I Komunia Święta 2018

Data 2017/11/25 18:30:00 | Temat: Przygotowania i przebieg

Przygotowania
Pierwszy stopień - skrutynium "krzyż"
Drugi stopień - Pierwsza spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)

Przygotowania

Do początku

Kolejna grupa dzieci rozpoczęła przygotowania do pierwszego, pełnego uczestnictwa w naszym kościele we Mszy Św. (I Komunii Św.). To wydarzenie planowane jest na 6 maja 2018 roku! Grupa liczy w tym roku 18 dzieci. Tym razem dzieciom towarzyszą kandydaci do bierzmowania (2 klasa gimnazjum), którzy rozpoczęli dwuletni cykl przygotowań. Oprócz przygotowania katechetycznego dzieci ze swymi rodzinami idą na tą uroczystość drogą na wzór wczesnego katechumenatu. Opis całej drogi!

Dziecko ochrzczone w wieku niemowlęcym dochodzi do wiary przez uczestniczenie w wierze innych, szczególnie tych, których kocha, a więc rodziców. Wprowadzenie dziecka w życie wiary nie dokonuje się jednorazowo, lecz stopniowo. To stopniowe wprowadzanie w życie wiary nazywamy chrześcijańskim wtajemniczeniem.

Etap wstępny - ewangelizacja

Chrześcijańskie wtajemniczenie dokonujące się w domu rodzinnym od wczesnego dzieciństwa nazywamy ewangelizacją. Stanowi ona wstęp do poszczególnych stopni chrześcijańskiego wtajemniczenia, w jakie rodzice wprowadzają swoje dzieci przy współpracy z Kościołem Parafialnym. Sposobem w jaki Kościół Parafialny wspiera w tym zadaniu rodziców dziecka jest katecheza. Ale zasadniczą i niezastąpioną rolę we wtajemniczeniu chrześcijańskim odgrywają rodzice. Wśród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, w których przygotowaniu i przeżyciu tak wielkie zadanie spełniają rodzice, jest, obok chrztu i bierzmowania, również sakrament Eucharystii. Wprowadzenie w niego także dokonuje się stopniowo.

Pierwszy stopień - skrutynium "krzyż"

Do początku

Przed uroczystością Chrystusa Króla (ostatnia niedziela roku kościelnego), w nawiązaniu do przyjętego kiedyś chrztu św., dziecko przeżywa obrzęd nakładania znaku krzyża (krzyż nakładają rodzice). Znak krzyża przypomina o tym, że chrzest dokonuje się w imię Trójcy Przenajświętszej i od tego momentu jesteśmy ludźmi spod tego znaku Chrystusa Króla - Zwycięzcy. Ten znak zobowiązuje.
Poprzez ten obrzęd dziecko zostaje wprowadzone w pierwszy stopień przygotowania pierwszokomunijnego: przyjęcie na kandydata.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 15.00. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i wyjaśnieniu na czym polega posłuszeństwo Chrystusowi Królowi kandydaci do "I Komunii św." stanęli przed ołtarzem. Ksiądz Proboszcz każde dziecko wywoływał imiennie, dzieci stawały przy ławce, do nich podchodzili wyznaczeni kandydaci do bierzmowania (każde dziecko ma wyznaczonego przynajmniej jednego "opiekuna") i przyprowadzali je do ołtarza - dzieci ustawiły się wzdłuż stopnia komunijnego - kandydaci do bierzmowania za nimi.
   
     

Kandydaci do bierzmowania w imieniu Księdza Proboszcza podali dzieciom krzyże przygotowane wcześniej na ołtarzu. Dzieci wzięły je do ręki, wysoko uniosły a potem Ks. Proboszcz je pobłogosławił i pokropił wodą pobłogosławioną.
   
     

Następnie Ks. Proboszcz zwrócił się do dzieci ... : "Teraz serdecznie ucałujcie Pana Jezusa na waszych krzyżach i poproście Go, by was prowadził i miał w swojej opiece.
Zanim wrócicie do ławek, do swoich rodziców - poprosicie o błogosławieństwo znakiem krzyża waszych starszych kolegów i koleżanki oraz panią Katechetkę. W tym czasie śpiewać będziemy Ps 23. Przypomina on nam, że sam Bóg czuwa nad nami, jak dobry pasterz nad owieczkami, i prowadzi nas do domu Ojca, do życia wiecznego.

... a potem ich rodziców ... : Drodzy Rodzice, zawieście teraz ten święty znak na szyi waszego dziecka. Pobłogosławcie każdy swoje dziecko - jak to uczyniliście podczas jego Chrztu świętego - kreśląc znak krzyża na jego czole.
     

Drodzy Rodzice, w tym znaku jest zbawcza moc Boga. Na krzyżu Pan Jezus oddał Bogu Ojcu Swoje życie za nas. W Jego Boskie ręce, kochani Rodzice, złożyliście z zaufaniem los waszych dzieci w momencie ich Chrztu św. Uczyńcie to dzisiaj ponownie. Każdego dnia przykładem swojego życia mówcie: wierzę w życie wieczne. Świadomi swej odpowiedzialności przed Bogiem za życie chrześcijańskie waszych dzieci, teraz, w chwili ciszy zastanówcie się: czy wasze dzieci, patrząc na wasze życie codzienne, w domu, w pracy, podczas zabawy i odpoczynku, dojdą do przekonania, że przez wasze życie ziemskie dostępujecie życia wiecznego w Niebie razem ze swoimi dziećmi?

... i wreszcie do kandydatów do bierzmowania: Podobnie i wy, kandydaci do bierzmowania, zastanówcie się, czy możecie być wzorem życia chrześcijańskiego dla waszych młodszych kolegów i koleżanek? Jak wygląda wasze życie z Panem Jezusem na co dzień i w sakramentach? Co trzeba zmienić, poprawić? Co zrobicie dla swoich podopiecznych? Ucałujcie serdecznie Pana Jezusa na waszych krzyżach i powiedzcie Mu swoje postanowienia!"

Nabożeństwo zostało zwieńczone modlitwą za dzieci i ich rodziny, którą poprowadziła p. Katechetka. Wreszcie rozesłanie i jeszcze pobłogosławienie dzieci przez kapłanów. (Po zakończeniu dzieci zostały jeszcze pomierzone, by przygotować dla nich szaty komunijne!)

 

Drugi stopień - Pierwsza spowiedź (nabożeństwo pokutne)

Do początku

17 lutego 2018 roku to kolejny ważny dzień dla przygotowujących się do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. (do I Komunii św.) oraz dla całej Parafii. To dzień pierwszej spowiedzi św..
Spowiedź podczas nabożeństwa to okazja by wspólnie i dobrze przeżyć wszystkie elementy sakramentu pojednania i na pierwszy plan wysunąć tajemnicę miłości, która się tu dokonuje a nie uczucie lęku! Dzieciom towarzyszyli ich "starsi bracia i siostry" (przeżywający pierwszy rok przygotowania do bierzmowania), którzy tym razem wcielili się w role "pastuszków", którzy przyprowadzili do Dobrego Pasterza "zbłąkane owieczki".
   
   

Oprócz dzieci okazję do spowiedzi św. mieli też członkowie ich rodzin (do ich dyspozycji był ks. Andrzej Żmudka, rekolekcjonista). Dzieci korzystały z posługi Ks. Proboszcza i Ks. Wikarego.
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl