyjmowaniem pielgrzymów zza granicy. Po Mszy Św. o godz. 1100 będzie spotkanie dla tych, którzy już zdecydowali się przyjąć uczestników ŚDM jak i tych, którzy jeszcze się zastanawiają nad taką możliwością.

3. Diecezjalna inauguracja Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski odbyła się w sobotę, 28 listopada br. w kościele katedralnym Św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Liturgii pierwszych nieszporów 1 niedzieli adwentu przewodniczył Ksiądz Biskup Roman Pindel. W czasie tej liturgii przedstawiciele wszystkich parafii (w tym i naszej!) otrzymali z rąk Księdza Biskupa Świece Jubileuszowe. Taką świecę uroczyście zapaliliśmy w 1 niedzielę adwentu. Od tego czasu towarzyszy nam stojąc przy ołtarzu i jest uroczyście zapalana w każdą 1 niedzielę miesiąca.
 


4. O Roku Miłosierdzia również przypomina nam napis na ścianie prezbiterium.
Czas obchodu świąt Tajemnicy Wcielenia, jak uczy papież Franciszek w bulli "Misericordiae vultus" zapowiadającej Nadzwyczajny Jubileusz, to właśnie czas przeżywania faktu, że Maryja "... stała się Matką Odkupiciela człowieka", że "...na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia", że "... Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza" zaś za Bramą Miłosierdzia każdy, może "...doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. ...".

To wszystko przedstawia nasza dekoracja świąteczna. Zbliżenie do dekoracji uruchamia cykl. Najpierw dzwonnik, który reprezentuje każdego z nas, zaczyna dzwonić co przypomina nasze dopraszanie się Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza kiedy stajemy "pod ścianą" i nie widzimy drogi wyjścia. W konsekwencji zapala się światło wskazujące na Bramę Miłosierdzia, za którą jest źródło naszej nadziei. Ta Brama to przecież wejście do naszego kościoła, bo w naszym i każdym innym kościele szczególnie możemy przeżywać obecność Boga! Za chwilę nadzieję i radość potęgują dźwięki muzyki i śpiewane kolędy. Wreszcie Brama Miłosierdzia się otwiera i naszym oczom ukazuje się Nowonarodzony, Bóg, "...który pociesza, przebacza i daję nadzieję". W swoim miłosierdziu Bóg obdarza nas pierwszym z darów, darem obecności. Ten dar jednak można utracić! Po kilku minutach adoracji Brama się zamyka i kończy się cały cykl (trwający ok. 5 min.!), który jednak może zacząć się na nowo. Wystarczy tylko zbliżyć się do Bramy Miłosierdzia!
   
     
 
To co przedstawia dekoracja mogliśmy przeżywać osobiście w drugi dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego (święto św. Szczepana). Na każdą Mszę św. gromadziliśmy się przechodząc głównymi drzwiami przez Bramę Miłosierdzia, która przypominała nam dar Bożego Miłosierdzia, dar obecności. Za tą Bramą zanurzając rękę w święconej wodzie i czyniąc na sobie znak krzyża odnawialiśmy nasz chrzest (co jest też nawiązaniem do Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski!), przez który Bóg wszedł w nasze życie i już na zawsze pozostał! Bóg sam objawił nam swoje imię: "Jestem, który jestem!".
Procesja wejścia służby liturgicznej i przewodniczącego celebransa dokonała się przy śpiewie Ps 23:
1. O PANIE, TYŚ MOIM PASTERZEM, TAK DOBRYM, ŻE NIC MI NIE BRAKNIE. DO ŹRÓDEŁ WÓD ŻYWYCH MIĘ WIEDZIESZ, PROSTYMI ŚCIEŻKAMI PROWADZISZ.
REF.: PASTERZEM MOIM JEST PAN I NIE BRAK MI NICZEGO.
2. CHOĆ IDĘ PRZEZ CIEMNĄ DOLINĘ, NICZEGO NIE MUSZĘ SIĘ TRWOŻYĆ. BO PASTERZ MÓJ ZAWSZE JEST PRZY MNIE. W OBRONIE MEJ STANĄĆ GOTOWY. REF.
3. DO STOŁU SWOJEGO ZAPRASZA, NA OCZACH MYCH WROGÓW TO CZYNI. OLEJKIEM MĄ GŁOWĘ NAMASZCZA. A KIELICH NAPEŁNIA OBFICIE. REF.
4. TWA ŁASKA I DOBROĆ PODĄŻĄ W ŚLAD ZA MNĄ PO DZIEŃ MÓJ OSTATNI. AŻ DOTRĘ, O PANIE, DO DOMU, BY Z TOBĄ ZAMIESZKAĆ NA ZAWSZE. REF.
   
   
Kolejne etapy naszej "Drogi Miłosierdzia" będziemy przeżywali w Wielkim Poście i Triduum Paschalnym!

PODZIĘKOWANIA:
Składam serdecznie i wielkie podziękowania dla p. Marceliny Waliczek, która wykonała wszystkie te dekoracje! Podziękowania też dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania dekoracji! Również podziękowania dla tych, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i wspólne przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego, więc podziękowania dla:
  • Ks. Wikariusza (za dyżury w konfesjonale, prowadzenie Rorat oraz wszelką inną pomoc - przy okazji podziękowania też dla wszystkich ofiarodawców nagród „roratnich”!)
  • Ks. Przemysława
  • Panów Kościelnych i Pana Organisty
  • Szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.
  • Służby liturgicznej
  • kręgowi rodzin Ruchu Światło-Życie za ufundowanie nowej pateny i renowacji kielicha
  • Szkole Ewangelizacji Cyryl i Metody za ufundowanie nowego ornatu na Jubileusz Miłosierdzia
Ks. Proboszcz


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl