ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/11/01 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 57 tygodnia Roku Wiary (10.11. - 16.11.2013)!

     

WPROWADZENIE W PRZEŻYWANIE OSTATNICH TYGODNI W ROKU WIARY

Ostatni okres Roku Wiary ma charakter owocowania i ma wezwać do działań, które mają się przyczynić do tego, aby wspólnota parafialna coraz bardziej stawała się wspólnotą Kościoła. Jest nią jako rodzina dzieci Bożych i trzeba umacniać więzy miłości, którymi Bóg wszystkich połączył. Jest nią jako Ciało Chrystusa i należy dążyć do tego, aby każdy członek wspólnoty spełniał te zadania, które Bóg mu wyznaczył. Wspólnota parafialna jest Kościołem także dlatego, że jest świątynią Ducha Świętego, pełną dynamizmu apostolskiego.
Okres zwykły roku liturgicznego jest szczególnym czasem systematycznego wzrostu duchowego i przynoszenia owoców wiary. Temu wzrostowi mają służyć wszystkie inicjatywy duszpasterskie. Dzięki nim powinny się objawić "wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych", a wspólnota parafialne powinna rozkwitnąć wszystkimi talentami i charyzmatami, jakimi Bóg uobecnił jej członków. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał (AG 18.03.1992): "Kapłaństwo hierarchiczne - służebne zostało ustanowione w Kościele w tym celu, aby mogły się aktualizować wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych [...]. Zgodnie z tą nauką, należącą do najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej, "aktywność" Kościoła nie sprowadza się do hierarchicznej posługi pasterzy, podczas gdy świeccy pozostają w stanie bierności. Cała bowiem chrześcijańska aktywność świeckich, a szczególnie współczesne apostolstwo świeckich daje świadectwo nauczaniu soborowemu, zgodnie z którym kapłaństwo wiernych i posługa kapłańska hierarchii w Kościele są "wzajemnie przyporządkowane"".

TYDZIEŃ 57 "PARAFIA WSPÓLNOTĄ CZYNU"

Św. Piotr Apostoł pisze w swoim pierwszym liście (4,10-11): "Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa". Apostoł wyróżnia dwa rodzaje służby. Pierwszą jest służba poprzez słowo, którą powinni podjąć ci, którzy mają "dar przemawiania". Drugi rodzaj służby to praca rąk, posługa czynu. Powinni ją podjąć ci członkowie wspólnoty parafialnej, którzy taki właśnie charyzmat otrzymali.
Zaproszenie (zgłoszenia u Ks. Proboszcza!):
  • do Akcji Katolickiej
  • do parafialnego Zespołu Charytatywnego
  • do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej
  • do Służby Liturgicznej (również osoby dorosłe!)
  • do posługi zakrystiana.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl