ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2012/07/21 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia Roku Wiary (na podstawie www.rokwiary.diecezja.pl):

ODPUSTY W ROKU WIARY

Benedykt XVI postanowił, że odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października br. do 24 listopada 2013 roku:
 1. wezmą udział co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.
 2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.
 3. w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając Wyznanie Wiary.
 4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią "Ojcze nasz", Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.


Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy:
 • wyznaczam jako miejsca w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie będzie można uzyskać odpust zupełny, następujące kościoły:
  • Bielsko-Biała - Katedra Św. Mikołaja, kościół Opatrzności Bożej i kościół NSPJ;
  • Bielsko-Biała Hałcnów - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej;
  • Bielany - kościół Św. Macieja Apostoła;
  • Cieszyn - kościół Św. Marii Magdaleny;
  • Inwałd - kościół Narodzenia NMP;
  • Oświęcim - kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych;
  • Rajcza - kościół ŚŚ. Wawrzyńca i Kazimierza;
  • Rychwałd - Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej;
  • Skoczów - kościół ŚŚ. App. Piotra i Pawła;
  • Strumień - kościół Św. Barbary;
  • Szczyrk - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski "Na Górce"
  • Ustroń - kościół Św. Klemensa;
  • Wilamowice - kościół Przenajświętszej Trójcy;
  • Żywiec - Konkatedra Narodzenia NMP.
 • Kapłanom spowiadającym w wyżej wymienionych świątyniach udzielam władzy rozgrzeszania z ekskomuniki "latae sententiae" z kan. 1498 KPK.
 • wyznaczam jako dni zyskiwania odpustu zupełnego w Roku Wiary: wszystkie uroczystości liturgiczne roku kościelnego, a także dzień 2 lutego, Popielec, dni rekolekcji lub misji parafialnych, dzień rocznicy poświęcenia własnego kościoła oraz dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w danym kościele.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl