Światowy Dzień Chorego - 11.02.2011

Data 2011/02/11 18:30:00 | Temat: Dzień Chorego

Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI
na XIX Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2011

"Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni" (1 P 2,24). Syn Boży cierpiał i umarł, jednakże zmartwychwstał i właśnie dlatego Jego rany stały się znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i pojednania z Ojcem; stają się one jednak również sprawdzianem wiary apostołów i naszej wiary: za każdym razem, kiedy Pan mówi o swojej męce i śmierci, oni nie rozumieją, odrzucają, sprzeciwiają się. Dla nich, tak jak dla nas, cierpienie pozostaje wciąż wielką tajemnicą, trudną do przyjęcia i udźwignięcia. (...)br> Drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie poprzez rany Chrystusa możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystko zło, które dotyka ludzkość. Zmartwychwstając, Chrystus Pan nie usunął ze świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je u samych korzeni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości. (...)br> Święty Bernard stwierdza: "Bóg nie może cierpieć, ale może współcierpieć". Bóg, uosobiona Prawda i Miłość, zapragnął cierpieć dla nas i z nami; stał się człowiekiem, by móc współcierpieć z człowiekiem w sposób rzeczywisty w ciele i krwi. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne pocieszenie (con-solatio) przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi dla nas gwiazda nadziei (por. Encyklika "Spe salvi", 39).
Kieruję do was, drodzy bracia i siostry, ponownie to przesłanie, abyście poprzez wasze cierpienie, życie i wiarę byli jego świadkami.(...)
Na zakończenie mojego Orędzia na Światowy Dzień Chorego pragnę wyrazić moją jedność z wszystkimi i z każdym z was, czując się współuczestnikiem waszych cierpień i nadziei, którymi na co dzień żyjecie w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech On obdarzy was pokojem i uleczy wasze serca. Niech razem z Nim będzie przy was Najświętsza Maryja Panna, którą z ufnością wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielkę strapionych.
Tegoroczny Dzień Chorego w parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej przeżyliśmy z 11 lutego br. Jak zwykle najpierw była okazja do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, po czym uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Marcina Aleksego w koncelebrze z ks. dr Piotrem Gregerem, rezydentem.
    
Po homilii 79 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych przez posługę Księdza Proboszcza i Ks. Piotra.
 
Uroczystość w kościele zakończyło nabożeństwo - modlitwa za chorych. W czasie nabożeństwa uczestnicy wspólnej modlitwy zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem na sposób "lourdzki".
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do salki na plebani, gdzie Panie z Akcji Katolickiej i Żywego Różańca przygotowały skromny posiłek.
   


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl