ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/06/01 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 34 tygodnia Roku Wiary (2.06. - 8.06.2013)!

   

"TYDZIEŃ EUCHARYSTYCZNY"

Myśli do medytacji, rozmowy

Dzisiaj ma miejsce szczególne przeżycie Roku Wiary, jakie zaproponował Ojciec Święty Franciszek. Jest nim godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu o tej samej godzinie we wszystkich częściach świata. O godz. 17.00 Papież będzie przewodniczył adoracji w bazylice św. Piotra na Watykanie, biskupi w swoich katedrach, a wspólnoty wiernych w swoich kościołach.
1. "Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu" - mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Podziwiamy wiarę setnika. Objawia się ona w obliczu choroby jego sługi. W rozmowie z Jezusem pomaga mu osobiste doświadczenie. Widzi je w mocy słowa, jakie zostaje wypowiadane. On zna słowa, które mają moc sprawczą w relacjach między ludźmi. Osoba mająca władzę może nakazać innej osobie pewne działanie i zostaje ono wykonane.
2. Moc sprawcza słowa, to szczególna tajemnica Boga. On swoim słowem powołał do istnienia wszechświat. Powiedział: "Niech się stanie" i stało się. Mógł więc powiedzieć także: "Chcę, aby twój sługa był zdrowy" i jego wola ma moc sprawczą. Człowiek zostaje uzdrowiony.
3. W tym tygodniu skupiamy się na innych słowach Jezusa. Wypowiedział je nad chlebem: "To jest Ciało moje". W każdej Mszy Świętej jesteśmy świadkami i uczestnikami tego misterium. Kapłan, którego Chrystus namaścił, aby wobec Jego Kościoła spełniał Jego zbawcze czyny, wypowiada święte słowa nad chlebem i słowa te są skuteczne. Chleb przestaje istnieć, a zaczyna istnieć Ciało Pana. Choć oczom się wydaje, że nic się nie zmieniło, to w rzeczywistości wszystko się zmieniło. Ta niezwykła przemiana, jaka dokonała się mocą słowa Pana, sprawia również zmianę naszego zachowania. Przed konsekrowaną Hostią klękamy i adorujemy w niej samego Jezusa. Przyklękanie jest początkiem adoracji. Pełny jej rozwój polega nam trwaniu przy Jezusie duszą i ciałem.
4. Św. Paweł Apostoł wyraża dziś zdziwienie postawą Galatów. Pisze: "Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie odejść od tego, który was łaską Chrystusa powołał". Jakże często dzisiaj to zdziwienie wypowiadają usta biskupów, kapłanów, a także wielu wiernych świeckich wobec faktu, że po pierwszej Komunii Świętej, a potem po bierzmowaniu tak wiele osób nie przychodzi w niedzielę na Mszę Świętą, a tym bardziej nie przychodzą na adorację. Z tego zdziwienia rodzą się ciągle nowe działania i inicjatywy, aby do takiej postawy nie dochodziło.
5. Jednym z głównych działań, które trzeba podejmować, jest przychodzenie do Jezusa na adorację, przez co dajemy świadectwo naszej wierze w Jego obecność pośród nas. Gdy zapominamy o Jezusie, obecnym w widzialny sposób w znaku chleba, trudno nam pamię-tać o Nim w codziennym życiu i z pełnym zaangażowaniem świadczyć o Jego Ewangelii w świecie. Niekiedy słowa św. Pawła o wielkim zdziwieniu trzeba odnieść także do wierzących, którzy wprawdzie chodzą w niedzielę do kościoła, ale w domu prawie się nie modlą, a o adoracji nie myślą wcale.
6. Jednym z zadań wszystkich grup parafialnych jest pamięć o Jezusie obecnym pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Choć potrzebna jest w parafii grupa, a raczej grupy osób, tzw. grupy adoracyjne, które w określonych godzinach, podejmują adorację, to ożywienie wiary w obecność Pana pośród nas jest zadaniem wszystkich. Oby ten tydzień eucharystyczny był dla naszej wspólnoty ożywieniem tej wiary.
7. O znaczeniu adoracji w życiu ludzi wierzących przypominają również papieże. Często odwołujemy się do słów Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat adoracji. Ojciec Święty Franciszek zachęca, abyśmy w dniu dzisiejszym, połączyli się wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Ta jednomyślna i przeżywana w tym samym czasie modlitwa jest jednym z ważnych wydarzeń Roku Wiary. Ma się przyczynić do ożywienia wiary w obecność Chrystusa pod osłoną chleba i być wielką modlitwą o umocnienie i pogłębienie wiary dla całego Kościoła. Zapraszamy wszystkich.

"ADORACJA O POMNOŻENIE WIARY DZIECI"

 • Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w tajemnicy Eucharystii, którą przeżyliśmy. Wysłuchaliśmy Twego słowa, uczestniczyliśmy w Twej ofierze i zasiadaliśmy do Twojego stołu. Dziś naszą modlitwę ubogacają przede wszystkim dzieci. Wraz nimi wielbimy Ciebie i Tobie zawierzamy każde z nich.
  Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl lub inny śpiew.
 • (przedstawiciel dzieci): Panie Jezu, wierzymy, że jesteś tutaj pod postacią chleba. Nasze oczy widzą biały opłatek, ale Ty powiedziałeś, że to jest Twoje Ciało. Wierzymy, że Ty sam jesteś obecny, więc patrzymy na Ciebie, rozmawiamy z Tobą, dziękujemy Tobie, kochamy Ciebie. Przyjmij, Panie Jezu, naszą dziecięcą modlitwę i śpiew uwielbienia.
  Śpiew: Niech będzie chwała i cześć lub inny śpiew.
 • (przedstawiciel dzieci): Panie Jezu, klękamy przed Tobą, bo wierzymy, że jesteś tu obecny. Jednak nie zawsze nasza wiara jest mocna i nie zawsze o Tobie pamiętamy. Dlatego prosimy Cię, najlepszy Jezu, abyś pomnożył naszą wiarę i nauczył nas modlić się. Spraw, aby dzieci z naszej parafii chętnie przychodziły do Ciebie na adorację i otrzymywały od Ciebie błogosławieństwo na całe życie.
  Śpiew: Pobłogosław Jezu drogi lub inny śpiew.
 • Pozostańmy teraz w ciszy, aby każdy mógł osobiście porozmawiać z Panem Jezusem. Podziękujmy Mu za otrzymane dary i prośmy Go o potrzebne łaski.

"ADORACJA O POMNOŻENIE WIARY MŁODZIEŻY"

 • Zabrałeś nas, Panie Jezu, na szczyt życia chrześcijańskiego i poprowadziłeś nas do źródeł łaski. Wierzymy, że takim szczytem jest Eucharystia. Dziękujemy Ci za ten niezwykły dar i za hojność łask, jakimi nas obdarowałeś. Nie pozwól, abyśmy te skarby zmarnowali. Dałeś nam je, aby nasze życie było piękniejsze i bardziej szczęśliwe. Przyjmij, dobry Jezu, naszą modlitwę, którą dziś zanosimy do Ciebie wraz z młodzieżą naszej wspólnoty. Z nimi chcemy Cię wielbić i dla nich wypraszać Twoje błogosławieństwo.
  Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl lub inny śpiew.
 • (przedstawiciel młodzieży): Klęcząc przed Tobą, Panie, wspominamy Twoją rozmowę z młodym człowiekiem, który pytał Cię o drogę życia. Wyraziłeś radość, że zachowuje przykazania i zaproponowałeś mu doskonalsze naśladowanie Ciebie. Jednak on nie potrafił przyjąć tej propozycji. Dziś wielu z nas, młodych, przeżywa podobne trudności. Przyjmujemy Ewangelię wybiórczo. Tylko niektórych stać na radykalizm. Jednak wszyscy pragniemy czegoś więcej niż przeciętności. Dlatego dziękujemy Ci, że powołujesz nas do świętości i codziennie nam pomagasz, abyśmy szli w tym kierunku.
  Śpiew: Twoja cześć chwała lub inny śpiew.
 • (przedstawiciel młodzieży): Wierzymy Panie, że jesteś tu obecny w znaku chleba, ale ta wiara jest często zbyt słaba, aby wzbudzić w nas pragnienie przychodzenia do Ciebie na adorację. Dlatego powtarzamy słowa człowieka, który dostrzegał słabość swojej wiary i wołał do Ciebie: "Wierzę, Panie, ale zaradź memu niedowiarstwu". Prosimy Cię o ten dar dla nas samych i dla całej młodzieży. Zaradź, o Jezu, naszemu niedowierzaniu, zaradź brakom w modlitwie i niechęci do udziału we Mszy Świętej, zaradź wszystkim naszym potrzebom. Prosimy Cię o to, Panie.
  Śpiew: Kochajmy Pana lub inny.
 • Wpatrując się w święte oblicze naszego Zbawiciela, ukryte pod osłoną chleba, pozostańmy w cichej modlitwie. Zawierzajmy Mu ludzi młodych, a szczególnie tych, którzy przeżywają trudności w wierze i w całym życiu.

"MODLITWA O POMNOŻENIE WIARY MAŁŻONKÓW"

 • Bądź uwielbiony, Panie, w darze Eucharystii, na którą nas zaprosiłeś i którą zostaliśmy ubogaceni. Przestrzegałeś nas w Ewangelii, abyśmy nie popełniali błędu saduceuszów. Choć byli ludźmi wierzącymi i czytali święte księgi, to jednak nie potrafili wniknąć w głębię planu zbawienia, który przygotował Ojciec niebieski i nie poznali Jego mocy. Nie byli więc w stanie zrozumieć również perspektywy życia wiecznego, szczególnie w odniesieniu do małżeństwa. Dziś prosimy Cię, wraz z małżonkami, abyś napełnił nas swoim Duchem, który doprowadza Twój Kościół do całej prawdy.
  Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl lub inny śpiew.
 • (mąż): Powtarzamy dziś, Panie, modlitwę Tobiasza: "Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą" (Tb 3,2). Panie Jezu, nie zawsze dobrze poznajemy drogi miłosierdzia i prawdy, którymi kroczysz. Nie zawsze rozumiemy głębię tajemnicy małżeństwa, do którego nas powołałeś. Sprawy ziemskie przysłaniają nam tak bardzo rzeczywistość duchową, że skupiamy się głównie na tym, co widzialne i odczuwalne. Otwórz, o Panie, nasze oczy i pomóż nam wyraźniej zobaczyć tajemnicę małżeństwa, przez którą mężczyzna i kobieta stają się jedno, a także tajemnicę udziału w życiu przyszłym, w którym nasza jedność będzie doskonalsza przez pełne uczestnictwo w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  Śpiew: Twoja cześć chwała lub inny śpiew.
 • (żona): Prosimy Cię, Panie Jezu, o pomnożenie wiary wszystkich małżonków. Wejrzyj na tych, w których zasiałeś ziarno wiary, lecz przyleciały ptaki i jej wydziobały. Oni żyją jak niewierzący. Wspieraj tych, u których ziarno wiary rozkwitło na początku ich życia małżeńskiego, ale nie miało korzeni i uschło. Umacniaj tych, których wiara rozwija się jak ziarno zasiane pomiędzy ciernie. Niech rozerwą więzy, które ich krępują i uwierzą całą mocą swego serca. Błogosław, Panie Jezu, tym małżonkom, którzy są podobni do żyznej roli, a ich wiara wydaje owoce trzydziestokrotne, sześćdziesięciokrotne i stokrotne. Niech te owoce stają się coraz obfitsze. Niech wśród nich jaśnieje również umiłowanie adoracji Ciebie, obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie.
  Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub inny śpiew.
 • Wpatrując się w święte oblicze naszego Zbawiciela, ukryte pod osłoną chleba, pozostańmy w cichej modlitwie. Zawierzajmy Mu wszystkich ludzi, a szczególnie wszystkie małżeństwa.

"MODLITWA O POMNOŻENIE WIARY WSZYSTKICH"

 • Kończąc ten tydzień wyruszamy z Wieczernika, gdzie przeżywaliśmy Eucharystię i chcemy udać się duchowo do Ogrójca, gdzie Ty trwasz na modlitwie. Ten szczególny czas modlitwy został nazwany "godziną świętą". Pomóż wszystkim członkom wspólnoty odkryć jej znaczenie i prowadź nas mocą swego Ducha.
  Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl lub inny śpiew.
  Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą modlitwę dziękczynienia, którą do Ciebie zanosimy.
  Śpiew: Jezu miłości Twej lub inny śpiew.
 • Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą modlitwę dziękczynienia, którą do Ciebie zanosimy.
  Śpiew po każdym wezwaniu: Dzięki, o Panie, składamy dzięki
 • (dziecko): Panie Jezu, Ty zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Panie.
 • (młodzież): Ty umacniasz naszą wiarę w Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy Ci, Panie.
 • (mężczyzna): Panie Jezu, Ty zgromadziłeś naszą wspólnotę na adoracji i przeżywaniu tygodnia eucharystycznego. Dziękujemy Ci, Panie.
 • (kobieta): Panie Jezu, Ty sprawiasz, że nasza wiara rośnie i owocuje czynami miłości Ciebie i bliźniego. Dziękujemy Ci, Panie.
 • (kapłan): Tobie chwała i cześć, i uwielbienie, nasz Panie i Zbawicielu, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie albo Kochajmy Pana lub inny śpiew.Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl