ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/09/06 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 48 tygodnia Roku Wiary (8.09. - 14.09.2013)!

     

"ŚW. LUIGI I MARIA QUATTROCCHI I ŚWIĘCI MAŁŻONKOWIE"

Myśli do medytacji, rozmowy

Dnia 21 października roku 2001 Jan Paweł II dokonał jednoczesnej beatyfikacji Luigiego i Marii Quattrocchich. Na progu nowego tysiąclecia przypomniał Kościołowi, że chrześcijańskie małżeństwo może być drogą do świętości. Fundamentem ich zjednoczenia z Bogiem i między sobą była codzienna Eucharystia, troska o wychowanie czwórki dzieci oraz pełne oddania zaangażowanie w pracę zawodową i obowiązki domowe.
Luigi Beltrame Quattrocchi urodził się w Katanii, 12 stycznia roku 1880. Wkrótce wraz z rodziną przeniósł się do Rzymu, gdzie po ukończeniu studiów prawniczych, został cenionym adwokatem. Był także zatrudniony w różnych instytucjach państwowych. Pracę w strukturach państwa traktował jako pokorną służbę. Jego nieskazitelne życie moralne i głęboka, publicznie wyrażana wiara chrześcijańska, skłoniły wielu jego kolegów do nawrócenia i powrotu do życia sakramentalnego.
Maria z domu Corsini urodziła się 24 czerwca roku 1884 we Florencji. Gdy i jej rodzina przeniosła się do Rzymu, spotkała Luigiego, w którym od razu się zakochała. Była bardzo uzdolniona, interesowała się pedagogiką i bardzo wcześnie zaczęła publikować swoje eseje poświęcone wychowaniu w rodzinie. Maria nienagannie prowadziła dom. Była też wolontariuszką Czerwonego Krzyża. W czasie II wojny światowej organizowała pomoc dla uchodźców.
Alojzy i Maria związali się sakramentem małżeństwa w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie w 1905 roku. Przyszło im żyć w czasach trudnych, naznaczonych dwiema wojnami światowymi. Stawali przed dramatycznymi wyborami jako obywatele faszystowskiego państwa. Przez te ciężkie doświadczenia przeszli zwycięsko, ocalając swoją rodzinę, rodzinę do głębi chrześcijańską. Życie pogodne, angażujące umysł, interesujące, głębokie i spokojne, nigdy puste, nigdy smutne ani pesymistyczne, życie w pełni przeżyte w duchu Słowa. Przeżyte nie pobieżnie, lecz w radości z tego, co przynosi z sobą każda chwila, w radości, wciąż nowej, płynącej z bycia razem.
Maria i Alojzy prowadzili pozornie dosyć zwyczajne życie. Jako małżeństwo udzielali się zarówno towarzysko, jak i charytatywnie. Niezależnie od tej bardzo konwencjonalnej manifestacji udanego życia rodzinnego, byli w sobie zwyczajnie zakochani. Maria wyznała, że przez 46 lat małżeństwa codziennie cieszyła się, gdy słyszała męża wracającego z pracy. Każdy dzień rozłąki owocował pisanymi do siebie listami. Bycie razem było powolnym wzajemnym kształtowaniem siebie i dorastaniem do wysokiego poziomu.
Jednak to zwyczajne życia towarzyskie i rodzinne nie stało na przeszkodzie u Quattrocchich w bardzo bliskim kontakcie z Bogiem. W pierwszych latach małżeństwa opracowali swoisty regulamin, w którym zobowiązywali się dążyć do świętości przez uświęcanie i jak najlepsze wykonywanie swych codziennych obowiązków. Dzięki Marii jej mąż stał się gorliwym katolikiem. Cierpliwie zachęcała go do modlitwy i częstego korzystania z sakramentów świętych. Wieczorem cała rodzina kończyła dzień wspólną modlitwą.
Mieli czwórkę dzieci. Uważali je za cenny dar, którego trzeba strzec i za który należy Bogu dziękować. Zawsze dawali temu wyraz. Wszyscy, którzy ich znali i spotykali się z nimi, byli zauroczeni oraz zdumieni niewiarygodnym zmysłem pedagogicznym w wychowywaniu dzieci. Ogromną również wagę przywiązywali do wychowania w wierze. O tym jak silne było to oddziaływanie niech zaświadczy fakt, że troje z ich dzieci wybrało życie konsekrowane.
Największą siłą Quattrocchich było trzymanie się razem na dobre i na złe. Każde mogło liczyć na wsparcie reszty rodziny w najtrudniejszych chwilach. Gdy Maria była po raz czwarty w ciąży i lekarze stwierdziwszy zagrożenie jej życia, zaproponowali aborcję, małżonkowie jednomyślnie podjęli ryzyko i zostali nagrodzeni narodzinami zdrowej córki. Z tego okresu starszym dzieciom w pamięci pozostał wizerunek ojca jeszcze bardziej niż zazwyczaj troszczącego się o matkę i nieustannie modlącego się o pomyślne rozwiązanie tej trudnej sytuacji.
W starszym wieku Maria i Alojzy całkowicie poświęcili się życiu duchowemu, ale ich miłość nie wygasła, a obecnie są jednością z Chrystusem w niebie. Luigi zmarł 9 listopada 1951 r. Maria odeszła do wieczności 14 lat po swoim mężu, 26 sierpnia 1965 r.
Ich beatyfikacja to kolejne za pontyfikatu Jana Pawła II wydarzenie bez precedensu w historii Kościoła. Po raz pierwszy dwoje ludzi zostało beatyfikowanych za to, że byli szczęśliwym, udanym małżeństwem i wspaniałymi rodzicami dla swoich dzieci. Podczas mszy beatyfikacyjnej papież Jan Paweł II wypowiedział znamienne o nich słowa: "błogosławieni nie mimo że byli małżonkami, ale ponieważ byli małżonkami i rodzicami czworga dzieci". W tym krótkim zdaniu mieści się cała doniosłość i powaga sakramentu małżeństwa.
Pamiętajmy również o innych małżeństwach, które Kościół wskazuje nam jako wzór miłości i wychowania.
Błogosławieni Zelia (1831-1877) i Ludwik Martin (1823-1894). Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którzy "towarzyszyli i dzielili poprzez modlitwę i swoje ewangeliczne świadectwo drogę córki powołanej przez Pana do poświęcenia się Jemu bez granic w murach Karmelu." (Papież Benedykt XVI)
Słudzy Boży Rodzina Ulmów. Józef (1900-1944), Wiktoria (1912-1944) i ich siedmioro dzieci, którzy podczas okupacji hitlerowskiej ponieśli męczeńską śmierć za udzielenie schronienia prześladowanym przez hitlerowców Żydom.

Modlitwy za wstawiennictwem świętych i błogosławionych rodzin

Panie Jezu, Ty powiedziałeś „opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem” wskazując na nierozerwalność i niezwykłość sakramentu małżeństwa, spraw abyśmy potrafili dzięki Tobie nieustannie wzrastać duchowo w naszych rodzinach. Spraw, abyśmy potrafili stworzyć w naszych domach wspólnotę, która kieruje się miłością i bojaźnią Bożą. Spraw, abyśmy dostrzegali duchowy wymiar małżeństwa i poprzez codzienny trud szukali poprzez nie drogi do świętości. Przyjmij modlitwę, którą zanosimy do Ciebie za przyczyną błogosławionych Małżonków.

Aklamacja: Święci małżonkowie, módlcie się za nami.

  • Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi, którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego i rodzinnego życia, módlcie się za nami, abyśmy tak jak wy potrafili zachować właściwą równowagę pomiędzy pracą zawodową, służbą bliźniemu i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam, przytłoczonym tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym, znaleźć czas na to, co w życiu jest naprawdę ważne, i zawsze umiejętnie rozeznawać, czemu powinniśmy poświęcać swój czas i uwagę.
  • Pomóżcie nam właściwie wypełniać nasze rodzicielskie obowiązki i zawsze doceniać wartość wspólnie spędzanego czasu. Nauczcie nas dostrzegać potrzebę dawania świadectwa i dobrego przykładu naszym dzieciom. Obyśmy zawsze pamiętali, że wszystko, czego chcemy je nauczyć, musimy im pokazać własnym przykładem życia.
  • Módlcie się, aby nasz rodzinny dom zawsze - tak jak wasz - rozbłyskał Bożym światłem, aby każdy, kto do niego wchodzi, doświadczał miłości i rodzinnego ciepła. Módlcie się za wszystkie współczesne rodziny, aby pielęgnowały prawdziwe wartości i nie marnowały darów sobie powierzonych.
  • Błogosławieni Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło was w waszym ziemskim życiu. Nieobcy wam był ból rodziców opłakujących śmierć swoich dzieci ani rodzicielska troska o to, aby dziecko nie zeszło na złą drogę. Niejeden raz doświadczyliście lęku o byt materialny swojej rodziny i o pracę, która dałaby wam wszystkim godziwe utrzymanie. Poznaliście jakże dobrze krzyż choroby oraz fizycznego i psychicznego cierpienia, a także ból rozłąki z ukochaną osobą. Z tym większym zaufaniem i nadzieją zwracamy się do was o pomoc w naszym małżeńskim, rodzinnym i zawodowym życiu. Wstawiajcie się za nami u Boga, wy, którzy już za życia byliście tak blisko Niego.
  • Żyjemy dziś w świecie tak innym od tego, w którym żyliście Wy, a jednak tak wiele nas łączy: jesteśmy tak jak Wy, małżonkami i rodzicami i przeżywamy takie same niepokoje, problemy i udręki. Jednak dzisiejszy świat zastawia na nas i na nasze dzieci nowe pułapki. Pomóżcie nam je omijać, abyśmy zapatrzeni w przykład Waszego świętego życia mogli iść prostą drogą do Boga i kiedyś spotkali się wszyscy w Jego Królestwie.
Ojcze Przedwieczny, który posłałeś na świat swojego Syna, aby z miłości oddał za nas życie, spraw, prosimy, niech świadectwo heroicznej miłości małżonków Józefa i Wiktorii wraz z Dziećmi, oddających swoje życie za ratowanie prześladowanych Żydów, przyniesie owoce zbawienia i napełnia świat Bożym pokojem. Męczenników obdarz chwałą ołtarzy, nam zaś udziel łaski głębokiej i ufnej wiary, o którą pokornie błagamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do świętych Marii i Luigiego Quattrocchich

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Święta Maryjo, módl się za nami


Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy ofiarując się Bogu i sobie nawzajem stworzyliście nierozdzielne "my", całkowicie zanurzone w Bożej miłości, módlcie się za nami.
Błogosławieni Mario i Alojzy, szukający nieustannie Boga w codzienności życia,
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czciliście Najświętsze Serce Jezusowe,
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy uczyniliście przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej termometrem waszej wiary,
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy przez wspólne poznawanie woli Bożej, odczuwaliście coraz większą komunię między sobą,
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dziecięctwo Boże utrwalało się z każdym uczestnictwem we Mszy Świętej,
Błogosławieni Mario i Alojzy, dla których małżeństwo było narzędziem uświęcenia,
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy zastąpiliście zjednoczenie cielesne zjednoczeniem ducha,
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy odkrywaliście każdego dnia świeżą radość bycia razem,
Błogosławieni małżonkowie, których dom był ogniskiem jaśniejącym Bożym światłem i miłością dla każdego,
Błogosławieni małżonkowie, wyrozumiali i łagodni dla wszystkich, nawet najbardziej obłudnych i nikczemnych,
Błogosławieni małżonkowie, którzy traktowaliście każdego biedaka jako błogosławieństwo od Boga,
Błogosławieni małżonkowie, którzy czuwaliście nad swymi dziećmi, by nic nie skalało ich dusz,
Błogosławieni małżonkowie, którzy z miłości do dzieci staraliście się naprawić swoje wady i łagodzić charaktery,
Błogosławieni małżonkowie, którzy traktowaliście pracę jako obowiązek, powołanie i wyraz godności człowieka,
Błogosławieni małżonkowie, którzy oddaliście dzieci na służbę Bogu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Błogosławieni rodzice, módlcie się za nami
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wspominając błogosławioną parę małżonków, Alojzego i Marię, prosimy Cię najlepszy Ojcze, spraw, abyśmy chcieli być braćmi i sługami Twoimi, a wszyscy małżonkowie byli zjednoczeni się w ciele i w duchu. Dodaj im sił, aby razem się modlili, razem klękali i razem pościli, a upominając się nawzajem z miłością i wspierając, razem przystępowali do Stołu Pańskiego. Niech będą zawsze razem, w chwilach próby, prześladowań i radości. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w intencji małżonków

  • Boże, Ojcze niebieski, prosimy Cię za wszystkich małżonków, których obdarzyłeś łaską sakramentu małżeństwa. Napełniaj ich serca wiarą i miłością, aby zawsze ubogacali swoje życie łaską tego sakramentu.
  • Daj, aby szli przez życie w pobożności i czci, i dobrym przykładem wzajemnie się wspomagali. Daj im łagodność i miłość, aby panował między nimi Twój pokój. W chwilach trudności i cierpień udzielaj im łaski, aby podjęli krzyż z cierpliwością i mocą ducha. W dniach pokusy ześlij im swego Ducha, aby nie ulegali pożądliwości, lecz strzegli miłości w swoich sercach.
  • Pobłogosław, Panie, ich codzienny trud związany z utrzymaniem domu. Daj im mądrość w zdobywaniu i używaniu dóbr ziemskich. Nie dozwól, aby bogactwo lub bieda oddaliły ich od siebie i sprowadziły na bezdroża. Udziel im radości rodzicielstwa i budowania szczęśliwego ogniska domowego. Kieruj ich krokami, aby przeszli przez życie czyniąc dobrze i doszli do Ciebie w Twoim Królestwie.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl