Korowód Świętych - 30.10.2008

Data 2008/10/30 18:30:00 | Temat: Korowód Świętych

Na dwa dni przed uroczystością Wszystkich Świętych w jubileuszowym kościele św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej miało miejsce nabożeństwo, w którym można było przeżyć w sposób niezwykły tajemnicę Świętych Obcowania. (zobacz plakat zapraszający)
Istotę tego nabożeństwa dobrze sprecyzował Ks. Biskup Ordynariusz, który skierował specjalne pozdrowienie do wszystkich uczestników tego spotkania. (zobacz scan dokumentu)


Organizatorem tego wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czele z ks. Piotrem Bączkiem, asystentem diecezjalnym. (posłuchaj wypowiedzi ks. Piotra)
     


Wszystko rozpoczęło się od modlitwy do św. Pawła, który był swoistym "gospodarzem" tego spotkania, po czym nastąpiła modlitwa różańcowa, która również dała możliwość rozważania tajemnicy świętości.
W kolejnej części nabożeństwa delegacje różnych parafii naszej diecezji prezentowały przywiezione przez siebie relikwiarze. W czasie prezentacji była okazja by krótko przypomnieć Świętą Postać, w czym dodatkowo pomagały ciekawe przebrania osób prezentujących. W ten sposób zostało przywołanych około 30 postaci. Prezentacje były przeplatane śpiewaną inwokacją: "Święci Pańscy módlcie się za nami. Święte Boże wspomagajcie nas."
     


          


     


Po prezentacji Świętych i Błogosławionych wyruszył "Korowód Świętych". Delegacje z relikwiarzami i wszyscy uczestnicy nabożeństwa przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych wyszli w procesji wokół kościoła.
   


   


Zwieńczeniem uroczystości była Eucharystia "ze Świętymi". Celebracji w koncelebrze 10 kapłanów przewodniczył ks. prałat Krzysztof Ryszka a homilię wygłosił ks. Piotr Bączek, asystent diecezjalny KSM. Na początku Mszy Św. pozdrowienie od Ks. Bpa Ordynariusza odczytał ks. proboszcz Marcin Aleksy.
   


   
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl