Peregrynacja Znaków Miłosierdzia
7/8 czerwca 2016

Data 2016/06/19 18:30:00 | Temat: Przygotowanie i przebieg

Przygotowanie!

Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia od początku Jubileuszowego Roku Miłosierdzia realizując "Drogę Miłosierdzia" przez rozważanie o darach Miłosiernego Boga.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego i w Wielki Czwartek zgłębialiśmy dar obecności Boga w nas i pośród nas. Zwieńczyliśmy to rozważanie odnową naszego chrztu.
W czasie Wielkiego Postu pochylaliśmy się nad darem uzdrowienia, przyglądając się Jezusowi, który hojnie udzielał i udziela tego daru. To rozważanie uwieńczyliśmy wchodząc do kościoła na liturgię Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej i dotykając wodą święconą naszych zmysłów z prośbą o ich uzdrowienie.
Kolejnym darem o którym rozmyślaliśmy to dar przebaczenia. W Wielki Piątek najpierw na Drodze Krzyżowej a potem na Liturgii na cześć Męki Pańskiej kiedy dotykaliśmy dłonią ukrzyżowanego Jezusa a potem tą dłoń wyciągali do naszych braci i sióstr z darem przebaczenia.
Wreszcie w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozmyślaliśmy o darze przebóstwienia, usynowienia. W tą uroczystość przystępowaliśmy do Komunii Eucharystycznej z zapaloną świecą prosząc, by światło Zmartwychwstałego rozproszyło wszelki mrok w nas.

Przebieg uroczystości!

Plan peregrynacji Znaków Miłosierdzia
(w środę, 8 czerwca, o godzinie: 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00
odczytywanie intencji do modlitwy złożonych wcześniej do skrzynki przy chrzcielnicy!)
Wtorek - 7.06.
17.00    powitanie i Msza św. z bierzmowaniem
19.00    czuwanie (prowadzi Ruch Światło-Życie)
21.00    Msza Św. o powołania (celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej Parafii bądź posługujących w niej)
22.30    czuwanie (prowadzi SECiM)
24.00 do 6.00 przerwa
Środa - 8.06.
6.00      Różańcowa medytacja miłosierdzia – różaniec ze św. Janem Pawłem II – część radosna - dar obecności (wszystkie części modlitwy różańcowej "prowadził" św. Jan Paweł II - głos odtwarzany z płyty!)
7.00      Msza św.
8.00      Różańcowa medytacja miłosierdzia - różaniec ze św. Janem Pawłem II - część światła
9.00      Koronka do Miłosierdzia Bożego - Droga Uzdrowienia - dar uzdrowienia
10.00    Msza św. dla chorych i seniorów
11.00    Różańcowa medytacja miłosierdzia - różaniec ze św. Janem Pawłem II - część bolesna
12.00    Droga Krzyżowa - dar przebaczenia
13.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego - Droga Światła - dar przebóstwienia
14.00    Różańcowa medytacja miłosierdzia - różaniec ze św. Janem Pawłem II - część chwalebna
15.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego, akt oddania Parafii, Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Komunia eucharystyczna (dla tych, którzy nie byli na Mszy Św.) oraz "pożegnanie".Samochód-kaplica przyjechał do kościoła drogą udekorowaną na całej trasie od granicy parafii.
       

Ostatni odcinek samochód przebył poprzedzany przez orkiestrę dętą!
     

Razem z członkami Parafii i kapłanami z dekanatu (i nie tylko!) Znaki Miłosierdzia powitał ks. bp Tadeusz Rakoczy.
     

Relikwiarze Apostołów Miłosierdzia: śśw. Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowalskiej wnieśli do kościoła młodzi ludzie, którzy w czasie Mszy Św. przyjęli sakrament bierzmowania.
   

Wśród witających byli ci, którzy są szczególnie związani z tym miejscem. Najpierw byli to żołnierze 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.
     

Znaki Miłosierdzia powitali też członkowie Ruchu Światło-Życie i Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.
Komentarz liturgiczny prowadził ks. Przemysław Sawa, dyrektor SECiM.
 

Słowo powitania wypowiedział Ks. Proboszcz:
Nadeszła ta wiekopomna chwila. Znaki Miłosierdzia Bożego zawitały do naszej parafii.
Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia od początku Jubileuszowego Roku Miłosierdzia przez rozważanie o darach Miłosiernego Boga. W uroczystość Narodzenia Pańskiego i w Wielki Czwartek zgłębialiśmy dar obecności Boga w nas i pośród nas. Zwieńczyliśmy to rozważanie odnową naszego chrztu. W czasie Wielkiego Postu pochylaliśmy się nad darem uzdrowienia, przyglądając się Jezusowi, który hojnie udzielał i udziela tego daru. To rozważanie uwieńczyliśmy wchodząc do kościoła na liturgię Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej i dotykając wodą święconą naszych zmysłów z prośbą o ich uzdrowienie. Kolejnym darem o którym rozmyślaliśmy to dar przebaczenia. W Wielki Piątek najpierw na Drodze Krzyżowej a potem na Liturgii na cześć Męki Pańskiej kiedy dotykaliśmy dłonią ukrzyżowanego Jezusa a potem tą dłoń wyciągali do naszych braci i sióstr z darem przebaczenia. Wreszcie w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozmyślaliśmy o darze przebóstwienia, usynowienia. W tą uroczystość przystępowaliśmy do Komunii Eucharystycznej z zapaloną świecą prosząc, by światło Zmartwychwstałego rozproszyło wszelki mrok w nas.
Wiemy, że Bóg przychodzi do nas z tymi darami raz po raz, ale ten moment jest wyjątkowy i szczególnie uroczysty. Witamy Cię Jezu w tym wizerunku wraz z Apostołami Miłosierdzia, świętymi Faustyną i Janem Pawłem II w ich relikwiach. Pragniemy byś wylał na nas te dary szczególnie obficie tu i teraz. Ale pragniemy tych darów nie tylko byśmy sami mogli się nimi cieszyć, ale byśmy nimi mogli obdarowywać innych, byśmy byli miłosierni jak Ojciec. Byśmy potrafili innym dawać swoją obecność. Byśmy umieli zaradzać potrzebom naszych braci i sióstr i w ten sposób nieść im uzdrowienie. Byśmy umieli przebaczać. Byśmy innym przekazali Dobrą Nowinę, że są umiłowanymi dziećmi Bożymi.
Razem z członkami tej Parafii witają Cię, Jezu, ci, którzy są szczególnie związani z tym miejscem. Najpierw są to żołnierze 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Na terenie tej Parafii mieszkało kiedyś wielu wojskowych. Dzisiaj czynnych żołnierzy jest już niewielu, ale jest wielu emerytów wojskowych i ich rodziny. Obecność honorowej asysty wojskowej mobilizuje nas do modlitwy za tych, którzy pełnili i pełnią tą niezwykle odpowiedzialną i trudną służbę. Witają Cię też Jezu członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy tutaj spotykają się i formują z całej naszej diecezji i nie tylko. Witają Cię też Jezu członkowie Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, którzy tutaj gromadzą się na modlitwie, formacji i posłudze innym.
Jezu, czujemy się zaszczyceni Twoją tak szczególną obecnością i obecnością śśw. Faustyny i Jana Pawła II. Ale nie chcemy by skończyło się tylko na wyróżnieniu, ale by te wyjątkowe chwile miały ciąg dalszy w naszym życiu.
   

Msza św. powitania była połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania 17 młodym ludziom.
     
     
   
     
     

O godz. 21.00 Mszę św. celebrowali kapłani, którzy pochodzą z naszej Parafii, bądź w niej pracowali i inni zaangażowani w posługę przy naszym kościele: ks. Tomasz Marek (pochodzący z Parafii), ks. Grzegorz Strządała (były wikariusz), ks. Jacek Orszulik (były wikariusz), ks. Przemysław Sawa (pomagający w Parafii), ks. Ludwik Aleksy (brat proboszcza), ks. Ryszard Piętka (obecny wikariusz), ks. Marcin Aleksy (obecny proboszcz), ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk (pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła - przewodniczył liturgii i wygłosił Słowo Boże!). Asystę liturgiczną podjęli dorośli ministranci, którzy dzisiaj już niekoniecznie służą przy ołtarzu!
Ks. Bp Piotr Greger, wieloletni rezydent w naszej Parafii, nie mógł być obecny z nami z powodu trwającej w tym czasie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, ale nadesłał nam "list jedności" odczytany w czasie tej wieczornej Mszy Św.:
Przewielebny Księże Proboszczu!
Drodzy Parafianie.
W ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia rozważamy orędzie o Miłosierdziu Boga, który pochyla się nad ludzką biedą i jest niewyczerpanym źródłem nadziei oraz wezwaniem do czynnego okazywania miłosierdzia braciom. Wasza parafia przeżywa czas Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej.
Papież Jan Paweł 11 przypomniał w Łagiewnikach w 2002 roku: "Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój (Jan Paweł II, Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu)".
Duszpasterzom oraz Parafianom życzę, aby doba miłosierdzia stała się czasem błogosławionym przez Pana. Niech wątpiącym przyniesie światło nadziei, ufającym umocnienie w wierze, a wszystkim da siłę do świadectwa o miłosierdziu Boga.
     
   

W środę czas od zakończenia modlitwy wspólnej do następnej godziny był przeznaczony na przejście przez symboliczną "bramę miłosierdzia" i uczczenia relikwii śśw. Jana Pawła II i Faustyny oraz na modlitwę w ciszy!
     
     
     

Ceremonia pożegnania odbyła się bez Mszy Św. Po odczytaniu kolejnych intencji (w sumie w ciągu dnia odczytaliśmy ich prawie 200!) zaśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego po której była Litania uwielbienia Miłosierdzia Bożego. Następnie Akt oddania Parafii Miłosierdziu Bożemu a po nim przeplatany śpiewem Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ci, którzy nie byli na Mszy Św. mogli jeszcze zjednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym w Komunii Św. Potem był jeszcze czas by trwać w milczeniu i osobiście pożegnać się ze Znakami Miłosierdzia. Po odśpiewaniu hymnu "Credo Domine" strażacy i przedstawiciele Parafii odnieśli Znaki Miłosierdzia do samochodu kaplicy.
     
     
     
   

A po Peregrynacji... ?
Pozostały już tylko kwiaty, wspomnienia, film, zdjęcia...
   
   

Ponadto, w październiku, pod koniec Roku Miłosierdzia, przy obrazie Pana Jezusa Miłosiernego, który jest na stałe w naszym kościele, pojawiła się tablica upamiętniająca te wydarzenia. Pomysł podsunął jeden z naszych parafian, a inny tablicę wykonał i ufundował.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce w niedzielę, 7 listopada 2016 roku!
   

Nie! Nie! Nie! Nie tylko kwiaty, wspomnienia, film, zdjęcia, itp., czy nawet tablica upamiętniająca!
Ale konkretne owoce to zna już tylko Bóg i poszczególni ludzie!!!

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie Peregrynacji oraz jej przeżycie. Dlatego nie będę próbował, żeby nikogo nie pominąć ale także, żeby nikogo nie pozbawić nagrody u Boga!!!
Wyjątkiem są serdeczne podziękowania dla firm rejestrujących te wydarzenia przez zdjęcia i film DVD oraz dla p. Mariusza Niesyt i p. Marceliny Waliczek za zdjęcia (zwłascza za te wykorzystane w tej relacji!),
oraz szczególne podziękowania dla ks. Stanisława Szczepańca z Krakowa, którego materiały stały się inspiracją dla naszej Parafialnej "Drogi Miłosierdzia" i dla całości czasu Peregrynacji.

Ks. Proboszcz

Artykuł z Gościa Niedzielnego o Peregrynacji "u nas"!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl