Pielgrzymka dekanatu starobielskiego - 04.10.2008

Data 2008/10/04 18:30:00 | Temat: Pielgrzymka dekanalna

Około 300 osób zgromadziło się w jubileuszowym kościele św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej uczestnicząc w pielgrzymce dekanatu starobielskiego. Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczył ks. dziekan prałat Antoni Kulawik z parafii św. Stanisława w Starym Bielsku a homilię wygłosił ks. prałat Jerzy Fryczowski, proboszcz parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na oś. Karpackim w Bielsku-Białej. Mszę św. koncelebrowali proboszczowie i wikariusze prawie wszystkich parafii dekanatu. W pielgrzymce brał udział również ks. prałat, wicedziekan, Stanisław Wawrzyńczyk, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Ks. Wawrzyńczyk przez wiele lat był proboszczem w parafii św. Pawła i głównie dzięki Jego staraniom powstał tutejszy kościół, który teraz jest kościołem jubileuszowym.
W homilii Kaznodzieja poprowadził nas po śladach św. Pawła w Rzymie a następnie ukazał główne przesłanie nauczania św. Pawła: "głosimy Chrystusa ukrzyżowanego" i zmartwychwstałego, "... bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara". Podsumowując wskazał jakie znaczenie ma dla nas odkrywanie nauczania św. Pawła i przypomniał zadanie zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.
     


O oprawę liturgiczną celebracji zadbała parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka z oś. Karpackiego w Bielsku-Białej. To właśnie z tej parafii była schola liturgiczna z p. Organistką i cała Służba Liturgiczna z lektorem, psałterzystą i osobami, które wygłosiły wezwania modlitwy powszechnej a także osoby, które przyniosły dary chleba i wina do ołtarza.
     


Całość zakończyła się nabożeństwem za wstawiennictwem św. Pawła i dopełnieniem warunków do uzyskania odpustu zupełnego.
Potem już tylko spotkanie wszystkich kapłanów przy stole na probostwie.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl