Wielkanoc 2009

Data 2009/05/08 18:30:00 | Temat: Dekoracje

Tegoroczne Święta Paschalne obchodziliśmy w Roku św. Pawła, dlatego w te dni świąteczne wsłuchiwaliśmy się szczególnie w Jego słowa.

Świętowanie Paschy rozpoczęliśmy od Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej. Słowami wiodącymi były słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian: "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie." (1Kor 11,26).
     


   


Po Mszy św. i w ciągu dnia w Wielki Piątek była okazja do adoracji w "Ciemnicy", najpierw jako dziękczynienie za dar Eucharystii a po północy jako towarzyszenie Panu Jezusowi uwięzionemu i ubiczowanemu.
     


Rozważanie Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego dopełniliśmy Liturgią na cześć Męki Pańskiej. Na tej Liturgii prowadziły nas słowa św. Pawła: "(Chrystus) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej" (Flp 2,8). Liturgia na cześć Męki Pańskiej zakończyła się przeniesieniem Najśw. Sakramentu do kaplicy wystawienia, tzw. "Bożego Grobu".
   


Po Liturgii i przez Wielką Sobotę przy "Grobie Pańskim" rozważaliśmy tajemnicę Chrystusa Pogrzebanego. Tutaj przyświecały nam słowa św. Pawła: "Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6,5).
     


Po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę rozpoczęliśmy celebrowanie Mszy św. Wigilii Paschalnej, która dała początek rozważaniu tajemnicy Chrystusa Zmartwychwstałego. Tej nocy odnawialiśmy nasz chrzest w myśl słów św. Pawła: "Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie...""(Rz 6,4).
     


     


     


   


Przy pustym grobie Chrystusa rozważaliśmy słowa: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga" (Kol 3,1).
     


W radosnym świętowaniu pomagał nam kwiatowy wystrój kościoła.
   


     


   
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl