I Komunia Święta 2017

Data 2016/11/19 18:30:00 | Temat: Przygotowania i przebieg

Przygotowania
Pierwszy stopień - skrutynium "krzyż"
Drugi stopień - Pierwsza spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)
Drugi stopień - skrutynium "szata"
Drugi stopień - skrutynium "świeca"
Trzeci stopień - Triduum Paschalne
Trzeci stopień - Druga spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)
Dzień I Komunii Świętej
Oddanie w opiekę Matki Bożej
Pielgrzymka
Kandydaci na ministrantów
"Boże Ciało"

Przygotowania

Do początku

Kolejna grupa dzieci rozpoczęła przygotowania do pierwszego, pełnego uczestnictwa w naszym kościele we Mszy Św. (I Komunii Św.). To wydarzenie planowane jest na 7 maja 2017 roku! Tym razem grupa jest wyjątkowo duża, bo dzieci jest aż 52! Oprócz przygotowania katechetycznego dzieci ze swymi rodzinami idą na tą uroczystość drogą na wzór wczesnego katechumenatu. Opis całej drogi!

Dziecko ochrzczone w wieku niemowlęcym dochodzi do wiary przez uczestniczenie w wierze innych, szczególnie tych, których kocha, a więc rodziców. Wprowadzenie dziecka w życie wiary nie dokonuje się jednorazowo, lecz stopniowo. To stopniowe wprowadzanie w życie wiary nazywamy chrześcijańskim wtajemniczeniem.

Etap wstępny - ewangelizacja

Chrześcijańskie wtajemniczenie dokonujące się w domu rodzinnym od wczesnego dzieciństwa nazywamy ewangelizacją. Stanowi ona wstęp do poszczególnych stopni chrześcijańskiego wtajemniczenia, w jakie rodzice wprowadzają swoje dzieci przy współpracy z Kościołem Parafialnym. Sposobem w jaki Kościół Parafialny wspiera w tym zadaniu rodziców dziecka jest katecheza. Ale zasadniczą i niezastąpioną rolę we wtajemniczeniu chrześcijańskim odgrywają rodzice. Wśród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, w których przygotowaniu i przeżyciu tak wielkie zadanie spełniają rodzice, jest, obok chrztu i bierzmowania, również sakrament Eucharystii. Wprowadzenie w niego także dokonuje się stopniowo.

Pierwszy stopień - skrutynium "krzyż"

Do początku

Przed uroczystością Chrystusa Króla (ostatnia niedziela roku kościelnego), w nawiązaniu do przyjętego kiedyś chrztu św., dziecko przeżywa obrzęd nakładania znaku krzyża (krzyż nakładają rodzice). Znak krzyża przypomina o tym, że chrzest dokonuje się w imię Trójcy Przenajświętszej i od tego momentu jesteśmy ludźmi spod tego znaku Chrystusa Króla - Zwycięzcy. Ten znak zobowiązuje. Poprzez ten obrzęd dziecko zostaje wprowadzone w pierwszy stopień przygotowania pierwszokomunijnego: przyjęcie na kandydata.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 15.00. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i wyjaśnieniu na czym polega posłuszeństwo Chrystusowi Królowi kandydaci do "I Komunii św." stanęli przed ołtarzem, niczym armia Niezwykłego Króla.
   

Za dziećmi ustawili się rodzice i chrzestni. Dzieci otrzymały znak Chrystusa Króla, krzyż do zawieszenia na szyi, po czym Kapłan i Pani Katechetka na czołach dzieci zrobili krzyżyk.
     

Potem Ks. Proboszcz pobłogosławił krzyże, które dzieci uniosły wysoko w górę i pokropił wodą pobłogosławioną.
   

Następnie dzieci zwróciły się do swoich rodziców, którzy po pobłogosławieniu ich zawiesili im krzyże na szyi. Zanim jednak rodzice to zrobili, usłyszeli następujące słowa:
   

Drodzy Rodzice, w tym znaku jest zbawcza moc Boga. Na krzyżu Pan Jezus oddał Bogu Ojcu Swoje życie za nas. W Jego Boskie ręce, kochani Rodzice, złożyliście z zaufaniem los waszych dzieci w momencie ich Chrztu św. Uczyńcie to dzisiaj ponownie. Każdego dnia przykładem swojego życia mówcie: wierzę w życie wieczne. Świadomi swej odpowiedzialności przed Bogiem za życie chrześcijańskie waszych dzieci, teraz, w chwili ciszy zastanówcie się: czy wasze dzieci, patrząc na wasze życie codzienne, w domu, w pracy, podczas zabawy i odpoczynku, dojdą do przekonania, że przez wasze życie ziemskie dostępujecie życia wiecznego w Niebie razem ze swoimi dziećmi?

   

Przygotowując się do tej celebracji dzieci poznawały swoich świętych Patronów, by dowiedzieć się, na czym polega wierność Chrystusowi Królowi. Budujące jest jakie cechy Świętych dzieci postanowiły naśladować:
"pomimo wielkiego męczeństwa nie wyrzec się wiary w Boga, gorliwość, dobroć, nieustanna modlitwa, podążanie za Bogiem, pomaganie innym, konsekwencja i odwaga, wspieranie krewnych, biednych i ubogich, lojalność, rzetelność, wybaczanie innym, ufanie Bogu we wszystkim, poświęcenie, opiekuńczość, mądrość, zaangażowanie do pracy, dobre serce, nigdy się nie załamywać i poddawać, dążyć do osiągnięcia celów mimo ciężkich przeżyć, pogoda i radość ducha, gorliwa modlitwa, wierność nauce Jezusa, otwartość na plany Boże, niesienie radości, miłości i pokoju zwłaszcza chorym, samotnym i smutnym, pragnienie zasiadania w gronie świętych, stawanie na straży ludzkiej godności, walka o swoje przekonania, szerzenie Słowa Bożego mimo niebezpieczeństwa, być dobrą mamą, żoną, człowiekiem, cierpliwość, wrażliwość, heroizm, pracowitość, staranność w wykonywaniu obowiązków, miłość do Jezusa i Maryi, waleczność, niezłomność, opieka nad zwierzętami, pocieszanie starszych i wątpiących".

Oby dzieciom nie zabrakło wytrwałości w realizacji tych postanowień, a w nas, dorosłych, mogli widzieć przykład jak to robić!!!

Nabożeństwo zostało zwieńczone modlitwą za dzieci i ich rodziny i rozesłaniem. (Po zakończeniu dzieci zostały jeszcze pomierzone, by przygotować dla nich szaty komunijne!)

Drugi stopień - Pierwsza spowiedź (nabożeństwo pokutne)

Do początku

4 marca 2017 roku to kolejny ważny dzień dla przygotowujących się do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. (do I Komunii św.) oraz dla całej Parafii. To dzień pierwszej spowiedzi św., dzień pod patronatem św. Kazimierza, który tak umiłował Eucharystię.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wg. tego jak przystąpią do I Komunii św., żeby nadmiernie nie przedłużać nabożeństw. Nabożeństwa były o godz. 11.00 i 15.00.
Spowiedź podczas nabożeństw to okazja by wspólnie i dobrze przeżyć wszystkie elementy sakramentu pojednania i na pierwszy plan wysunąć tajemnicę miłości, która się tu dokonuje a nie uczucie lęku!
     
 

Oprócz dzieci okazję do spowiedzi św. mieli też członkowie ich rodzin (do ich dyspozycji był ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk)! Dzieci korzystały z posługi Ks. Proboszcza i Ks. Wikarego a wsparciem dla nich była cały czas p. katechetka Irena Podleśna.
       
     

Drugi stopień - skrutynium "szata"

Do początku

W sobotę przed II niedzielą Przygotowania do Obchodu Paschy (Ewangelia o Przemienieniu Jezusa, kiedy Jego szaty stają się lśniąco białe) dziecko przeżywa uroczystość świadomego przyjęcia białej szaty. Zostaliśmy ubrani w tę szatę w liturgii Sakramentu Chrztu Św., bo w nim Bóg obdarzył nas swoim Boskim życiem. Od Chrztu Św. jesteśmy Jego przybranymi dziećmi, wszyscy stanowimy jedną Rodzinę: On jest naszym Ojcem, my wszyscy nawzajem braćmi i siostrami. Jednakowe szaty przypominają słowa Pisma Św.: "[...]wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. [...] nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga3,27-28)". Przez to nabożeństwo dziecko zostaje wprowadzone w drugi stopień chrześcijańskiego wtajemniczenia: wybrane do bezpośredniego przygotowania do Sakramentów Św. (okres oczyszczenia z grzechów, uwolnienia od wpływów szatana i umocnienia w Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem).
W sobotę, 11 marca 2017, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. były już po pierwszej spowiedzi św. więc tym bardziej uzasadnione było ubranie ich w białe szaty. Dodatkowym prezezntem od Pana Boga było piękne słońce, które oświetlało dzieci!
Białe szaty są znakiem czystości wnętrza oraz otoczenia dzieci łaską Bożą. Ponadto alby przewiązane sznurem (cingulum) mogą być rónież znakiem poddania się woli dobrego Boga Ojca, któremu ufamy i pozwalamy, by zaprowadził nas dokąd zechce!
   

Tym razem nabożeństwo rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie naszego chrztu przez pokropienie wodą pobłogosławioną.
Po liturgii Słowa (Ewangelia o Przemienieniu i homilia) dzieci podeszły do drzwi kościoła i zwrócone na zewnątrz głośno odnowiły przyrzeczenia chrzcielne w części mówiącej o grzechu, okazji do niego oraz o szatanie a następnie przy śpiewie: "O Panie, Tyś moim Pasterzem" kapłan poprowadził je do ołtarza, który otoczyły kręgiem.
   

Dzieci zaproszone w ten sposób do "stołu Eucharystii" mogły przeżyć to, że nie tylko mają tworzyć jedność z Bogiem ale także wspólnotę z ludźmi, czyli Kościół. W tym momencie była okazja by polecać te dzieci Bogu przez wezwania modlitewne z aklamacją: "Ześlij o Chryste swojego Ducha IM". Po chwili dzieci zostały otoczone jeszcze przez rodziców i wszystkich zgromadzonych (mogły się poczuć bezpiecznie, że nie są same!) i tak wszyscy razem zaśpiewaliśmy modlitwę "Ojcze nasz".
   

I tym razem rodzice dzieci zostali zaproszeni do refleksji:
Drodzy Rodzice, Matko i Ojcze! Dzieci wasze powiedziały Panu Jezusowi, że wyrzekają się grzechu oraz Szatana. Mówiły to szczerze. Ale one - pozostawione same sobie - tak łatwo mogą załamać się na obranej drodze, załamać się w swoich dobrych postanowieniach. I dlatego Bóg dał im was, Rodziców, jako oparcie, jako moc. Macie odpowiedzialne zadanie prowadzić te dzieci drogą Bożą. "Weźmij to dziecię i wychowaj je dla Mnie". Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Czy poważnie traktujecie to zaufanie Boga, Ojca wszystkich, złożone w was? Czy dzieci wasze żyjąc tak jak wy, dojdą razem z wami do Niebieskiej Ojczyzny i posiądą ją na wieki? Zastanówcie się w swoim sumieniu.
Drodzy Rodzice, jak przeżyliśmy czas po pierwszym skrutynium - "w znaku krzyża"? Błogosławienie dziecku, wspólna rodzinna modlitwa? Teraz trzeba uczynić jeszcze więcej. Pomagajmy sobie i dzieciom. Żyjmy w miłości, zgodzie, szczerej czynnej życzliwości, w rodzinie, w sąsiedztwie, w szkole, w parafii. W Chrystusie wszyscy jedno jesteśmy.Kolejny etap za nami, ale wszystko nie kończy się na nabożeństwie, tylko musi mieć ciąg dalszy w życiu codziennym!!!

Drugi stopień - skrutynium "świeca"

Do początku

Kolejnym etapem na drugim stopniu przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Św. (I Komunii św.) było skrutynium ze znakiem świecy. Zgromadziliśmy się w sobotę przed IV niedzielą Przygotowania do Obchodu Paschy (Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem). Najpierw uroczyście od ognia wiecznej lampy przy tabernakulum zapaliliśmy świecę paschalną śpiewając: "Światłości Najświętsza, odblasku chwały Ojca, Jezu Chryste, Tobie chwała na wieki", a następnie przypominając sobie nasz chrzest przyjęliśmy pokropienie wodą pobłogosławioną.
   

Ewangelia i homilia uświadomiły nam, jak ważne dla wyznania wiary i dzielenia się nią jest światło: wzroku, wiedzy i Ducha św. O tym wszystkim przypomina świeca chrzcielna!
       

Następnie dzieci wezwane imiennie otoczyły ołtarz a za nimi stanęli ojcowie (ewentualnie mamy albo ktoś z rodziców chrzestnych) ze świecami chrzcielnymi. Przyjmując światło od świecy paschalnej ojcowie zapalili świece (jak przy chrzcie!) i zapalone świece przekazali dzieciom. Po chwili refleksji dzieci wpatrując się w ogień świec odnowiły przyrzeczenia chrzcielne w części dotyczącej wyznania wiary.
   
   

Podobnie jak we wcześniejszych nabożeństwach, także i tym razem rodzice zostali wezwani do zastanowienia się:
Drodzy Rodzice i my wszyscy tu zgromadzeni. Zastanówmy się w chwili ciszy. Czy nasze życie jest dla tych dzieci światłem prowadzącym do Chrystusa, do Boga? Czy one, patrząc na nas, żyjąc wśród nas, znajdują w nas oparcie w swych pierwszych krokach stawianych na drodze do Chrystusa, czy ułatwiamy im włączenie się w PASCHĘ Chrystusa?
(Po chwili ciszy kapłan mówił dalej:)
Dlatego tak bardzo jest nam potrzebny pokarm z Nieba, Ciało i Krew Pana Jezusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i Szatana, potrzebna jest nam pomoc Tego, który wszystko może i umiłował nas do końca. Drogie dzieci, wszyscy modlimy się żarliwie za was. Teraz prosić będziemy Boga, Ojca naszego, przez przyczynę Jego Świętych, Patronów naszych. Prosić też będziemy błogosławiącym gestem kapłańskiej ręki nakładanej na wasze głowy. A wy, żebyście sami mieli pomoc w modlitwie, w tym czasie, otrzymujecie wasze własne modlitewniki (wcześniej pobłogosławione).
(błogosławienie dzieci i rozdawanie modlitewników dokonało się przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych)
     

Ostatnim elementem nabożeństwa (przed błogosławieństwem i rozesłaniem) była wspólna modlitwa "Ojcze nasz" i znak pokoju. Oto słowa wprowadzenia przez kapłana:
Za chwilę odmówimy modlitwę rodziny Bożej. Ubrani w białe szaty, jak bracia i siostry, otaczamy teraz ołtarz - stół rodzinny. Na tym stole będzie chleb dla nas, chleb z Nieba. Wyciągnijmy ku niemu nasze puste dłonie, nasze głodne, spragnione serca i dusze i wołajmy: "chleba naszego powszedniego", daj nam, daj nam Panie Twego chleba z Nieba, dawaj go nam każdego dnia.
(i dalej po modlitwie):
Podamy sobie teraz ręce, jak to często robimy kiedy się witamy z innymi. I tym znakiem powiemy: "Panie Jezu, jak Ty kochasz nas wszystkich, wszystkim dajesz swój Boży pokój, podobnie i my chcemy żyć w pokoju ze wszystkimi na całym świecie, chcemy kochać wszystkich, tak jak Ty". Ten znak pokoju przekazujemy także naszym najbliższym, przy okazji mocno ich ściskając, by pokazać im jak bardzo ich kochamy!
   

(Po nabożeństwie jeszcze sprawy organizacyjne - w tym spotkanie z fotografem).

Trzeci stopień - Triduum Paschalne

Do początku

Trzeci stopień wtajemniczenia chrześcijańskiego to Triduum Paschalne i w miarę możliwości uczestniczenie w nim: we Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej, nabożeństwie Męki i Śmierci Pana w Wielki Piątek oraz w Eucharystii Rezurekcyjnej w Wielką Noc i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wdrożeniem do przeżywania Triduum Paschalnego było uczestnictwo w comiesięcznej Mszy św. w I czwartek miesiąca oraz dodatkowo w Drodze Krzyżowej dla dzieci w Wielkim Poście.
"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., nr 38.98).
Tradyjnie więc kandydaci do I Komunii św. wraz z rodzinami (...i nie tylko!) uczestniczyli w Nieszporach Niedzieli Zmartwychwstania i podczas śpiewu psalmów podchodzili do zbiornika wody chrzcielnej pobłogosławionej w Noc Paschalną i po zanurzeniu ręki czynili na sobie znak krzyża odnawiając w ten sposób swój chrzest.
       

Do I Komunii św. pozostało już bardzo niewiele czasu!!!

Trzeci stopień - Druga spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)

Do początku

Pierwsza spowiedź św. miała miejsce jeszcze w Wielkim Poście. Wtedy centralnym znakiem był krzyż, stąd głównie postawa klęcząca i nasze pragnienie, by unikać grzechu. Tym razem spowiedź ma miejsce w okresie wielkanocnym więc głównym znakiem jest figura Zmartwychwstałego i płonąca świeca paschalna. Nasza postawa to przede wszystkim postawa stojąca, gotowości do podjęcia wysiłku dla czynienia dobra.
   
     

W homilii rozważaliśmy o Chrystusie "Dobrym Pasterzu", który prowadzi nas na "zielone pastwiska", ale my "owce" nieraz chcemy iść swoimi drogami z dala od "Dobrego Pasterza" i "stada owiec". Szatan wykorzystując również dobre rzeczy chce nas "związać" byśmy nie mogli wrócić do "Dobrego Pasterza" i podjąć czynienie dobra. "Rozwiązuje" nas Chrystus w sakramencie pokuty, ale to również rodzice i inni pomagają nam w kroczeniu za "Dobrym Pasterzem" i w pełnieniu dobrych uczynków, czyli w posłuszeństwie "Dobremu Pasterzowi", którego wybieramy.
       
   

Oprócz dzieci okazję do spowiedzi św. mieli też członkowie ich rodzin (do ich dyspozycji był ks. prałat Zbigniew Powada)! Dzieci korzystały z posługi Ks. Proboszcza i Ks. Wikarego a wsparciem dla nich była cały czas p. katechetka Irena Podleśna.
       

Po indywidualnej spowiedzi św. wspólnie uwielbiliśmy Pana Boga i wyrazili wdzięczność za uwolnienie. Błogosławieństwo na zakończenie było znakiem Bożej łaski dla wzmocnienia nas w czynieniu dobra.
Po nabożeństwie jeszcze uwagi organizacyjne i próba uroczystości niedzielnej.

Dzień I Komunii Świętej

Do początku

Nasze święto parafialne, Dzień I Komunii Świętej, celebrowaliśmy w niedzielę, 7 maja br. na dwóch Mszach Świętych: o godz. 10.00 (25 dzieci) i o godz. 12.00 (26 dzieci).
     

   
     

Słowo Boże zwiastowali rodzice dzieci:
           

W homilii Ks. Proboszcz przypominał, że Msza Święta jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Pana Jezusa!
Wezwania modlitwy powszechnej wypowiedziała p. Katechetka, Irena Podleśna,
   

W procesji z darami przyniesiono:
 1. dary chleba i wina;
 2. "serca" na których dzieci wypisały dobro uczynione w drodze przygotowania do I Komunii Św. (wraz z "listami");
 3. dar materialny rodziców dzieci.
   

Do "serc" były dołączone "listy" dzieci do Pana Boga. Oto fragmenty niektórych:
 • Panie Jezu, bardzo Cię kocham. 7 maja mam przyjąć sakrament I Komunii św. Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu będę mogła przyjąć Cię do mojego serca.
 • Drogi Jezu! Dziękuję Ci, że mogę po raz pierwszy uczestniczyć w pełni we Mszy Św. w trakcie której poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Twojej będę mógł się zjednoczyć z Tobą. Proszę Cię, Panie Jezu, abym uświęcony Twoją obecnością w moim sercu kroczył przez całe moje życie z Tobą. Panie Jezu chciałbym Cię uwielbić w mojej modlitwie i uczynkach.
 • Panie Jezu! Dziękuję Ci, że wybaczyłeś mi grzechy i z czystym sercem będę mógł przyjąć Cię w Komunii św.
 • Kochany Panie Jezu! Dziękuję Ci z całego serca za to, że darzysz mnie swą mądrością i błogosławieństwem. Dziękuję również za to, że mogę przyjąć Cię w Pierwszej Komunii Św. i że od tej chwili zawsze już będziesz w moim sercu. Proszę Cię o dalsze błogosławieństwo.
 • Panie Jezu! Bardzo Ci dziękuję, że przychodzisz do mnie i jesteś tak blisko, a szczególnie w tym wspaniałym dniu, gdy przyjmę Ciebie pierwszy raz w Komunii św. Chcę Ci powiedzieć, że bardzo Cię kocham i proszę pomóż mi Panie, bym miała bardzo silną wiarę w Ciebie przez całe moje życie.
 • Panie Jezu! Dziękuję Ci za to, że jestem szczęśliwym dzieckiem, że mam dom i rodzinę. Przede wszystkim dziękuję Ci za to, że marzenia się spełniają i nawet jeśli coś mi się nie uda to i tak, ktoś we mnie wierzy. Mam wszystko, czego mi trzeba, między innymi młodszą siostrę! Bardzo Cię kocham!
 • Panie Jezu! Chcę Ci bardzo podziękować za to, że jednoczysz się z nami w Komunii Św. i za wszystko co dla mnie robisz. Jestem Ci bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że przyjmiesz moją modlitwę w niebie.
 • Dziękuję Ci, Panie Boże za to, że wszyscy w mojej rodzinie są zdrowi i szczęśliwi. Wspieraj nas swoją łaską, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie i zawsze znaleźli czas na rozmowę z Tobą.
 • Panie Jezu! Bardzo Ci dziękuję za kochających i wspaniałych rodziców i że zostałem odpowiednio przygotowany do przyjęcia Cię do mojego serca.
 • Dziękuję Ci Panie Jezu, za dar przyjęcia Ciebie oraz proszę o życie w łasce uświęcającej.
 • Panie Jezu! Dziś jest dzień mojej I Komunii Św. i dlatego moje serce płonie z miłości do Ciebie. Drogi Jezu bądź zawsze przy mnie a szczególnie w trudnych sytuacjach. Do zobaczenia! Kocham Cię!
 • Jezu, dziękuję Ci za dar I Komunii Św. To przez Twoją dobroć mogę w pełni aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Pozwól bym mogła być dobra i pomóż mi w tym.
 • Kochany Panie Jezu! Cieszę się, że będę mogła Cię przyjąć w Pierwszej Komunii Św. i w pełni uczestniczyć we Mszy Św. Postaram się, aby moje serce było zawsze czyste i gotowe na Twoje przyjście. Obiecuję wypełniać przykazania Boże, być dobrym człowiekiem i pomagać innym. Chciałabym, żebyś był Panie Jezu obecny w moim życiu każdego dnia.
   
     
   

Po komunii św. podziękowania dla Ks. Proboszcza, Pani Katechetki i rodziców!
     

Po Mszy Św. jeszcze zdjęcia grupowe i indywidualne oraz rozdanie pamiątek!
     
   Oddanie w opiekę Matki Bożej

Do początku

W ostatnią niedzielę maja, na nabożeństwie majowym o godz. 17.00, dzieci wraz z rodzinami oddały się w opiekę Matki Bożej. W nabożeństwie uczestniczyła p. katechetka, Irena Podleśna.
Na początku nabożeństwa Ks. Proboszcz pobłogosławił różańce, które dla dzieci przywiózł z Ziemi Świętej. Przy odbiorze różańców dzieci składały do kosza ofiary (część swoich prezentów I-komunijnych) z przeznaczeniem dla dzieci na misjach.
   
     
     

Następnie przedstawiciele rodziców odczytali akt oddania rodzin Matce Bożej:

Akt oddania rodzin Matce Bożej


Zwycięska Pani Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo Polski!
Oto dziś stają przed Tobą nasze rodziny, pragnąc całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy nasze rodziny, domy i wszystko co posiadamy; oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostać Twoją własnością.
Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi. Strzeż odtąd, prosimy Cię, Matko, świętości naszych rodzinnych ognisk. Nie pozwól, abyśmy znieważali je grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z sakramentu małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw, niech wyrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny. Okaż się im Matką w dniach prób i doświadczeń. Broń naszych domów rodzinnych od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.
Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy stale jest wyrzucany ze wszystkich miejsc życia społecznego i publicznego, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży. Panno Można, uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Bogu, krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom.
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko Wiernych, by nasza rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
 

Z kolei dzieci włączyły się do modlitwy już przed Najświętszym Sakramentem:
 • Dziecko 1:
  Panie Jezu obecny wśród nas, przyszliśmy by jeszcze raz podziękować za ten piękny dzień.
  Nie tak dawno po raz pierwszy przyjęliśmy Ciebie do naszych serc.
  Po raz pierwszy w pełni uczestniczyliśmy w Najświętszej Ofierze.
  Jaka to radość, jakie szczęście, trudno to nawet wyrazić słowami.
 • Dziecko 2:
  Dziękujemy Ci sercem ukochany Chryste,
  Żeś przyszedł do nas w bieli Hostii czystej.
  Dziękujemy za jasny dzień i wyróżnienie,
  Że się wiosna kwiatami nam w sercu rozpromienia.
 • Dziecko 3:
  Dziękujemy za miłość, która wciąż raduje,
  Ufnością jak słonecznym blaskiem obejmuje.
  Dziękujemy za szczęście, co z Tobą nas jednoczy
  I niebiosów błękitem nasyca nasze oczy.
 • Dziecko 4:
  Dziękujemy, że wstąpiłeś do naszych serc Panie,
  Bierzesz je, niby Niebo - za własne mieszkanie.
  Dziękujemy, żeś Ojcem, Bratem, Przyjacielem,
  Że przynosisz nam z sobą wieczyste wesele.
  Dziękujemy, że nas kochasz, żeś nie jest nam daleki
  I, że my Jezu Chryste, własnością Twą na wieki!
 • Dziecko 5:
  Najświętsza Maryjo, Matko Jezusa,
  Chcemy podzielić się z Tobą wielką radością;
  Możemy już przyjmować do naszego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej.
  Jesteśmy bardzo szczęśliwi!
  Matko Nieustającej Pomocy!
  Broń nas przed złem.
  Czuwaj by nasze serca były zawsze otwarte dla Twojego Syna!
  Oddajemy się teraz Tobie.
  Chcemy do Ciebie należeć. Chcemy być Twoimi Dziećmi.
  Bądź dla nas Matką!
 • Dziecko 6:
  A na koniec wam powiem wszystkim w podzięce,
  że będziemy codziennie składać nasze ręce, za rodziców, katechetkę i naszego kapłana ,
  by prosić dla nich o błogosławieństwo od dobrego Pana.
  Podarunkiem, więc będą nasze pacierze.
  Chcemy już dziś modlić się gorąco i szczerze by Matka Boża nas wszystkich błogosławiła
  i u swego Syna dużo łask wyprosiła.
W czasie nabożeństwa odmówiono jeszcze Litanię Loretańską i całość zakończyła się błogosławieństwem sakramentalnym.
Po nabożeństwie jeszcze sprawy organizacyjne związane z pielgrzymką dzieci I-komunijnych do Piekar!


Pielgrzymka

Do początku

W sobotę, 10 czerwca, część dzieci I-komunijnych razem z rodzicami czy innymi opiekunami i Ks. Proboszczem wyruszyli na pielgrzymkę do Piekar Śląskich, by tam powierzyć siebie i swoje rodziny oraz całe życie Matce Bożej Piekarskiej.
   
     

Wyjazd był połączony z wycieczką do Tarnowskich Gór, gdzie część uczestników zwiedzała Zabytkową Kopalnię Srebra a druga część Sztolnię "Czarnego Pstrąga".
     
     
 Kandydaci na ministrantów

Do początku

W niedzielę, 11 czerwca, na Mszy Św. ze szczególnym udziałem dzieci o godz. 11.00 , spośród dzieci I-komunijnych siedmiu chłopców zostało przyjętych przez ks. opiekuna służby liturgicznej - Ks. Ryszarda, do grona kandydatów na ministrantów parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej.
 • Adrian Cichosz
 • Dawid Jonkisz
 • Tomek Kołodziejczyk
 • Bartek Konior
 • Dominik Pełka
 • Grześ Pysz
 • Arek Utmańczyk
   
   "Boże Ciało"

Do początku

Tradycyjnie dzieci I-komunijne wzięły też udział w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ("Boże Ciało"). W czasie procesji sypały kwiatki i dzwoniły dzwoneczkami!
     
     
     
     
     

Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl