ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/10/25 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 55 tygodnia Roku Wiary (27.10. - 2.11.2013)!

     

WPROWADZENIE W PRZEŻYWANIE OSTATNICH TYGODNI W ROKU WIARY

Ostatni okres Roku Wiary ma charakter owocowania i ma wezwać do działań, które mają się przyczynić do tego, aby wspólnota parafialna coraz bardziej stawała się wspólnotą Kościoła. Jest nią jako rodzina dzieci Bożych i trzeba umacniać więzy miłości, którymi Bóg wszystkich połączył. Jest nią jako Ciało Chrystusa i należy dążyć do tego, aby każdy członek wspólnoty spełniał te zadania, które Bóg mu wyznaczył. Wspólnota parafialna jest Kościołem także dlatego, że jest świątynią Ducha Świętego, pełną dynamizmu apostolskiego.
Okres zwykły roku liturgicznego jest szczególnym czasem systematycznego wzrostu duchowego i przynoszenia owoców wiary. Temu wzrostowi mają służyć wszystkie inicjatywy duszpasterskie. Dzięki nim powinny się objawić "wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych", a wspólnota parafialne powinna rozkwitnąć wszystkimi talentami i charyzmatami, jakimi Bóg uobecnił jej członków. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał (AG 18.03.1992): "Kapłaństwo hierarchiczne - służebne zostało ustanowione w Kościele w tym celu, aby mogły się aktualizować wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych [...]. Zgodnie z tą nauką, należącą do najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej, "aktywność" Kościoła nie sprowadza się do hierarchicznej posługi pasterzy, podczas gdy świeccy pozostają w stanie bierności. Cała bowiem chrześcijańska aktywność świeckich, a szczególnie współczesne apostolstwo świeckich daje świadectwo nauczaniu soborowemu, zgodnie z którym kapłaństwo wiernych i posługa kapłańska hierarchii w Kościele są "wzajemnie przyporządkowane"".

TYDZIEŃ 55 "PARAFIA WSPÓLNOTĄ MODLITWY"

Wszelkie dzieła chrześcijańskie rozpoczyna się od modlitwy. Najpierw zwracamy się do Boga, prosząc Go o światło do rozpoznania Jego woli i siły do jej wypełnienia. Działania duszpasterskie zmierzają do rozmodlenia całej wspólnoty, pomagając każdemu jej członkowi w jego osobistym rozwoju modlitewnym. Równocześnie duszpasterze dążą do rozpoznania i pielęgnowania powołania tych członków wspólnoty, których Bóg wzywa w sposób szczególny do służby innym przez modlitwę. Oni tworzą grupy modlitewne, spotykają się na modlitwie częściej niż inni, a każda sprawa dziejąca się w parafii i każde podejmowane w niej dzieło, jest przez nich przedstawiane Bogu w wytrwałej modlitwie. Oni w sposób najpełniejszy spełniają posługę Mojżesza, który modli się na górze, aby wszyscy walczący na nizinach codzienności, mogli odnosić zwycięstwo nad złem.
Zaproszenie (zgłoszenia u Ks. Proboszcza!):
  • do wspólnoty Żywego Różańca
  • do Straży Honorowej NSPJ
  • do wspólnoty adoracyjnej Najśw. Sakramentu


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl