Triduum Paschalne 2010

Data 2010/04/06 18:30:00 | Temat: Dekoracje

Triduum w Roku Kapłańskim

Ojciec Święty, Benedykt XVI ogłaszając Rok Kapłański wskazał na cel tego Roku, którym jest "wspieranie dążenia kapłanów do duchowej doskonałości, od której to w decydujący sposób zależy oddziaływanie ich posługi". Dlatego też ten Rok musi być w szczególny sposób rokiem modlitwy, modlitwy samych kapłanów, modlitwy z kapłanami i za kapłanów, rokiem odnowy w perspektywie duchowości kapłańskiej i odnowy każdego z kapłanów osobno. Ma to być Rok pozytywny, w którym Kościół, przede wszystkim kapłanom, ale także wszystkim chrześcijanom - a przy pomocy mediów - całemu światu, chce powiedzieć, że jest dumny ze swoich kapłanów, że ich kocha, bardzo ceni i podziwia. Z wdzięcznością wyraża również uznanie za ich pastoralne zaangażowanie i świadectwo życia. Kapłani nie są ważni z powodu tego, co czynią, ale ze względu na to kim są. I według tego wskazania chcemy przeżyć tegoroczne Święta Paschalne!

Dzień pierwszy

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 1 kwietnia WIELKI CZWARTEK (I czwartek miesiąca)

18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

- adoracja dziękczynna za ustanowienie Eucharystii w "Ciemnicy" do godz. 24.00
Piątek, 2 kwietnia WIELKI PIĄTEK (I piątek miesiąca)
- adoracja w "Ciemnicy" Pana Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego
7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań
12.00 - Droga Krzyżowa za kapłanów
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka

18.00 - Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W Liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego, Ojciec Święty, Benedykt XVI, napisał: "Święty Proboszcz z Ars zwykł mawiać: "Kapłaństwo - to miłość Serca Jezusowego". To wzruszające wyrażenie pozwala nam przede wszystkim przypomnieć w sposób serdeczny i z wdzięcznością ogromny dar, jakim są kapłani nie tylko dla Kościoła, lecz także dla ludzkości. Mam na myśli tych wszystkich księży, którzy chrześcijanom i całemu światu przedstawiają z pokorą każdego dnia słowa i gesty Chrystusa, starając się przylgnąć do Niego swymi myślami, wolą, uczuciami i stylem całego swego życia. Jakże nie podkreślić ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej służby, ich miłości, która pragnie ogarnąć wszystkich? (...)
Sam wciąż noszę w sercu wspomnienie pierwszego proboszcza, u boku którego pełniłem mą posługę jako młody ksiądz. Pozostawił mi przykład bezwzględnego poświęcenia swej posłudze kapłańskiej, aż do śmierci - zmarł w drodze do ciężko chorego, któremu niósł wiatyk. Przychodzą mi na pamięć także niezliczeni współbracia, których spotkałem i spotykam nadal, także podczas mych podróży duszpasterskich do różnych krajów, z wielkodusznym zaangażowaniem wypełniający swą codzienną posługę kapłańską".
 
Dzisiaj wspomnieniem i modlitwą ogarniajmy przede wszystkim tych kapłanów, którzy byli dla nas szafarzami sakramentów: chrztu, bierzmowania, I Komunii św., namaszczenia chorych , pokuty i asystowali przy zawarciu małżeństwa.

LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

W Liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego, Ojciec Święty, Benedykt XVI napisał o kapłanach: "Jakże nie podkreślić ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej służby, ich miłości, która pragnie ogarnąć wszystkich? Cóż powiedzieć o odważnej wierności tak wielu kapłanów, którzy także pośród trudności i niezrozumienia pozostają wierni swemu powołaniu, by być przyjaciółmi Chrystusa, przez Niego w sposób szczególny powołanymi, wybranymi i posłanymi? (...)
Myśl biegnie zatem ku niezliczonym sytuacjom cierpienia, w jakich znajdują się liczni kapłani, czy to z racji udziału w ludzkim doświadczeniu bólu w jego rozmaitych przejawach, czy też ze względu na niezrozumienie ze strony tych, do których skierowana jest ich posługa. Jakże nie wspomnieć tak wielu księży znieważonych w swej godności, którym uniemożliwiono wypełnianie misji, niekiedy również prześladowanych i zmuszonych do złożenia najwyższego świadectwa krwi?"
     
   
Czas adoracji wykorzystajmy na modlitwę za kapłanów cierpiących fizycznie i duchowo.Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Po Liturgii o godz. 18.00 adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 24.00
Sobota, 3 kwietnia WIELKA SOBOTA ( I sobota miesiąca)
- adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 19.30
7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań
10.00 - Różaniec i medytacja I-wszo sobotnia
11.00 - Modlitwa w ciągu dnia; obrzęd wyznania wiary i "Ephata"
Od 13.00 do 16.00 - co pół godziny święcenie potraw na stół wielkanocny
15.00 - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Nieszpory i celebracja o imieniu chrześcijańskim

Z Listu na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego, Ojca Świętego, Benedykta XVI: "Istnieją także niestety nigdy nie dość potępiane sytuacje, w których sam Kościół cierpi z powodu niewierności niektórych swych sług. Świat zaś znajduje w nich powód do zgorszenia i odrzucenia. Tym, co w takich przypadkach może najbardziej posłużyć Kościołowi, jest nie tyle szczegółowe ujawnianie słabości swych sług, ile odnowione i radosne uświadomienie sobie wielkości Bożego daru, przejawiającego się w sposób konkretny we wspaniałych postaciach wielkodusznych duszpasterzy, zakonników pałających miłością do Boga i dusz, światłych i cierpliwych kierowników duchowych".
   

Modlitwę przy "Bożym Grobie" ofiarujmy za kapłanów, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu. Módlmy się też za kapłanów zmarłych.Dzień trzeci

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

20.00 - Wigilia Paschalna

Niedziela, 4 kwietnia NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - I WIELKANOCNA
7.15 - Jutrznia
8.00 - Msza Św.
9.00 - Msza Św.
11.00 - Msza Św.
18.00 - Msza Św.
15.00 - Nieszpory paschalne z osobistym odnowieniem Sakramentu Chrztu Św. + Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego

W Liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego, Ojciec Święty, Benedykt XVI napisał: "Oby przykład świętego Proboszcza z Ars pobudził kapłanów do tak bardzo dziś i zawsze potrzebnego świadectwa jedności z biskupem, między sobą oraz z wiernymi świeckimi. Mimo zła, które istnieje w świecie, zawsze zachowują aktualność słowa Chrystusa do apostołów w Wieczerniku: "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat" (J 16, 33). Wiara w Boskiego Nauczyciela da nam siłę potrzebną, by z ufnością spoglądać w przyszłość. Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Jeśli idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, pozwolicie, by On was zdobył, wy również staniecie się we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!"
   

Dzisiaj i całą Niedzielę Zmartwychwstania szczególną modlitwą ogarniajmy wszystkich kapłanów, którzy aktualnie podejmują swoje posługiwanie.     
     

Świadectwo ks. Grzegorza!Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl