Triduum Paschalne 2012

Data 2012/04/05 18:30:00 | Temat: Przebieg i dekoracje oraz kwiaty

"W DRODZE DO OSTATNIEJ PASCHY CHRZEŚCIJANINA"

W tym roku przeżywając Paschę Chrystusa przygotowujemy siebie i nasze otoczenie do tej ostatecznej Paschy jaka dokona się na końcu naszego życia, kiedy odejdziemy do "domu Ojca", przez bramę śmierci do życia w wiecznej szczęśliwości.
Chcemy też odkrywać prawdę, że teraźniejszość splata się z wiecznością a rzeczywistość wiary przenika codzienność: KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM - NASZ DOM KOŚCIOŁEM!

Dzień pierwszy

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 5 kwietnia WIELKI CZWARTEK
Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali".
Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 • (1) (M) W intencji biskupów, kapłanów i misjonarzy (od Straży Honorowej NSPJ).
 • (2) (G) O nowe powołania do służby w Kościele (od Żywego Różańca).
 • (3) (Gość) W intencji kapłanów, którzy pracują i pracowali w naszej Parafii (od Akcji Katolickiej).
     
 
Po Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej indywidualna adoracja dziękczynna za ustanowienie Eucharystii w "Ciemnicy" do godz. 24.00.
    
     

"Bierzcie i jedzcie (...) bierzcie i pijcie (...)".

Eucharystia pokarmem pielgrzymów, także w drodze do wieczności (Wiatyk) - ołtarz jest stołem przy którym zasiadamy by spożywać pokarm pielgrzymów.

Stół przy którym zasiadamy na co dzień by się posilać, przypomina ten wyjątkowy stół i dlatego tak ważna jest modlitwa przed i po posiłku!

Piątek, 6 kwietnia WIELKI PIĄTEK
(od północy towarzyszymy Jezusowi w czasie Jego męki):
 • w nocy - modlitwa w Ogrójcu, pojmanie
 • przed południem - biczowanie, koronowanie cierniem
 • w południe - droga krzyżowa
 • po południu - śmierć na krzyżu
 
Od 6.30 w "Ciemnicy" adoracja Pana Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego.

"W tym dniu, w którym ''Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha'' Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).

7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele.
12.00 - Droga Krzyżowa.
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka.

18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

"Nikt mi życia nie zabiera,
lecz ja od siebie je oddaję." (J 10,18).

  
   
 

(adorując krzyż składamy przy nim kopię własnego życiorysu, jako znak oddania Bogu własnego życia).


Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Po Liturgii na cześć Męki Pańskiej indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 24.00.
  

Znaki umierania i śmierci człowieka - chrześcijanina:
 • przy łóżku dopalająca się świeca chrzcielna
 • w pobliżu woda święcona, znak krzyża
 • w mieszkaniu okno zasłonięte,
 • odbiorniki wyłączone (zasłonięty telewizor)
(na łóżku znajduje się materiał - prześcieradło, które było położone na płycie Grobu Jezusa w Jerozolimie co potwierdza pieczęć Bazyliki Grobu Pańskiego)

Sobota, 7 kwietnia WIELKA SOBOTA
''W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

Do 19.30 indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie".
7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele
10.00 - Różaniec i medytacja I-wszo sobotnia w kaplicy
  

Od 13.00 do 16.00 - co pół godziny święcenie potraw
15.00 - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele
17.00 - Nieszpory z celebracją o imieniu chrześcijańskim

"Daję wam przykazanie (...),
abyście się wzajemnie miłowali." (J 13,34)

(przed Najświętszym Sakramentem składamy kopie naszego testamentu i testamentu duchowego).

Ikona Narodzenia Pańskiego - Gest podparcia głowy wyraża ból wynikający ze świadomości Maryi jaka śmierć czeka Jej Syna. Dzieciątko zawinięte w pieluszki podobne do całunu spoczywa w kamiennym żłóbku przypominającym grób, umieszczonym w grocie. Czerń wewnątrz groty, bardzo rzadko używana w ikonografii, wskazuje na śmierć, grzech, otchłań. Grota stanowi tylko tło wydarzenia i jego drugi plan, z której wyłoniło się nowe, zbawcze światło życia. W niej mistycznie narodził się Chrystus, aby uwolnić Adama, a wraz z nim całą ludzkość. Jest to bardzo świadome nawiązanie autora do stwierdzenia, że narodziny Jezusa zapowiadają Jego śmierć. To także obraz Boga jako Światłości, która zstępuje w ciemność świata oczekującego na to światło.
Kaplica Bożego Grobu dzisiaj: W centrum rotundy w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie znajduje się dwuczęściowa kaplica (8 × 5,9 m; wysokość 5,9 m). Przez niewielkie drzwi wchodzi się najpierw do tzw. kaplicy Anioła z centralnie usytuowanym kwadratowym ołtarzykiem. Jego mensa zrobiona jest z fragmentu większego bloku skalnego. Jest to jedyna pozostałość po kamieniu wspominanym w ewangeliach. Miał on być zatoczony u wejścia do grobu Jezusa (por. Mt 27,60). Rozbito go w czasie najazdu perskiego. Z kaplicy Anioła wchodzi się do kolejnego, jeszcze mniejszego pomieszczenia, które miało być właściwą komorą grzebalną. W jej wnętrzu, po prawej stronie znajduje się wykuta w skale wnęka z kamienną płytą, na której miało zostać złożone ciało Jezusa zaraz po zdjęciu z Krzyża (por. Mt 27, 57-65).


Dzień trzeci

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem "rezurekcja" określać przede wszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę "rezurekcja". Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.
WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
"Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii". Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

20.00 - Wigilia Paschalna

 • (1) (M) Za Parafiann.
 • (2) (G) Za ++ Parafian.
  
   

"Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach." (Ap 14,1)

(dołączyć do wspólnoty zbawionych).

Przez chrzest staliśmy się uczestnikami wspólnoty Świętych, do których dołączymy po śmierci w "Domu Ojca", gdzie przywitają nas Pan Jezus Zmartwychwstały i Matka Najświętsza i gdzie wszyscy Święci otaczają tron Boga, ale już teraz wzywajmy wstawiennictwa Świętych i starajmy się ich naśladować, by rzeczywiście kiedyś do nich dołączyć!
Przez "okno w Domu Ojca" możemy tam zajrzeć, ale przez to samo "okno" wspólnota Świętych towarzyszy nam tu i teraz!

"Ps 43,3 Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków!
4 I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże!"
 
  

7.15 - Jutrznia w kościele
15.00 - Nieszpory chrzcielne z indywidualną odnową chrztu

 • 8.00 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
 • 9.30 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michała i Szymona z okazji urodzin.
 • 11.00 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Janusza Kozula w 39 rocznicę ślubu.
 • 18.00 - Za + Ryszarda Stojdanowskiego (od teściowej Janiny Wróbel).Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl