ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/10/25 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 56 tygodnia Roku Wiary (3.11. - 9.11.2013)!

     

WPROWADZENIE W PRZEŻYWANIE OSTATNICH TYGODNI W ROKU WIARY

Ostatni okres Roku Wiary ma charakter owocowania i ma wezwać do działań, które mają się przyczynić do tego, aby wspólnota parafialna coraz bardziej stawała się wspólnotą Kościoła. Jest nią jako rodzina dzieci Bożych i trzeba umacniać więzy miłości, którymi Bóg wszystkich połączył. Jest nią jako Ciało Chrystusa i należy dążyć do tego, aby każdy członek wspólnoty spełniał te zadania, które Bóg mu wyznaczył. Wspólnota parafialna jest Kościołem także dlatego, że jest świątynią Ducha Świętego, pełną dynamizmu apostolskiego.
Okres zwykły roku liturgicznego jest szczególnym czasem systematycznego wzrostu duchowego i przynoszenia owoców wiary. Temu wzrostowi mają służyć wszystkie inicjatywy duszpasterskie. Dzięki nim powinny się objawić "wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych", a wspólnota parafialne powinna rozkwitnąć wszystkimi talentami i charyzmatami, jakimi Bóg uobecnił jej członków. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał (AG 18.03.1992): "Kapłaństwo hierarchiczne - służebne zostało ustanowione w Kościele w tym celu, aby mogły się aktualizować wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych [...]. Zgodnie z tą nauką, należącą do najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej, "aktywność" Kościoła nie sprowadza się do hierarchicznej posługi pasterzy, podczas gdy świeccy pozostają w stanie bierności. Cała bowiem chrześcijańska aktywność świeckich, a szczególnie współczesne apostolstwo świeckich daje świadectwo nauczaniu soborowemu, zgodnie z którym kapłaństwo wiernych i posługa kapłańska hierarchii w Kościele są "wzajemnie przyporządkowane"".

TYDZIEŃ 56 "PARAFIA WSPÓLNOTĄ SŁOWA"

Parafia, jako wspólnota kościelna, żyje słowem Bożym i to słowo głosi. W różny sposób słowo Boże przenika w życie ludzi, ale wciąż konieczne są nowe wysiłki, by uważniej słuchać tego słowa i gorliwiej poddawać się jego działaniu. Do najbardziej znanych i owocnych form służby słowu trzeba zaliczyć niedzielne homilie oraz systematyczną katechezę. Tym formom wspólnota poświęca najwięcej uwagi. Nie są one jednak wystarczające. Wraz z nimi potrzebne są także inne drogi wprowadzania wiernych w większe umiłowanie słowa Bożego i ożywienia w nich dynamizmu ewangelizacyjnego. Dzieje się to przede wszystkim w grupach ewangelizacyjnych i formacyjnych.
Zaproszenie (zgłoszenia u Ks. Wikariusza!):
  • do wspólnotowego czytania Pisma Świętego
  • do wspólnoty lektorów i psałterzystów (również osoby dorosłe!)
  • do kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie (Oazy Rodzin)


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl