Nabożeństwa różańcowe w Roku Wiary

Data 2013/10 18:30:00 | Temat: Różaniec 2013

O nabożeństwach różańcowych "u św. Pawła" w Gościu Niedzielnym!
W Roku Wiary w czasie nabożeństw różańcowych poszliśmy za wskazaniami Listu Apostolskiego "Porta fidei" oraz Noty Kongregacji Nauki Wiary zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary.

W "Nocie" czytamy m.in.:
"5. Autentycznymi świadkami wiary są święci i błogosławieni. Dlatego też Konferencje Biskupów powinny zaangażować się w popularyzowanie znajomości rodzimych świętych, również z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej."
W tygodniu od 6 do 12 października trwającego Roku Wiary zaprosiliśmy na Różaniec ze św. Pawłem, naszym Patronem, którego dzięki temu możemy nazwać "rodzimym" Świętym!
W poniedziałek przed nabożeństwem była prezentacja o św. Pawle (połączona ze swoistą wirtualną pielgrzymką po miejscach związanych ze św. Pawłem (m.in. odwiedzanych przez naszych Parafian w Roku św. Pawła!).
Ponadto w poniedziałek, wtorek, środę i piątek przynajmniej niektóre tajemnice były rozważane wg. opisu poniżej!
Ks. Włodzimierz Lewandowski i Paweł Kwiatkowski piszą: "nasza propozycja nawiązuje do tradycji średniowiecznych mistyków Mechtyldy z Hackeborn, Henryka Suzo, Adolfa z Essen i Dominika z Prus. Dwaj ostatni to kartuzi, żyjący w klasztorze w Trewirze. To właśnie im, jako pierwszym, przypisuje się dodanie medytacji i klauzul o życiu Jezusa do różańca ku czci błogosławionej Maryi. Rozważający, po każdym "Zdrowaś Maryjo", robi krótką przerwę, dodając jedną klauzulę. Następnie przez chwilę rozważa ją w swoim sercu. W ten sposób cała medytacja zostaje ukierunkowana na życie Jezusa i tajemnice naszego zbawienia.
Tradycyjne klauzule zostały przez nas zastąpione fragmentami listów św. Pawła. Chodzi nie tyle o zabieg literacki, ile o jeszcze mocniejsze podkreślenie chrystocentrycznego charakteru modlitwy, w której "Maryja niejako użycza nam swojego serca i spojrzenia, byśmy kontemplowali życie Jej Syna, Jezusa Chrystusa" (Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników procesji z lampionami na placu Różańcowym w Lourdes, 13 IX 2008)".
   


W tygodniu po 20 października (22 przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II) modliliśmy się (od poniedziałku do czwartku) za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i "razem" z Nim. Oprócz wizerunku Błogosławionego, który nam towarzyszył, modliliśmy się pod "Jego przewodnictwem" wsłuchując się w głos Papieża nagrany w czasie, kiedy prowadził modlitwę różańcową a w tym czasie mogliśmy podejść i dotknąć albo ucałować czy też przytulić Jego relikwiarz (z włosami!). Tej modlitwie towarzyszyły niezwykłe wzruszenia ze spotkania z bł. Janem Pawłem II. Wielu ludzi cierpliwie czekało na spotkanie z Nim, często całe rodziny z dziećmi!!! (Przy okazji wielkie podziękowania dla ks. Marka Różyckiego, dzięki któremu mogliśmy gościć relikwie bł. Jana Pawła II!). Po doświadczeniu "spotkania" z Janem Pawłem II, każdy mógł zabrać ze sobą wizerunek bł. Papieża i obrazek z przesłaniem papieskim konkretnie dla siebie!!!
Cykl modlitwy z bł. Janem Pawłem II poprzedziła w poniedziałek prezentacja, która przybliżyła nam powstający w Krakowie Łagiewnikach "dom" Jana Pawła II - czyli sanktuarium Błogosławionego Papieża.
22 października (we wtorek) mieliśmy też szczególną okazję modlić się za Ks. Bpa Piotra Gregera w 2 rocznicę ogłoszenia Jego nominacji biskupiej!
   
   Dalej w "Nocie" czytamy m.in.:
"3. W czasie tego Roku pożyteczne będzie zachęcanie wiernych, by zwracali się ze szczególną pobożnością do Maryi, pierwowzoru Kościoła, która "łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary". Należy zatem popierać wszelkie inicjatywy, które pomogą wiernym uznać na nowo szczególną rolę Maryi w tajemnicy zbawienia, kochać Ją miłością synowską i naśladować Jej wiarę i cnoty. Bardzo stosowne będzie w związku z tym organizowanie pielgrzymek, nabożeństw i spotkań w głównych Sanktuariach".
W tygodniu od 13 października (kiedy to wypełniając przesłanie fatimskie po 96 latach od ich zakończenia, Ojciec Św. Franciszek w obecności biskupów i wiernych dokonał zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy!), modlitwa różańcowa była poprzedzona prezentacją multimedialną przypominającą kolejne objawienia w Fatimie. Ponadto łączyliśmy się przez internet z kaplicą objawień w Fatimie i w ten sposób byliśmy w jedności z tamtejszymi pielgrzymami!
   Jeszcze w "Nocie" czytamy m.in.:
"2. W Roku Wiary należy zachęcać wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich braci (por. Łk 22, 32). Ważną rzeczą będzie także zachęcanie do udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejsca związanego z obecnością Jezusa, Zbawiciela, i Maryi, Jego Matki.
W tygodniu po 27 października rozmyślaliśmy nad tajemnicami naszego zbawienia a pomocą były dla nas obrazy z Ziemi Świętej (i nie tylko!), gdzie poszczególne wydarzenia miały miejsce albo są z nimi jakoś związane! Była to więc okazja do swoistej, "wirtualnej", pielgrzymki do Ziemi Świętej.
   

Ponadto w czasie modlitwy każdy mógł wziąć do ręki szczególny znak pochodzący z Ziemi Świętej związany z rozważanymi tajemnicami różańcowymi:
  • tajemnice radosne - figurka Dzieciątka Jezus z Betlejem;
  • tajemnice boleśne - korona cierniowa;
  • tajemnice chwalebne - płótno, które było położone na płycie Grobu Bożego w Jerozolimie, o czym świadczą pieczęcie
  • tajemnice światła - stuła z ornatu przywiezionego z Ziemi Świętej z krzyżem jerozolimskim
   
   Zapraszamy do wspólnej modlitwy!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl