ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/07/17 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 41 tygodnia Roku Wiary (21.07. - 27.07.2013)!

     

"TROSZCZYĆ SIĘ O DOBRO WSPÓLNE I INDYWIDUALNE"

Przykazanie siódme: "Nie kradnij".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego KKK 2401: Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.
KKK 2409: Wszelkiego rodzaju przywłaszczanie i zatrzymywanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. [...]
KKK 2444: "Miłość Kościoła do ubogich... należy do jego stałej tradycji". Czerpie ona natchnienie z Ewangelii błogosławieństw, z ubóstwa Jezusa i Jego uwagi poświęconej ubogim. Miłość do ubogich jest nawet jednym z motywów obowiązku pracy, by było "z czego udzielać potrzebującemu" (Ef 4, 28). Obejmuje ona nie tylko ubóstwo materialne, lecz również liczne formy ubóstwa kulturowego i religijnego.
KKK 2462: Jałmużna dana ubogim jest świadectwem miłości braterskiej; jest także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu.

Pomoce do modlitwy

Śpiew: O Panie tyś moim Pasterzem.
Modlitwa dziękczynna
Dziękujmy Panu za siódme przykazanie Dekalogu, poprzez które ukazuje nam swoja wolę rozporządzania dobrami tego świata według zasady sprawiedliwości. Nakaz ten pomaga nam lepiej zrozumieć słowa Boga „czyńcie sobie ziemię poddaną”, w których zawarł On zamysł takiego podporządkowania sobie stworzenia przez człowieka, aby ziemia i wszytko co ona zrodziła służyło każdemu z nas i wedle naszych potrzeb.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie albo inny.
  • Dziękujemy Ci, Ojcze, nasz za to, że dbasz o potrzeby doczesne człowieka i obdarzasz go licznymi dobrami duchowymi i materialnymi potrzebnymi w ziemskim bytowaniu.
  • Dziękujemy Ci, Boże, za siódme przykazanie, w którym pouczasz nas jak mamy zarządzać dobrami materialnymi, aby służyły nie tylko nam ale też wszelkiemu stworzeniu.
  • Dziękujemy Ci, Panie, za to, że stwarzając świat uczyniłeś człowieka zdolnego do pracy oraz rozporządzania i dzielenia z bliźnimi się jej owocami.
  • Dziękujemy Panie za Nauczycielski Urząd Kościoła, który głosząc naukę społeczną w oparciu o Ewangelię i przykazania, uczy nas sprawiedliwości i solidarności z innymi.
Chwila ciszy.
Stojąc przed Tobą, Boże wszechmogący, pragniemy dziękować z całego naszego serca za to, że o nas pamiętasz i idziesz nam z pomocą w potrzebach materialnych aby nam i naszym bliźnim nigdy nie brakło „chleba powszedniego”. Wielbimy, Panie, Twą dobroć teraz i na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Boże w dobroci. lub inny.

Modlitwa prośby
Prośmy Boga Ojca, abyśmy należycie rozumieli Jego nakaz wynikający z siódmego przykazania i umieli zastosować się do Jego woli w nim zawartej, dla dobra całej ludzkości.
Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni. albo inny.
  • Spraw, Panie, byśmy umieli dziękować Ci za wszystkie dary jakimi nas obdarzasz i chętnie dzielili się nimi z potrzebującymi zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
  • Spraw, Ojcze nasz, by wzorem naszego postępowania wobec braci w dzieleniu się chlebem był zawsze sam Jezus Chrystus nadzieja ubogich i potrzebujących.
  • Prosimy Cię, Panie, przepuść nam wszystkie nasze grzechy zachłanności, zawłaszczenia i zaniechania jałmużny i czyń nam nie według Twej sprawiedliwości a według Twego miłosierdzia.
  • Prosimy Cię, Boże, by pasterze Kościoła i wierni świeccy byli czytelnym znakiem sprzeciwu wobec wyzysku i niesprawiedliwości społecznej.
Chwila ciszy.
Pokornie prosimy, Panie, Boże nasz, przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj próśb, które Ci przedstawiamy ufni w twoje miłosierdzie, teraz i na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Wy jesteście na ziemi. albo inny.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
/Ps. 127 1-2/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl