Wielkopostny Dzień Skupienia
organistów i muzyków kościelnych
z diecezji bielsko-żywieckiej- 17.03.2012

Data 2012/03/17 12:30:00 | Temat: Organiści

Około 50 organistów i muzyków kościelnych z naszej diecezji przybyło 17 marca br. na Wielkopostny Dzień Skupienia do parafii św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 przywitaniem wszystkich przybyłych przez ks. dra Sławomira Zawadę, przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej w diecezji bielsko-żywieckiej. Następnie ks. dr Wiesław Hudek, przewodniczący Komisji Muzyki Liturgicznej w archidiecezji katowickiej przedłożył wykład o muzyce instrumentalnej w liturgii. Wykład ilustrowany był przykładami nagrań takiej muzyki.
W spotkaniu wziął udział również ks. Krzysztof Kurnik, obecnie studiujący muzykę kościelną na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.
     
Po wykładzie, w kościele był czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii i możliwość spotkania z Nim w sakramencie pokuty.
Następnie uczestnicy Dnia Skupienia celebrowali Eucharystię pod przewodnictwem ks. dra Wiesława Hudka, który wygłosił też homilię.
Przed jej rozpoczęciem była okazja do nauczenia się pieśni o św. Pawle a po rozpoczęciu do kilku słów o parafii i kościele, co uczynił ks. Proboszcz.
       
Po Mszy Św. była jeszcze możliwość do omówienia spraw bieżących, uzupełnienia kwestionariusza organisty a także do skromnego poczęstunku przy herbacie i kawie, o który szczególnie zadbał organista z parafii św. Pawła, p. Jakub Stefanków!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl