ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/08/03 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 43 tygodnia Roku Wiary (4.08. - 10.08.2013)!

     

"POKONYWAĆ POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA"

Przykazanie dziewiąte: "Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8). KKK 2517: Serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości: "Z serca... pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne" (Mt 15, 19). Walka z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania.
KKK 2519: "Sercom czystym" jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego. Czystość serca jest warunkiem wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj uzdalnia nas ona do widzenia tak, jak widzi Bóg, przyjmowania drugiego człowieka jako "bliźniego"; uzdalnia nas do uznania ciała ludzkiego - naszego własnego i naszego bliźniego - za świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna.
KKK 2521: Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia.
KKK 2522: Wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości i umiarkowania w związku miłości; domaga się, by zostały spełnione warunki daru i pełnego wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety. Wstydliwość jest skromnością. [...]

Pomoce do modlitwy

Śpiew: O Zbawcza Hostio.
Modlitwa dziękczynienia
Dziękujmy naszemu Bogu za to, że poprzez dziewiąte przykazanie przypomina nam o konieczności oczyszczania naszych serc z wszelkiej pożądliwości, abyśmy mogli kiedyś stanąć przed Nim i Go wielbić.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Wielbić Pana chcę, on dawcą życia jest lub Dzięki o Panie, składamy dzięki o wszechmogący nasz Królu w niebie lub inny.
  • Dziękujemy Ci, Boże, za to że przez chrzest św. oczyszczasz nasze serca i uzdalniasz nas do walki z pożądliwością.
  • Dziękujemy Panie, że dałeś nam serca zdolne do zachowania nakazu życia w czystości ciała, serca i wiary, która czyni nas mieszkaniem Twego Ducha.
  • Dziękujemy Ci, Boże, za dar wstrzemięźliwości, który chroni nas przed zniewoleniem grzechami nieczystości i pożądania.
  • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za dar czystości, bo dzięki niemu już tu na ziemi możemy widzieć świat tak, jak Ty go widzisz.
Chwila ciszy.
Dziękujemy naszemu dobremu Bogu, który pragnie byśmy byli do Niego podobni i po naszej śmierci mogli oglądać Jego chwałę i żyć w Nim na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Ojcze, chwała Tobie lub inny.

Modlitwa prośby
Prośmy miłosiernego Boga o dar Ducha Świętego, abyśmy mogli lepiej zrozumieć znaczenie dziewiątego przykazania Dekalogu i mogli je wiernie wypełniać.
Śpiew: Panie, Panie daj nam Twego Ducha albo inny.
  • Panie nasz, napełnij nasze serca Duchem Świętym. Spraw, by były wolne od wszelkiej pożądliwości i niewierności.
  • Prosimy Cię, Panie, by dzieci i młodzież były zdolne do życia w czystości, umiarkowaniu i wierności Tobie.
  • Daj, Panie, małżonkom siłę do walki z pożądliwością ciała i spraw by wytrwali w czystości i wierności małżeńskiej.
  • Prosimy, Ojcze niebieski, byś przez dary swego Ducha uzdolnił nas do zachowywania dziewiątego przykazania.
Chwila ciszy.
Panie ześlij nam swego Ducha i udziel pomocy w walce z pożądliwościami, abyśmy zachowując dziewiąte przykazanie mogli stać się godnym Jego mieszkaniem, na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Przyjdź Duchu św. albo inny.

Stwórz Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym
/Ps.51, 12-14/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl