Triduum Paschalne 2011

Data 2011/04/27 18:30:00 | Temat: Przebieg i dekoracje oraz kwiaty

Dzień pierwszy

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 21 kwietnia WIELKI CZWARTEK
Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali".
Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej


 • (1) (M) W intencji Ks. Piotra i Ks. Grzegorza z okazji urodzin.
 • (2) (G) W intencji biskupów, kapłanów i misjonarzy (od Straży Honorowej).
 • (3) (P) O nowe powołania do służby w Kościele.
     
     
Po Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej indywidualna adoracja dziękczynna za ustanowienie Eucharystii w "Ciemnicy" do godz. 23.00.
   
Piątek, 22 kwietnia WIELKI PIĄTEK
Od 6.30 w "Ciemnicy" adoracja Pana Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego.

"W tym dniu, w którym ''Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha'' Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).

7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele.
 
12.00 - Droga Krzyżowa ze zdjęciami z Ziemi Świętej.
 
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka.

18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

     
     
Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Po Liturgii na cześć Męki Pańskiej indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 24.00.
Sobota, 23 kwietnia WIELKA SOBOTA
''W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

- adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 19.30
   7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele.
   
10.00 - Modlitwa w ciągu dnia, wyznanie wiary i obrzęd ''Epheta''.

Od 13.00 do 16.00 - co pół godziny święcenie potraw.
   Dzień trzeci

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem "rezurekcja" określać przede wszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę ''rezurekcja''. Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.
WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
''Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby ''matką wszystkich świętych wigilii''. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

20.00 - Wigilia Paschalna

 • (1) (M) Za Parafiann.
 • (2) (G) Za ++ Parafian.
 • (3) (P) Za dobrodziejów naszej Parafii i naszego kościoła.
     
     
     
     Niedziela, 24 kwietnia NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - I WIELKANOCNA
   
7.15 - Jutrznia w kościele.
     
 
8.00 - (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny.
9.30 - (P) W intencji mieszkańców z ul. Cieszyńskiej 252.
11.00 - (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Alexandra z okazji 5 urodzin.
15.00 - (M) Nieszpory paschalne z osobistym odnowieniem Sakramentu Chrztu Św. + Nowenna i Koronka
18.00 - (G) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz dar uzdrowienia dla Aleksandra z okazji imienin.
ZAKOŃCZENIE TRIDUUM PASCHALNEGO   
Poniedziałek, 25 kwietnia PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
8.00 - (M) W intencji mieszkańców z ul. Cieszyńskiej (strona osiedla)
9.30 - (P) Za + Jana Więzika.
11.00 - (M) Chrzty: Tomasz Handzlik, Maciej Kłopotowski, Jakub Kwiatek, Joanna Niesyt, Alex Szlagor, Milena Wandzel; roczki: Jonatan Kubica, Maria Niesyt .
NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 18.00!

Triduum Paschalne - królewskie, powszechne kapłaństwo wiernych

Data 2011/04/27 18:30:00 | Temat szczegółowy tegorocznych rozważań

''Istnieją jednak dwa kapłaństwa w Kościele Bożym: kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, bo, jak dodaje Sobór: ''Kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są jednak sobie wzajemnie przyporządkowane; jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w kapłaństwie Chrystusowym. Kapłan urzędowy mianowicie, dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi) Ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu; wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii; pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, zaparcie się siebie, świadectwa życia świątobliwego i czynną miłość'' (Lumen gentium, 10)'' - Paweł VI, Przemówienie podczas Audiencji generalnej - 23 VIII 1967.

Dzień pierwszy

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 21 kwietnia, WIELKI CZWARTEK
''Niedawny Sobór powszechny ze szczególną uwagą przestudiował tę nową falę świadomości w Kościele i o Kościele, to znaczy świadomości swej własnej istoty, swojej własnej tajemnicy, która z wiernych czyni lud wyborny i wybrany. Na pewno jednym z zasadniczych jego zamiarów było ukazanie i popieranie tej rodzącej się świadomości jako jednego z czynników podstawowych chrześcijańskiej odnowy. Wysiłek wewnętrznego rozjaśnienia oraz poszukiwania korzeni dla odnowy w życiu Kościoła został uwieńczony jakimś większym szacunkiem sakralnego charakteru członków Kościoła, jakimś pogłębionym uczuciem czci względem ''królewskiego kapłaństwa'', którym ozdobieni są wszyscy chrześcijanie. W ten właśnie sposób szeroko omówione zostało to królewskie kapłaństwo, to znaczy kapłaństwo wspólne wiernym'' - Paweł VI.


MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
(...) wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii!


Znaki dla podkreślenia królewskiego kapłaństwa wiernych:
Procesja ze świecami - świece przyniesione indywidualnie w procesji z darami paliły się przed ołtarzem w czasie Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej na znak współdziałania w sprawowaniu Eucharystii.
   


Piątek, 22 kwietnia, WIELKI PIĄTEK
''Wszyscy wierni są kapłanami i ofiarami. Święty Tomasz wyrazi to ściślej: wszyscy wierni, którzy otrzymali Chrystusową pieczęć, to znaczy przez chrzest, a następnie przez bierzmowanie charakter sakramentalny, stają się, w pewnej mierze, uczestnikami Chrystusowego kapłaństwa (III, 63,3). W ten sposób, jak wspaniale naucza nas Sobór, ''ochrzczeni przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym poświęcani są, jako dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofiary duchowe'' (Lumen gentium, 10)'' - Paweł VI.
(...) wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa pełnią też to kapłaństwo przez zaparcie się siebie!


Znaki dla podkreślenia królewskiego kapłaństwa wiernych:
Kadzidło palone przy krzyżu w czasie adoracji by nasze zaparcie się siebie było miłe Bogu.
   


Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Sobota, 23 kwietnia, WIELKA SOBOTA
''całe życie chrześcijańskie staje się poświęcone, a jednocześnie otrzymuje zdolność, jak to jest właściwe kapłaństwu, do zjednoczenia się z Bogiem. I Sobór mówi więcej: ''Toteż wszyscy uczniowie Chrystusowi, trwając w modlitwie i chwaląc wspólnie Boga, samych siebie składać mają na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu...'' Są więc oni sami i kapłanami i ofiarami, tak właśnie jak Chrystus Pan, jedyny i najwyższy kapłan, jedyna skutecznie zadośćczyniąca ofiara'' - Paweł VI.
(...) wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę
i dziękczynienie
!


Znaki dla podkreślenia królewskiego kapłaństwa wiernych:
modlitwa i dziękczynienie w czasie adoracji przy ''Bożym Grobie''.
   


Dzień trzeci

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

WIGILIA PASCHALNA
(...) wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę
i dziękczynienie
!


Znaki dla podkreślenia królewskiego kapłaństwa wiernych:
''Szaty chrzcielne'' nałożone po odnowie chrztu świętego na znak przyjmowania sakramentów.
   


Niedziela, 24 kwietnia, WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
''Tendencja do desakralizowania wszystkiego. Ukazuje nam to, jak bardzo nowe jest, jak bardzo z istoty swej religijne jest życie chrześcijanina. Nie można urobić sobie o nim właściwego pojęcia, jeżeli się nie myśli o jego nadprzyrodzonym wywyższeniu, o jego osobistej godności. Przychodzi Nam na pamięć to słynne powiedzenie świętego Leona Wielkiego: ''Chrześcijaninie, uznaj godność swoją''; myślimy też o moralnych i kościelnych konsekwencjach i wymaganiach, jakie wypływają z tej świadomości chrześcijańskiej osobowości. Powinniśmy sobie postawić pytanie, czy ta świadomość sakralnego charakteru życia naszego zjednoczonego Chrystusowym życiem jest naprawdę w nas żywa i czynna; czy ona nam pomaga w należytym osądzaniu dobra i zła moralnego? i czy to rozróżnianie konieczne, jakie musimy się starać przeprowadzać między tym, co święte, a tym, co jest świeckie zarówno w dziedzinie wiedzy, jaki w dziedzinie działania, nie sprawia, iż zapominamy, że my wszyscy przyodziani jesteśmy jakimś charakterem kapłaństwa? czy nie prowadzi nas to do desakralizowania naszej mentalności, naszego postępowania, naszej działalności? Zauważa się taką tendencję do całkowitego usunięcia miana katolickiego, do zlaicyzowania i desakralizacji wszystkiego. Czy taka tendencja miałaby być zgodna z duchem Soboru? Czy byłaby ona zdolna do ożywienia tej odnowy, jaką Sobór pragnie wprowadzić w życie? Nie wydaje się, żeby tak być miało, gdy się poczyni odpowiednie rozróżnienia. A wy, których Sobór wzywa do uświadomienia sobie ''królewskiego kapłaństwa'' wszystkich chrześcijan i do pełnienia tego kapłaństwa, cóż wy o tym sądzicie? '' - Paweł VI.
(...) wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa pełnią też to kapłaństwo przez świadectwa życia świątobliwego i czynną miłość!


Znaki dla podkreślenia królewskiego kapłaństwa wiernych:
Namaszczenie olejkiem nardowym na zakończenie Nieszporów Chrzcielnych dla umocnienia świadectwa życia świątobliwego i czynnej miłości.
   


Pamiątki z Ziemi Świętej

WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
 • ornat z krzyżem jerozolimskim;

   

 • wino z Kany Galilejskiej;

   

 • ceramika z miejsca cudownego rozmnożenia chleba i ryb (z Tabghi) przy pieczywie.

   

''CIEMNICA''
 • ziemia z Ogrodu Oliwnego;

   

 • korona cierniowa: Ewangelia wg. św. Mateusza: 27 29 Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Ciernie rosną przy wschodniej ścianie klasztoru św. Katarzyny na Synaju. Korona cierniowa została pobłogosławiona w Bazylice Grobu Pańskiego;

   

 • kamienie z Pustyni Judzkiej, gdzie Jezus był kuszony, w ''skale Ogrodu Oliwnego'' i na początku Drogi Krzyżowej.

     

WIELKI PIĄTEK
 • kadzidło palone przy krzyżu w czasie adoracji by nasze zaparcie się siebie było miłe Bogu;

   

 • zdjęcia z Via Dolorosa w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

   

WIELKA SOBOTA
''BOŻY GRÓB''
 • prześcieradło z pieczęcią Bazyliki Grobu Pańskiego z Jerozolimy, które było złożone w Grobie Pańskim;

     

 • ''nasze'' palmy stylizowane na te z Ziemi Świętej.

   

WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 • olejek nardowy z Betanii w czasie Nieszporów Chrzcielnych.

     Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl