W MOCY BOŻEGO DUCHA

Owoce Ducha Świętego

Data 2019/06/07 13:45:00 | Temat: Rok duszpasterski

W tym roku podejmując hasło: "W mocy Bożego Ducha" w czasie paschalnym zatrzymujemy się przy owocach Ducha Świętego, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów: ""Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5,22-23)".

Nasza młodzież oazowa do poszczególnych owoców przygotowała prace fotograficzne, które poniżej prezentujemy:

MIŁOŚĆ

 

RADOŚĆ

 

POKÓJ

 

CIERPLIWOŚĆ

 

UPRZEJMOŚĆ

 

DOBORĆ

 

WIERNOŚĆ

 

ŁAGODNOŚĆ

 

OPANOWANIE

 
Bardzo dziękujemy młodzieży za ich inicjatywę!

Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl