ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/07/26 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 42 tygodnia Roku Wiary (28.07. - 3.08.2013)!

     

"ŻYĆ W PRAWDZIE I DAWAĆ JEJ ŚWIADECTWO"

Przykazanie ósme: "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
KKK 2464: Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania Ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy Przymierza.
KKK 2468: Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym w swoich czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy.
KKK 2470: Uczeń Chrystusa jest gotowy "żyć w prawdzie", to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w Jego prawdzie. "Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą" (1 J 1, 6).
KKK 2475: Uczniowie Chrystusa "przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości" (Ef 4, 24). "Odrzuciwszy kłamstwo" (Ef 4, 25), mają "odrzucić... wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy" (1 P 2,1).

Pomoce do modlitwy

Śpiew: Świeć, Jezu, świeć.
Modlitwa uwielbienia
Uwielbiajmy naszego Boga, który poucza nas w swoim ósmym przykazaniu, byśmy zawsze pozostali wierni prawdzie, poznawali ją i według niej żyli.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń albo inny.
  • Uwielbiamy Cię Panie za to, że już u zarania dziejów byłeś, Panie, obecny w życiu człowieka, by objawić mu prawdę o jego pochodzeniu i powołaniu.
  • Uwielbiamy Cię, Ojcze nasz, za to że w swoim Synu ukazałeś nam drogę prawdy wiodącą do Ciebie.
  • Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że powołałeś nas do życia w prawdzie i nie chcesz byśmy ulegli zatraceniu ulegając pokusie kłamstwa i obłudy.
  • Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty dałeś nam ósme przykazanie by nas przestrzec przed szatanem, który jest ojcem kłamstwa.
Chwila ciszy.
Bądź uwielbiony Boże, Ojcze nasz za to, że jesteś z nami i pragniesz byśmy poznali prawdę o naszym powołaniu do zjednoczenia z Tobą żyjąc według słów Tego, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: O niewysłowione. lub inny.

Modlitwa prośby
Zanośmy pokorne prośby do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat by zaświadczyć o prawdzie, abyśmy pozostając wierni nakazom płynącym z ósmego przykazania przyjęli w ten sposób prawdę jako drogę naszego życia.
Śpiew: Serce wielkie nam daj (ref.) albo inny.
  • Prosimy Cię, Jedyny Boże, byśmy nigdy nie odrzucili Twego przymierza z nami i nie zeszli na drogę zakłamania, sprzeniewierzając się Tobie.
  • Prosimy Cię, Panie, otwórz nasze serca na Twoje wołanie, byśmy byli zdolni do poznania prawdy i pójścia za nią.
  • Prosimy Cię, Panie, nie dozwól by zawładnął nami ojciec kłamstwa, kierując nasze życie na bezdroża obłudy, podstępu i krzywoprzysięstwa.
  • Prosimy Cię Panie, Ojcze nasz, spraw, byśmy byli wiernymi świadkami prawdy jaką objawiłeś w swym Synu i zawsze zmierzali ku Tobie jedynej prawdzie.
Chwila ciszy.
Panie nasz i Boże, przyjmij nasze błagania i strzeż nas od wszystkiego co sprzeciwia się prawdzie, abyśmy podążając drogą prawdy mogli Cię wielbić teraz i na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Gdy kiedyś Pan. albo inny.

Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: "Naszą siłą język, usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?"
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: "Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda".
Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.
/Ps.12, 2-9/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl