Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów - 19.09.2008

Data 2008/09/06 18:30:00 | Temat: Pielgrzymka kapłanów

Msza św. w jubileuszowym kościele św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej była kulminacyjnym momentem Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, który odbył się 19 września w diecezji bielsko-żywieckiej. Liturgii celebrowanej przez 80 księży przewodniczył bp Tadeusz Rakoczy. (w sumie uczestniczyło w pielgrzymce około 100 kapłanów!).
     


     
Na zakończenie mszy św. nowi proboszczowie złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenie wiernej posługi.


W homilii ordynariusz przestrzegł, że kapłan nie może być tylko administratorem. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II, biskup podkreślił, że Kościół nie potrzebuje dziś "funkcjonariuszy, administratorów i organizatorów, lecz ludzi, którzy byliby autentycznymi przyjaciółmi Chrystusa". "Kościół potrzebuje ludzi, którzy będą mu towarzyszyć w nieustannym poszukiwaniu zagubionej owcy, którzy w każdej sytuacji będą gotowi pójść na żądanie Chrystusa do każdego i służyć mu wśród utrapień, przeciwności i ucisków" - dodawał duchowny, zaznaczając, że kapłaństwo daje możliwość rozwoju osobowości "Chrystus nie zabija osobowości człowieka, ale stwarza szanse realizacji samego siebie" - mówił. Bp Rakoczy podkreślił wagę modlitwy w kształtowaniu posługi duchowej kapłana "Kapłaństwo nie jest łatwe, ale będzie łatwiejsze, jeśli oprze się na modlitwie. Nie można owocnie przeżywać swojego kapłaństwa bez modlitwy" - mówił biskup.
     


Tegoroczny Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów odbył się pod patronatem św. Pawła Apostoła, w 2000-lecie jego urodzin. Uczestnicy wysłuchali z tej okazji specjalnej konferencji, którą wygłosił ks. dr hab. Roman Pindel z PAT. Ksiądz Profesor w oparciu o życie i dzieło św. Pawła przypomniał, iż kapłan jest nie tylko administratorem i szafarzem sakramentów, ale przede wszystkim tym, który głosi słowo. Światowy Dzień Modltw o Uświęcenie Kapłanów ustanowił Jan Paweł II w 1995 roku. W tym roku watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów wystosowała okolicznościowy list, w którym autorzy podkreślają rolę modlitwy w życiu i posłudze kapłana.
     


Księża wzięli także udział w nabożeństwie eucharystycznym i odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego.
  


Tekst: por. Robert Karp, http://www.diecezja.bielsko.pl


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl