ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/06/29 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 38 tygodnia Roku Wiary (30.06. - 6.07.2013)!

     

"CZCIJ OJCA I MATKĘ"

Przykazanie czwarte: "Będziesz czcił ojca swego i matkę swoją".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził /Syr. 3, 2-4/.
KKK 2202: Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się sam. Należy go uważać za normalny punkt odniesienia w określaniu różnych stopni pokrewieństwa.
KKK 2207: Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. [...] Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego.
KKK 2248: Zgodnie z czwartym przykazaniem Bóg chce, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców i tych, którym On dla naszego dobra udzielił swojej władzy.
KKK 2254: Władza publiczna jest zobowiązana do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej i warunków korzystania z jej wolności.
KKK 2255: Obowiązkiem obywateli jest współpracować z władzami cywilnymi w budowaniu społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.
KKK 2257: Każde społeczeństwo opiera swoje sądy i swoje działanie na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia. Społeczeństwa pozbawione światła Ewangelii o Bogu i człowieku łatwo popadają w totalitaryzm.

Pomoce do modlitwy

Śpiew: Jak dobrze jest dziękować .
Modlitwa uwielbienia
Módlmy się do naszego Boga uwielbiając Go za dar czwartego przykazania i zawartą w nim naukę życia. Dziękujmy Mu za wszystkie rodziny, których członkowie starają się żyć według tego przykazania.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Wielbić Pana chcę, On dawcą życia jest albo inny.
  • Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, w darze rodziny, którą ukształtowałeś na swój obraz i podobieństwo. Ty chcesz, aby każdy człowiek czcił swego ojca i matkę, a rodzice by miłowali swoje dzieci. Bądź uwielbiony, Boże.
  • Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w najświętszej Rodzinie z Nazaretu, w której narodził się i wzrastał Twój Syn, Jezus Chrystus. Bądź uwielbiony w każdej rodzinie chrześcijańskiej, którą uczyniłeś domowym Kościołem i w której jest obecny nasz Pan i Zbawiciel.
  • Uwielbiamy Cię, wszechmocny Stwórco, w darze różnych wspólnot, które tworzą ludzie. Dziękujemy za dar naszej miejscowości, za naszą Ojczyznę i za wspólnotę narodów. Ty uzdolniłeś ludzi do tego, aby żyli jak jedna rodzina, a zaistniałe konflikty i podziały, pokonywali przez wzajemny szacunek, dialog i solidarność. Bądź uwielbiony, Boże.
Chwila ciszy.
Stajemy przed Tobą, dobry Boże i pragniemy wielbić Cię całym naszym sercem, każdym słowem i czynem, za łaski, które nam zsyłasz, szczególnie za przykazanie uczące nas, jak kształtować nasze życie rodzinne i społeczne, abyśmy mogli w spokoju i miłości pielęgnować wartości prowadzące do pełnego szczęścia i obcowania z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: Bóg nad swym ludem lub inny.

Modlitwa prośby
Módlmy się przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny. Prośmy w intencji naszych rodzin, w intencji dorosłych, dzieci i młodzieży, a także w intencji całej naszej Ojczyzny.
Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię albo inny.
  • Panie nasz, Jezu Chryste, prosimy Cię, przez wstawiennictwo Twej Matki i św. Józefa, błogosław wszystkim rodzinom. Umacniaj miłość małżonków, napełniaj ich mądrością w wychowaniu dzieci, a wszystkich członkom rodziny pomóż tworzyć wspólnotę miłujących się osób.
  • Panie Jezu, który czciłeś i szanowałeś swoich Rodziców, wejrzyj na dzieci i młodzież z naszych rodzin i pomóż im zachować czwarte przykazanie. Niech cześć wobec ojca i matki będzie dla nich regułą życia, które nigdy nie naruszą..
  • Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich, którzy prowadzą wielkie dzieło wychowania młodego pokolenia. Błogosław rodzicom i nauczycielom, katechetom i animatorom. Spraw, aby władze państwowe, przez mądre ustawodawstwo, wspierały polskie szkoły i uniwersytety.
  • Panie Jezu, wejrzyj na naszą Ojczyznę i spraw, aby Polacy umieli pokonywać dzielące ich różnice w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Wylej na nas swego Ducha, aby odnowił oblicze ziemi, tej ziemi.
Chwila ciszy.
Panie Jezu, wysłuchaj gorących próśb swojego ludu, które do Ciebie zanosi przez wstawiennictwo Maryi i Józefa, błagając o dar lepszego rozumienia i gorliwszego wypełniania czwartego przykazania Dekalogu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Pod Twą obronę. albo inny.

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem!
/Ps. 128, 1-6/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl