ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/09/28 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 51 tygodnia Roku Wiary (28.09. - 4.10.2013)!

     

"ŚW. JAN BOSKO I ŚWIĘCI WYCHOWAWCY"

Myśli do medytacji, rozmowy

Święty Jan Bosko, nazwany był przez papieża Piusa IX "księciem wychowawców". Jego hasło, które było jego mottem życiowym brzmiało: "Daj mi duszę, resztę zabierz". Wskazywało one drogę wcielenia Ewangelii w codzienność. Dla umocnienia wiary w młodych ludziach oddał nie tylko swoje siły i życie, ale przede wszystkim założył w Kościele zgromadzenia zakonne, których członkowie realizują do dziś cel zbawienia młodzieży.
Św. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Becchi, w przysiółku należącym do gminy Castelnuovo d'Asti - 40 kilometrów od Turynu. W późniejszych czasach osadę przemianowano na Castelnuovo Don Bosco. Jego ojciec, Franciszek zmarł kiedy Jan miał zaledwie 2 lata. Matka, Małgorzata musiała zająć się utrzymaniem trzech synów: Antoniego, Józefa i Jana. Podstawą w wychowaniu dzieci było dla matki życie religijne. Wykorzystywała każdą okazję, by mówić chłopcom o Opatrzności i sądzie Bożym. Wychowywała ich po spartańsku. Takie twarde życie uczyniło z nich ludzi silnych, nie cofających się przed trudnościami.
W 1824 roku, kiedy Jan miał 9 lat, Pan Bóg objawił mu we śnie jego przyszłą misję: Janek we śnie znalazł się wśród tłumu chłopców, którzy krzyczeli i przeklinali. Chciał ich uciszyć, zaczął krzyczeć i grozić im pięścią. Wówczas zbliżył się do niego dostojny, pięknie ubrany mężczyzna, który zawołał go po imieniu i powiedział: Musisz zjednać sobie przyjaciół łagodnością i miłością, nigdy szturchańcami. Zacznij więc natychmiast mówić im o brzydocie grzechu i o pięknie cnoty.
Młody Jan Bosko odznaczał się konsekwencją w dążeniu do celu. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swej matki zaczął ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i święta, przeplatając modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem", które było powtórzeniem wcześniej usłyszanego w kościele. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową w Castelnuovo i średnią w Chieri. Nie znajdując funduszów na ich opłatę, musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał przez dawanie korepetycji. Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tu pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej.
Ratowanie zapuszczonych moralnie chłopców - ta myśl przenikała jego umysł od najmłodszych lat. Pragnienie wychowawcze św. Jana Bosko oraz wielka miłość do młodzieży zaowocowała podczas jego pobytu w Turynie, gdy jako kapłan (święcenia otrzymał w 1841 r.) zaopiekował się młodzieżą z ulicy, dla której zorganizował oratorium, które stało się miejscem życia młodych; miejscem modlitwy, nauki, pracy, zabawy, twórczości, wypoczynku. W ciągu 15 lat stworzył niezwykłą wspólnotę, która zajmowała się opuszczoną i biedną młodzieżą. Następnie powstawały szkoły zawodowe, warsztaty i zakłady wychowawcze, lecz przede wszystkim zrodziła się metoda wychowawcza księdza Bosko, nazwana systemem prewencyjnym, oparta na trzech podstawowych zasadach: miłości, rozumie i religii. Święty wymagał od chłopców pracy nad sobą, aktywnego spędzania wolnego czasu i twórczości.
Mimo ogromu łask, tytanicznej pracy i siły woli, nie było mu łatwo. Urzędnicy piętrzyli trudności, właściciele domów i możnowładcy nie patrzyli na hałaśliwą i zaniedbaną młodzież zbyt ufnie. Jednak Jan potrafił siłą swojej wiary i pracowitością przezwyciężyć wszystkie trudności.
Działalność św. Jana Bosko przyniosła wspaniałe owoce. Święty założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej (1859) (salezjanie) i zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Położył także wielkie zasługi w zakresie udostępniania literatury katolickiej. Rozpoczął od wydawania żywotów świętych i biografii papieży. Potem pojawiły się Czytanki Katolickie na każdy miesiąc. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać miesięcznik "Biuletyn Salezjański". Wszystkie pisma, wydane drukiem staraniem św. Jana Bosko doszły do 1174 pozycji, co razem obejmuje 37 tomów, w tym on sam napisał i wydał 130 książek i książeczek. Jego droga do świętości - uświęcanie się przez pracę i sumienne wypełnianie obowiązków stanu wyniosła do chwały ołtarzy m.in. św. Dominika Savio, św. Marię Dominikę Mazzarello, św. Alojzego Orione, bł. Michała Rua.
Opatrzność wyposażyła ks. Bosko również w dary nadprzyrodzone. W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki: uzdrowienia niewidomych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiadomo o co najmniej jednym wskrzeszeniu zmarłego. Święty posiadał nawet dar bilokacji. Najwięcej jednak rozgłosu przyniosły świętemu: dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar widzenia przyszłości.
Św. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 roku w Turynie. Papież Pius XI beatyfikował go w 1929 roku, a 1 kwietnia 1934 dokonał jego kanonizacji. Przy okazji jego kanonizacji nazwał go "duchowym olbrzymem" i dodał: W jego życiu nadprzyrodzone stało się niemal naturalne, niezwykłe zaś - zwykłe. Pan Bóg, zsyłając tego olbrzyma na świat, sprawił człowiekowi XIX wieku swoisty żart. Był to wiek racjonalizmu, socjalizmu, rozwoju nauki, ateizmu, zachłyśnięcia się rozumem i jego wytworami. Europą tamtego czasu rządziła rewolucja - buntownicy obalali królów i królestwa, budowano demokracje, zwalczano Kościół i Boga. Św. Jan Bosko był wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec tego "racjonalnego" bezbożnictwa.
Historia Kościoła obfituje w wychowawców, którzy z Bożą pomocą prowadzili swoje dzieło wśród młodych. Wspomnijmy niektórych z nich.
Święty Jan Kanty (1390-1473). Wykładowca Akademii Krakowskiej. Człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności dbający między innymi o ubogich studentów.
Święty Jan de la Salle (1651-1719). Ofiarny przyjaciel dzieci, formator nauczycieli, twórca nowoczesnego systemu pedagogicznego.

Modlitwy za wstawiennictwem świętych i błogosławionych wychowawców

Panie Jezu Chryste, nasz najdoskonalszy Nauczycielu, spraw abyśmy byli Twoimi pilnymi uczniami, byśmy kształtowani przez Twoje Słowo i karmieni Chlebem życia gorliwie dążyli do świętości. Uczyń nasze serca wrażliwe na Twój głos, aby przenikał on nas do głębi i kształtował całe nasze życie, nasze uczynki, myśli i słowa.

Śpiew: Niech nas ogarnia łaska, Panie, twa lub inny.

  • Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu.
  • Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych, i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie.
  • Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia, wzbudź w swoim Kościele wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan.
  • Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Twojego sługę Giuseppe Toniolo, wzorowego małżonka i ojca, mądrego wychowawcę młodzieży na katedrze uniwersyteckiej. On całkowicie poświęcił życie Twojemu Królestwu, dając świadectwo Ewangelii jako źródłu zbawienia dla kultury i społeczeństwa. Spraw, aby jego przykład skłonił nas do kochania Ciebie, jak on Ciebie kochał. Jego wstawiennictwo niech nas wspiera i nam pomaga w naszych potrzebach. Obdarz Kościół, który on bardzo kochał i któremu służył, by mógł go czcić obok Ciebie, na Twoich ołtarzach, świadka świeckiej świętości, na chwałę Najświętszej Trójcy.
  • Wszechmogący Boże, Ty obdarowałeś Twojego sługę Jerzego szczególną łaską wierności Chrystusowi w pracy naukowej i w życiu rodzinnym. Za jego wstawiennictwem wspieraj nas i nasze rodziny w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym. Za przyczyną Twojego sługi Jerzego udziel nam też łaski..., o którą Cię dzisiaj prosimy, a swego sługę obdarz chwałą ołtarzy.

Litania do świętego Jana Bosko

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Janie Bosko, módl się za nami
Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży,
Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki,
Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,
Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży,
Niezrównany Uczniu Dziewicy najmądrzejszej w sztuce wychowania,
Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,
Przewodniku święty młodzieży,
Wzorze wychowawców i nauczycieli,
Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży,
Ojcze sierot i opuszczonych,
Kapłanie według Serca Bożego,
Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych,
Gorejący Głosicielu Ewangelii,
Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej,
Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu,
Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki,
Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,
Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty,
Apostole częstej Komunii świętej,
Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,
Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem,
Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych,
Przewodniku apostolatu świeckich,
Wybitny Cudotwórco i Proroku,
Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Niezrównany Doradco i Pocieszycielu,
Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży,
Potężny Orędowniku u tronu Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Janiem Bosko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w intencji wychowawców

Módlmy się do Boga, Ojca wszystkich ludzi, który jest pierwszym Wychowawcą swoich dzieci. On działa w głębi ludzkiego serca, ale prowadzi swoje dzieło wychowania także poprzez nas. Każdy wychowawca jest Jego świadkiem i narzędziem. Prośmy Go o błogo-sławieństwo na każdy dzień posługi rodziców, nauczycieli, katechetów, pedagogów i wszystkich uczestniczących w dziele kształtowania postaw dzieci i młodzieży.
  • Ojcze niebieski, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo. Daj wszystkim wychowawcom łaskę poznania prawdy o człowieku, aby pomagali dzieciom i mło-dzieży dostrzegać w Tobie wzór życia. Prosimy Cię, Ojcze!
  • Ojcze najlepszy, Ty uczyniłeś rodziców pierwszymi wychowawcami dzieci, którym przekazali życie. Napełnij ich duchem mądrości i miłości, aby byli zdolni poświęcić się dla dzieci, a ich poświęcenie było realizowane mądrze. Prosimy Cię, Ojcze!
  • Ojcze nieskończenie dobry, Ty uzdolniłeś nauczycieli do prowadzenia dzieci i młodzieży na drogę poznania prawdy w różnych dziedzinach wiedzy. Pomóż im stać się także prawdziwymi autorytetami dla swoich wychowanków w dziedzinie wiary i moralności. Prosimy Cię, Ojcze!
  • Ojcze wszystkich ludzi, Ty posyłasz katechetów z misją głoszenia dobrej nowiny o Twojej nieskończonej miłości i dziele zbawienia dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Obdarz ich mocną wiarą, niezłomną nadzieją i gorącą miłością, aby nauczanie o prawdach wiary wspierali autentycznym świadectwem życia. Prosimy Cię, Ojcze!
  • Ojcze miłosierny, Ty nie pozostawiłeś człowieka w niewoli grzechu, gdy odszedł od Ciebie i uległ pokusie szatana, lecz nieustannie przychodzisz mu z pomocą. Naucz wychowawców współpracy z Twoją łaską, aby nie czuli się osamotnieni w codziennym trudzie formowania właściwych postaw dzieci i młodzieży. Prosimy Cię, Ojcze!
Ojcze nieskończenie dobry, udzielaj swego błogosławieństwa rodzicom, profesorom, nauczycielom, pedagogom i wszystkim, których zaprosiłeś do wielkiego dzieła wychowania ludzi, aby stawali się podobni do Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl