Droga Miłosierdzia - w Roku Miłosierdzia

Data 2016/01/11 16:30:00 | Temat: Droga Miłosierdzia

Całoroczne "rekolekcje" parafialne


(realizacja tematu roku i przygotowanie do peregrynacji Znaków Miłosierdzia)


Nowe życie w Chrystusie (temat roku)

 • Przygotowanie: Seminarium Odnowy Wiary od 8.10.2015
 • Niedziele Adwentu 2015: 29.11.;6,13,20.12. - Katechezy kerygmatyczne: 4 prawa życia duchowego
  Zwieńczeniem tych "adwentowych rekolekcji" było uroczyste przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela w czasie tegorocznej Pasterki! Takie zaproszenie Jezusa do swojego życia powinno się często powtarzać w akcie tzw. komunii duchowej.
 • Wigilia Paschalna - 26.03.2016 (godz.20.00) odnowa chrztu - znak wody i białej szaty
Po poświęceniu wody stojąc z zapalonymi świecami w rękach odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne po czym każdy mógł wylać na swoją głowę wodę, którą przyniósł ze sobą i nałożyć na siebie „białą szatę” (znak wody i białej szaty to szczególne znaki obecnego Roku Duszpasterskiego, w którym świętujemy 1050 rocznicę chrztu Polski)!
   

Jubileuszowa Droga Miłosierdzia

Narodzenie Pańskie 2015

 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2015; Homilia: "Dar obecności"
 • Święto św. Szczepana (26.12.) - przejście przez Bramę Miłosierdzia "Dar obecności" - odnowa sakramentu chrztu

W drugi dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego (święto św. Szczepana). Na każdą Mszę św. gromadziliśmy się przechodząc głównymi drzwiami przez Bramę Miłosierdzia, która przypominała nam dar Bożego Miłosierdzia, dar obecności. Za tą Bramą zanurzając rękę w święconej wodzie i czyniąc na sobie znak krzyża odnawialiśmy nasz chrzest (co jest też nawiązaniem do Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski!), przez który Bóg wszedł w nasze życie i już na zawsze pozostał! Bóg sam objawił nam swoje imię: "Jestem, który jestem!".
Procesja wejścia służby liturgicznej i przewodniczącego celebransa dokonała się przy śpiewie Ps 23:
1. O PANIE, TYŚ MOIM PASTERZEM, TAK DOBRYM, ŻE NIC MI NIE BRAKNIE. DO ŹRÓDEŁ WÓD ŻYWYCH MIĘ WIEDZIESZ, PROSTYMI ŚCIEŻKAMI PROWADZISZ.
REF.: PASTERZEM MOIM JEST PAN I NIE BRAK MI NICZEGO.
2. CHOĆ IDĘ PRZEZ CIEMNĄ DOLINĘ, NICZEGO NIE MUSZĘ SIĘ TRWOŻYĆ. BO PASTERZ MÓJ ZAWSZE JEST PRZY MNIE. W OBRONIE MEJ STANĄĆ GOTOWY. REF.
3. DO STOŁU SWOJEGO ZAPRASZA, NA OCZACH MYCH WROGÓW TO CZYNI. OLEJKIEM MĄ GŁOWĘ NAMASZCZA. A KIELICH NAPEŁNIA OBFICIE. REF.
4. TWA ŁASKA I DOBROĆ PODĄŻĄ W ŚLAD ZA MNĄ PO DZIEŃ MÓJ OSTATNI. AŻ DOTRĘ, O PANIE, DO DOMU, BY Z TOBĄ ZAMIESZKAĆ NA ZAWSZE. REF.)
   
   


Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego - święto Chrztu Pańskiego (wstęp do dalszych etapów Drogi Miłosierdzia)

Na wejście w Liturgii Eucharystycznej śpiewaliśmy:
1. O GWIAZDO BETLEJEMSKA, ZAŚWIEĆ NA MYM NIEBIE. JA CIĘ SZUKAM WŚRÓD NOCY, JA TĘSKNIĘ BEZ CIEBIE. PROWADŹ MNIE DO STAJENKI, GDZIE CHRYSTUS ZŁOŻONY. BÓG - CZŁOWIEK Z PANNY ŚWIĘTEJ DLA NAS NARODZONY.
2. NIE MA GO JUŻ W STAJENCE, NIE MA GO JUŻ W ŻŁOBIE. GDZIEŻ PÓJDZIEMY, CHRYSTUSIE, POKŁONIĆ SIĘ TOBIE? PÓJDZIEMY UPAŚĆ NA TWARZ PRZED TWOJE OŁTARZE I SERCE, DUSZĘ, CIAŁO PONIESIEM CI W DARZE.
3. CZY ZAMIESZKASZ W MYM SERCU, ZBAWCO MÓJ I PANIE, GDZIE NĘDZNIEJSZE NIŻ W STAJNI ZNAJDZIESZ TAM POSŁANIE? ULITUJ SIĘ NADE MNĄ, NAD STWORZENIEM TWOIM. JAKOŚ STAJNIĄ NIE WZGARDZIŁ, NIE GARDŹ SERCEM MOIM.
   

Wielki Post 2016

 • Środa Popielcowa 10.02.: wprowadzenie do kolejnego etapu: "Droga uzdrowienia"
 • W Środę Popielcową i Niedziele Wielkiego Postu: 14,21,28.02.;6,13,20.03.: w homiliach mszalnych podejmowaliśmy refleksję nad parami uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Pomagała w tym dekoracja przed ołtarzem i symbole pojawiające się tam sukcesywnie a w czasie nabożeństw popołudniowych w połączeniu z Gorzkimi Żalami rozważaliśmy dary uzdrowienia znane z Ewangelii
 • Środa Popielcowa: głodnych nakarmić i grzeszących upominać - symbol: chleb.
   
 • 1 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: spragnionych napoić i nieumiejętnych pouczać - symbol: filiżanka; w czasie Gorzkich Żalów: uzdrowienia niewidomych.
   
 • 2 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: nagich przyodziać i wątpiącym dobrze radzić - symbol: koszula; w czasie Gorzkich Żalów: uzdrowienia głuchych i niemych.
   
 • 3 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: podróżnych w domu przyjąć i strapionych pocieszać - symbol: plecak i "podróżni"; w czasie Gorzkich Żalów: uzdrowienia sparaliżowanych.
   
 • 4 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: więźniów pocieszać i krzywdy cierpliwie znosić - symbol: łańcuch; w czasie Gorzkich Żalów: uzdrowienia z różnych dolegliwości.
   
 • 5 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: chorych nawiedzać i urazy chętnie darować - symbol: kroplówka; w czasie Gorzkich Żalów: karmienie głodnych.
   
 • 6 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: umarłych pogrzebać i modlić się za żywych i umarłych - symbol: szkielet; w czasie Gorzkich Żalów: uzdrowienia z lęku i wskrzeszenia umarłych.
   
 • Wielki Czwartek (Msza Św. Wieczerzy Pańskiej 18.00) - 24.03.2016; przejście przez Bramę Miłosierdzia "Dar uzdrowienia" - uzdrowienia zmysłów
Na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej gromadziliśmy się wchodząc tylko przez główne drzwi i przez Bramę Miłosierdzia - Dar Uzdrowienia. Po przejściu zanurzyliśmy rękę w wodzie pobłogosławionej i dotykali nią wszystkich zmysłów: oczy, uszy, język - wargi, ręce, nogi, serce, umysł z modlitwą, by Jezus uzdrowił wszystkie te sfery - tak jak to czynił kiedyś o czym rozważaliśmy w każdą niedzielę okresu Przygotowania do Świąt Paschalnych (Wielkiego Postu) przy okazji nabożeństw "Gorzkich Zalów".
   

 • Wielki Piątek - 25.03.2016 (godz. 12.00); Droga Krzyżowa Miłosierdzia
 • Wielki Piątek - 25.03.2016 (godz. 18.00) - Liturgia na cześć Męki Pańskiej; przejście przez Bramę Miłosierdzia do adoracji krzyża - "Dar przebaczenia" - zaniesienie daru przebaczenia innym ludziom, zwłaszcza "naszym winowajcom"
Po wysłuchaniu słowa Bożego i skierowaniu do Boga prośby za cały świat uczciliśmy znak naszego zbawienia - krzyż. Członkowie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej wnieśli krzyż, znak miłosierdzia. Po odsłonięciu wizerunku Jezusa ukrzyżowanego przechodząc przez Bramę Miłosierdzia każdy dotykał rąk Jezusa, Miłości Przebaczającej, by znak przebaczenia zanieść do braci i sióstr.
       

 • Niedziela Zmartwychwstania 2016; Homilia: "Dar przebóstwienia"
 • Poniedziałek Wielkanocny - 28.03.2016; przejście przez Bramę Miłosierdzia "Dar przebóstwienia" do Komunii Sakramentalnej; zapalenie własnej świecy (najlepiej chrzcielnej) od światła paschału na znak "prześwietlenia" światłem Zmartwychwstałego
Niedziela Zmartwychwstania była okazją do rozważań nad darem przebóstwienia, który ofiarował nam Bóg Miłosierny przez śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna. Zaś okazję do przeżycia tego daru w znaku mieliśmy w Poniedziałek Wielkanocny kiedy to wszyscy zostali zaproszeni aby z zapalnoną świecą przejść przez Bramę Miłosierdzia do komunii eucharystycznej. Również ci, którzy nie mogą przyjąć komunii eucharystycznej, też przechodzili przez Bramę z zapaloną świecą, bo i oni są zaproszeni, by przyjąć ten dar!
     
 • Niedziela Miłosierdzia - 3.04.2016 (godz. 15.00); Paschalna Droga Światła
       
 • Sobota w maju: parafialna pielgrzymka do kościołów jubileuszowych w diecezji - przejście przez Bramy Miłosierdzia - w drodze Różańcowa Medytacja o Miłosierdziu
 • 7/8.06.2016: peregrynacja znaków miłosierdzia w naszym kościele


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl