I Komunia Święta 2018

Data 2017/11/25 18:30:00 | Temat: Przygotowania i przebieg

Przygotowania
Pierwszy stopień - skrutynium "krzyż"
Drugi stopień - Pierwsza spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)
Drugi stopień - skrutynium "szata"
Drugi stopień - skrutynium "świeca"
Trzeci stopień - Triduum Paschalne
Trzeci stopień - Druga spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)
Dzień I Komunii Świętej

Przygotowania

Do początku

Kolejna grupa dzieci rozpoczęła przygotowania do pierwszego, pełnego uczestnictwa w naszym kościele we Mszy Św. (I Komunii Św.). To wydarzenie planowane jest na 6 maja 2018 roku! Grupa liczy w tym roku 18 dzieci. Tym razem dzieciom towarzyszą kandydaci do bierzmowania (2 klasa gimnazjum), którzy rozpoczęli dwuletni cykl przygotowań. Oprócz przygotowania katechetycznego dzieci ze swymi rodzinami idą na tą uroczystość drogą na wzór wczesnego katechumenatu. Opis całej drogi!

Dziecko ochrzczone w wieku niemowlęcym dochodzi do wiary przez uczestniczenie w wierze innych, szczególnie tych, których kocha, a więc rodziców. Wprowadzenie dziecka w życie wiary nie dokonuje się jednorazowo, lecz stopniowo. To stopniowe wprowadzanie w życie wiary nazywamy chrześcijańskim wtajemniczeniem.

Etap wstępny - ewangelizacja

Chrześcijańskie wtajemniczenie dokonujące się w domu rodzinnym od wczesnego dzieciństwa nazywamy ewangelizacją. Stanowi ona wstęp do poszczególnych stopni chrześcijańskiego wtajemniczenia, w jakie rodzice wprowadzają swoje dzieci przy współpracy z Kościołem Parafialnym. Sposobem w jaki Kościół Parafialny wspiera w tym zadaniu rodziców dziecka jest katecheza. Ale zasadniczą i niezastąpioną rolę we wtajemniczeniu chrześcijańskim odgrywają rodzice. Wśród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, w których przygotowaniu i przeżyciu tak wielkie zadanie spełniają rodzice, jest, obok chrztu i bierzmowania, również sakrament Eucharystii. Wprowadzenie w niego także dokonuje się stopniowo.

Pierwszy stopień - skrutynium "krzyż"

Do początku

Przed uroczystością Chrystusa Króla (ostatnia niedziela roku kościelnego), w nawiązaniu do przyjętego kiedyś chrztu św., dziecko przeżywa obrzęd nakładania znaku krzyża (krzyż nakładają rodzice). Znak krzyża przypomina o tym, że chrzest dokonuje się w imię Trójcy Przenajświętszej i od tego momentu jesteśmy ludźmi spod tego znaku Chrystusa Króla - Zwycięzcy. Ten znak zobowiązuje.
Poprzez ten obrzęd dziecko zostaje wprowadzone w pierwszy stopień przygotowania pierwszokomunijnego: przyjęcie na kandydata.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 15.00. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i wyjaśnieniu na czym polega posłuszeństwo Chrystusowi Królowi kandydaci do "I Komunii św." stanęli przed ołtarzem. Ksiądz Proboszcz każde dziecko wywoływał imiennie, dzieci stawały przy ławce, do nich podchodzili wyznaczeni kandydaci do bierzmowania (każde dziecko ma wyznaczonego przynajmniej jednego "opiekuna") i przyprowadzali je do ołtarza - dzieci ustawiły się wzdłuż stopnia komunijnego - kandydaci do bierzmowania za nimi.
   
     

Kandydaci do bierzmowania w imieniu Księdza Proboszcza podali dzieciom krzyże przygotowane wcześniej na ołtarzu. Dzieci wzięły je do ręki, wysoko uniosły a potem Ks. Proboszcz je pobłogosławił i pokropił wodą pobłogosławioną.
   
     

Następnie Ks. Proboszcz zwrócił się do dzieci ... : "Teraz serdecznie ucałujcie Pana Jezusa na waszych krzyżach i poproście Go, by was prowadził i miał w swojej opiece.
Zanim wrócicie do ławek, do swoich rodziców - poprosicie o błogosławieństwo znakiem krzyża waszych starszych kolegów i koleżanki oraz panią Katechetkę. W tym czasie śpiewać będziemy Ps 23. Przypomina on nam, że sam Bóg czuwa nad nami, jak dobry pasterz nad owieczkami, i prowadzi nas do domu Ojca, do życia wiecznego.

... a potem ich rodziców ... : Drodzy Rodzice, zawieście teraz ten święty znak na szyi waszego dziecka. Pobłogosławcie każdy swoje dziecko - jak to uczyniliście podczas jego Chrztu świętego - kreśląc znak krzyża na jego czole.
     

Drodzy Rodzice, w tym znaku jest zbawcza moc Boga. Na krzyżu Pan Jezus oddał Bogu Ojcu Swoje życie za nas. W Jego Boskie ręce, kochani Rodzice, złożyliście z zaufaniem los waszych dzieci w momencie ich Chrztu św. Uczyńcie to dzisiaj ponownie. Każdego dnia przykładem swojego życia mówcie: wierzę w życie wieczne. Świadomi swej odpowiedzialności przed Bogiem za życie chrześcijańskie waszych dzieci, teraz, w chwili ciszy zastanówcie się: czy wasze dzieci, patrząc na wasze życie codzienne, w domu, w pracy, podczas zabawy i odpoczynku, dojdą do przekonania, że przez wasze życie ziemskie dostępujecie życia wiecznego w Niebie razem ze swoimi dziećmi?

... i wreszcie do kandydatów do bierzmowania: Podobnie i wy, kandydaci do bierzmowania, zastanówcie się, czy możecie być wzorem życia chrześcijańskiego dla waszych młodszych kolegów i koleżanek? Jak wygląda wasze życie z Panem Jezusem na co dzień i w sakramentach? Co trzeba zmienić, poprawić? Co zrobicie dla swoich podopiecznych? Ucałujcie serdecznie Pana Jezusa na waszych krzyżach i powiedzcie Mu swoje postanowienia!"

Nabożeństwo zostało zwieńczone modlitwą za dzieci i ich rodziny, którą poprowadziła p. Katechetka. Wreszcie rozesłanie i jeszcze pobłogosławienie dzieci przez kapłanów. (Po zakończeniu dzieci zostały jeszcze pomierzone, by przygotować dla nich szaty komunijne!)

 

Drugi stopień - Pierwsza spowiedź (nabożeństwo pokutne)

Do początku

17 lutego 2018 roku to kolejny ważny dzień dla przygotowujących się do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. (do I Komunii św.) oraz dla całej Parafii. To dzień pierwszej spowiedzi św..
Spowiedź podczas nabożeństwa to okazja by wspólnie i dobrze przeżyć wszystkie elementy sakramentu pojednania i na pierwszy plan wysunąć tajemnicę miłości, która się tu dokonuje a nie uczucie lęku! Dzieciom towarzyszyli ich "starsi bracia i siostry" (przeżywający pierwszy rok przygotowania do bierzmowania), którzy tym razem wcielili się w role "pastuszków", którzy przyprowadzili do Dobrego Pasterza "zbłąkane owieczki".
   
   

Oprócz dzieci okazję do spowiedzi św. mieli też członkowie ich rodzin (do ich dyspozycji był ks. Andrzej Żmudka, rekolekcjonista). Dzieci korzystały z posługi Ks. Proboszcza i Ks. Wikarego.

Drugi stopień - skrutynium "szata"

Do początku

W sobotę przed II niedzielą Przygotowania do Obchodu Paschy (Ewangelia o Przemienieniu Jezusa, kiedy Jego szaty stają się lśniąco białe) dziecko przeżywa uroczystość świadomego przyjęcia białej szaty. Zostaliśmy ubrani w tę szatę w liturgii Sakramentu Chrztu Św., bo w nim Bóg obdarzył nas swoim Boskim życiem. Od Chrztu Św. jesteśmy Jego przybranymi dziećmi, wszyscy stanowimy jedną Rodzinę: On jest naszym Ojcem, my wszyscy nawzajem braćmi i siostrami. Jednakowe szaty przypominają słowa Pisma Św.: "[...]wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. [...] nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga3,27-28)". Przez to nabożeństwo dziecko zostaje wprowadzone w drugi stopień chrześcijańskiego wtajemniczenia: wybrane do bezpośredniego przygotowania do Sakramentów Św. (okres oczyszczenia z grzechów, uwolnienia od wpływów szatana i umocnienia w Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem).
W sobotę, 24 lutego 2018, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. były już po pierwszej spowiedzi św. więc tym bardziej uzasadnione było ubranie ich w białe szaty.
Białe szaty są znakiem czystości wnętrza oraz otoczenia dzieci łaską Bożą.
Tym razem nabożeństwo rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie naszego chrztu przez pokropienie wodą pobłogosławioną.
Po liturgii Słowa (Ewangelia o Przemienieniu i homilia) dzieci i kandydaci do bierzmowania podeszłi do drzwi kościoła i zwróceni na zewnątrz głośno odnowili przyrzeczenia chrzcielne w części mówiącej o grzechu, okazji do niego oraz o szatanie: najpierw młodzież a potem dzieci.
 

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych młodzież, jako starsi bracia i siostry w wierze, w imieniu Kościoła, przepasali dzieci sznurem (cingulum) i w ten sposób ich strój stał się kompletny.
Następnie przy śpiewie: "O Panie, Tyś moim Pasterzem" kapłan stanął na czele a młodzież poprowadziła "umiłowane dzieci Boże" do ołtarza, który otoczyły kręgiem. Za nimi stanęli kandydaci do bierzmowania a trzeci krąg utworzyli rodzice i inni obecni w kościele.
Dzieci zaproszone w ten sposób do "stołu Eucharystii" mogły przeżyć to, że nie tylko mają tworzyć jedność z Bogiem ale także wspólnotę z ludźmi, czyli Kościół. W tym momencie była okazja by polecać te dzieci Bogu przez wezwania modlitewne z aklamacją: "Ześlij o Chryste swojego Ducha IM". Po czym wszyscy razem zaśpiewaliśmy modlitwę "Ojcze nasz".
     

I tym razem rodzice dzieci zostali zaproszeni do refleksji:
Drodzy Rodzice, Matko i Ojcze! Dzieci wasze powiedziały Panu Jezusowi, że wyrzekają się grzechu oraz Szatana. Mówiły to szczerze. Ale one - pozostawione same sobie - tak łatwo mogą załamać się na obranej drodze, załamać się w swoich dobrych postanowieniach. I dlatego Bóg dał im was, Rodziców, jako oparcie, jako moc. Macie odpowiedzialne zadanie prowadzić te dzieci drogą Bożą. "Weźmij to dziecię i wychowaj je dla Mnie". Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Czy poważnie traktujecie to zaufanie Boga, Ojca wszystkich, złożone w was? Czy dzieci wasze żyjąc tak jak wy, dojdą razem z wami do Niebieskiej Ojczyzny i posiądą ją na wieki? Zastanówcie się w swoim sumieniu.
Drodzy Rodzice, jak przeżyliśmy czas po pierwszym skrutynium - "w znaku krzyża"? Błogosławienie dziecku, wspólna rodzinna modlitwa? Teraz trzeba uczynić jeszcze więcej. Pomagajmy sobie i dzieciom. Żyjmy w miłości, zgodzie, szczerej czynnej życzliwości, w rodzinie, w sąsiedztwie, w szkole, w parafii. W Chrystusie wszyscy jedno jesteśmy.Kolejny etap za nami, ale wszystko nie kończy się na nabożeństwie, tylko musi mieć ciąg dalszy w życiu codziennym!!!
 

Drugi stopień - skrutynium "świeca"

Do początku

Kolejnym etapem na drugim stopniu przygotowania do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Św. (I Komunii św.) było skrutynium ze znakiem świecy. Zgromadziliśmy się w sobotę przed IV niedzielą Przygotowania do Obchodu Paschy (Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem). Najpierw uroczyście od ognia wiecznej lampy przy tabernakulum zapaliliśmy świecę paschalną śpiewając: "Światłości Najświętsza, odblasku chwały Ojca, Jezu Chryste, Tobie chwała na wieki".
 

Ewangelia i homilia uświadomiły nam, jak ważne dla wyznania wiary i dzielenia się nią jest światło: wzroku, wiedzy i Ducha św. O tym wszystkim przypomina świeca chrzcielna!
Następnie przed ołtarz zostali wezwani kandydaci do bierzmowania. Zapalili swoje świece od świecy paschalnej i odnowili przyrzeczenia chrzcielne w części dotyczącej wiary.
 

Po nich do ołtarza zostały wezwane dzieci a za nimi stanęli ojcowie (ewentualnie mamy albo ktoś z rodziców chrzestnych) ze świecami chrzcielnymi. Przyjmując światło od stojących za nimi kandydat do bierzmowania ojcowie zapalili świece i zapalone świece przekazali dzieciom. Po chwili refleksji dzieci wpatrując się w ogień świec odnowiły swoje przyrzeczenia chrzcielne w części dotyczącej wyznania wiary.
   
   

Podobnie jak we wcześniejszych nabożeństwach, także i tym razem rodzice zostali wezwani do zastanowienia się:
Drodzy Rodzice i my wszyscy tu zgromadzeni. Zastanówmy się w chwili ciszy. Czy nasze życie jest dla tych dzieci światłem prowadzącym do Chrystusa, do Boga? Czy one, patrząc na nas, żyjąc wśród nas, znajdują w nas oparcie w swych pierwszych krokach stawianych na drodze do Chrystusa, czy ułatwiamy im włączenie się w PASCHĘ Chrystusa?
(Po chwili ciszy kapłan mówił dalej:)
Dlatego tak bardzo jest nam potrzebny pokarm z Nieba, Ciało i Krew Pana Jezusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i Szatana, potrzebna jest nam pomoc Tego, który wszystko może i umiłował nas do końca. Drogie dzieci, wszyscy modlimy się żarliwie za was. Teraz prosić będziemy Boga, Ojca naszego, przez przyczynę Jego Świętych, Patronów naszych. Prosić też będziemy błogosławiącym gestem kapłańskiej ręki nakładanej na wasze głowy. A wy, żebyście sami mieli pomoc w modlitwie, w tym czasie, za pośrednictwem waszych starszych braci i sióstr w wierze (kandydatów do bierzmowania) otrzymujecie wasze własne modlitewniki (wcześniej pobłogosławione).
(błogosławienie dzieci i rozdawanie modlitewników dokonało się przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych)
   

Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem i rozesłaniem.
(Po nabożeństwie jeszcze sprawy organizacyjne).


Trzeci stopień - Triduum Paschalne

Do początku

Trzeci stopień wtajemniczenia chrześcijańskiego to Triduum Paschalne i w miarę możliwości uczestniczenie w nim: we Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej, nabożeństwie Męki i Śmierci Pana w Wielki Piątek oraz w Eucharystii Rezurekcyjnej w Wielką Noc i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wdrożeniem do przeżywania Triduum Paschalnego było uczestnictwo w comiesięcznej Mszy św. w I czwartek miesiąca oraz dodatkowo w Drodze Krzyżowej dla dzieci w Wielkim Poście.
"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., nr 38.98).
Swoistą tradycją już jest w naszym kościele, że w czasie nieszporów wielkanocnych swój chrzest odnawiają m.in. dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Wodą pobłogosławioną w Noc Paschy robią na sobie znak krzyża.
W tym roku byli z nami także kandydaci do bierzmowaniaz drugiej klasy gimnazjum, którzy przeżywają pierwszy rok przygotowania.
Znakiem zakończenia liturgicznych obchodów Triduum Paschalnego jest u nas uroczyste zgaszenie paschału zapalonego na początku Wigilii Paschalnej!
   
     
   

Do I Komunii św. pozostało już bardzo niewiele czasu!!!

Trzeci stopień - Druga spowiedź św. (nabożeństwo pokutne)

Do początku

Pierwsza spowiedź św. miała miejsce jeszcze w Wielkim Poście. Wtedy centralnym znakiem był krzyż, stąd głównie postawa klęcząca i nasze pragnienie, by unikać grzechu. Tym razem spowiedź ma miejsce w okresie wielkanocnym (1.05.) więc głównym znakiem jest figura Zmartwychwstałego i płonąca świeca paschalna. Nasza postawa to przede wszystkim postawa stojąca, gotowości do podjęcia wysiłku dla czynienia dobra. W homilii rozważaliśmy o Chrystusie "Dobrym Pasterzu", który prowadzi nas na "zielone pastwiska" i chce abyśmy żyli nowym, pięknym życiem.
     

Przed spowiedzią dzieci podchodziły do bliskich by przeprosić za swoje winy i prosić o przebaczenie. Dzieci korzystały z posługi Ks. Proboszcza i Ks. Wikarego a wsparciem dla nich była cały czas p. katechetka Katarzyna Kwaśna.Oprócz dzieci okazję do spowiedzi św. mieli też członkowie ich rodzin i kandydaci do bierzmowania z 2 klasy gimnazjum (do ich dyspozycji był ks. Przemysław Sawa, Misjonarz Miłosierdzia)!
Po spowiedzi św. dzieci zapalały swoje świece od paschału (czasami pomagali w tym bliscy bądź "opiekunowie" - kandydaci do bierzmowania) i z zapalonymi świecami w ręku odmawiały "pokutę" i składały przed Jezusem postanowienie czynienia dobra po spowiedzi św.
     
     

Po nabożeństwie jeszcze uwagi organizacyjne i próba uroczystości niedzielnej.

Dzień I Komunii Świętej

Do początku

Nasze święto parafialne, Dzień I Komunii Świętej, celebrowaliśmy w niedzielę, 6 maja br. na Mszy Świętej o godz. 11.00.
     

     

Słowo Boże zwiastowali rodzice dzieci i goście, w tym ks. Janusz Jamroziński, koncelebrans, przyjaciel rodziny jednego z dzieci. W homilii Ks. Proboszcz mówił o kolejnym z darów Ducha Świętego, darze męstwa.
Wezwania modlitwy powszechnej wypowiedziała p. Katechetka, Katarzyna Kwaśna.
     
   
   

W procesji z darami przyniesiono:
  1. dary chleba i wina;
  2. "serca" na których dzieci wypisały dobro uczynione w drodze przygotowania do I Komunii Św. (wraz z "listami");
  3. dar materialny rodziców dzieci.
 

Do "serc" były dołączone "listy". Oto fragmenty niektórych:
  • Panie Boże, mój Ojcze. Dziękuję Ci za dar Twojej Obecności w moim sercu. Raduję się, że mogę w Komunii Świętej przyjmować Twoją Miłość, która pozwala mi odkrywać jak piękny jest świat. Proszę Cię, dobry Ojcze, wspomagaj mnie zawsze w wybieraniu tego co dobre.
  • Panie, dziękuję Ci za Księdza Proboszcza. Dziękuję za to, że głosi nam Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało.
  • Księże Proboszczu, dziękuję Ci za trud, pracę, staranie, aby Bóg w Hostii był od dziś naszego życia Panem!
  • Jezu Najsłodszy, Ojcze i Panie! Dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie. Przyjmij w ofierze me serce małe, by Cię kochało przez życie całe.
  • Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką swą.
   
   

Po komunii św. podziękowania dla Ks. Proboszcza, Pani Katechetki i rodziców!

Już Jezus przyszedł szczęście ogromne
Wziął moje serce jak dobry Brat
O! Tego już nigdy nie zapomnę
Pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat.

Dzisiaj Twe dzieci o Księże drogi
Chcą Ci wyrazić miłość i cześć.
Bo dzień dzisiejszy dla nas tak błogi
Chcemy go zawsze przez życie nieść.

Dzięki Ci za to drogi nasz Księże
Żeś nam Jezusa do serca dał.
Będziemy do nieba nieść błagania,
Abyś obfitą nagrodę miał.

   
   

Po Mszy Św. jeszcze zdjęcia grupowe i indywidualne oraz rozdanie pamiątek!
 

Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl