Sierpień 2014

Data 2014/09/06 18:30:00 | Temat: Sierpień 2014

Podziękowanie za lata posługi w naszej Parafii dla ks. wikariusza, Grzegorza Strządały, miało miejsce w niedzielę 29 czerwca na wszystkich Mszach Świętych. Uroczyste podziękowanie i pożegnanie ks. Grzegorza po 5 latach posługi w naszej parafii odbyło się 15 sierpnia na Mszy Św. o godz. 11.00!
   
DEKRET
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, z dniem 23 sierpnia 2014 roku zwalniam Księdza (ks. Grzegorza Strządałę) z obowiązków wikariusza parafii Świętego Pawła w Bielsku-Białej i mianuję wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Istebnej. Równocześnie udzielam Księdzu, na czas pełnienia powyższej funkcji, ogólnego upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństw w tejże parafii (kan.1111 K.P.K.). Życzę Księdzu obfitych łask Bożych, polecam opiece Matki Najświętszej i z serca błogosławię.

† Roman Pindel, Biskup Bielsko-ŻywieckiUroczyste powitanie i prezentacja nowego ks. wikariusza, ks. Ryszarda Piętki, miało miejsce w niedzielę 24 sierpnia na wszystkich Mszach Św.!
   
DEKRET
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, z dniem 23 sierpnia 2014 roku zwalniam Księdza (ks. Ryszarda Piętkę) z obowiązków wikariusza parafii Chrystusa Króla w Chybiu i mianuję wikariuszem parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej. Równocześnie udzielam Księdzu, na czas pełnienia powyższej funkcji, ogólnego upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństw w tejże parafii (kan.1111 K.P.K.). Życzę Księdzu obfitych łask Bożych, polecam opiece Matki Najświętszej i z serca błogosławię.

† Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki

(Za udostępnienie zdjęć dziękujemy panom: Tomaszowi Koniorowi i Marcinowi Gilarskiemu!)

Od kilku lat Caritas w Polsce prowadzi akcję "Tornister pełen uśmiechu". Polega ona na tym, że parafie zaopatrują się w Diecezjalnej Caritas w tornistry, które następnie umieszczają przy ołtarzu w swoim kościele ogłaszając przy tym żeby chętni (mogą być to pojedyncze osoby lub grupa osób) zabrali do domu i wypełnili przyborami szkolnymi (zeszyty, kredki, długopisy itp. bez słodyczy i ubrań) a następnie wypełnione tornistry przynoszą z powrotem do kościoła a ksiądz proboszcz czy zespół charytatywny przekazuje je dla biednych rodzin.
Akcja ta w niektórych parafiach naszej diecezji i całej Polsce cieszy się wielkim powodzeniem gdyż przekazane artykuły służą dzieciom przez cały rok szkolny.
Tornistrów przed ołtarzem w niedzielę 10 sierpnia w naszym kościele było tylko kilka, więc kto pierwszy ten lepszy! Wypełnione tornistry (i nie tylko!) zostały przyniesione i złożone przed ołtarzem w niedzielę 24 sierpnia!!!
 
Licheń


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl