Triduum Paschalne 2013

Data 2013/03/28 18:30:00 | Temat: Przebieg i dekoracje oraz kwiaty

"WIARĘ TRZEBA CELEBROWAĆ... PRZEŻYWAĆ... PRZEMODLIĆ...
I WYZNAWAĆ"

Pan zlecił swemu Kościołowi misję strzeżenia depozytu wiary, którą to misję Kościół wypełnia w każdej epoce.
W Roku Wiary przeżywając Paschę Chrystusa na nowo i po raz kolejny odkrywamy nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego o wierze.

Dzień pierwszy

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 28 marca, WIELKI CZWARTEK
Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali".
Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 • (1) (M) W intencji kapłanów z naszej Parafii (od wspólnot naszej Parafii).
 • (2) (G) Z podziękowaniem za dar posługi sakramentalnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, prowadzenie Ducha Świętego i zdrowie dla ks. Proboszcza Marcina z okazji 30 rocznicy święceń.
 • (3) (Gość) W intencji Ojca Świętego Franciszka.
     
Tym razem obrzęd umywania nóg był bogatszy o znak ucałowania stóp przez głównego celebransa!
   
Po Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej indywidualna adoracja dziękczynna za ustanowienie Eucharystii i za dar kapłaństwa w "Ciemnicy" do godz. 24.00.
22.00 - Godzina Święta: Modlitwa Chrystusa Arcykapłana
 

"Wiarę trzeba celebrować ...".

"(...) zbawienie Boże, dokonane raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jest uobecniane w świętych czynnościach liturgii Kościoła (...)". [KKK 15]

Piątek, 29 marca, WIELKI PIĄTEK
(od północy towarzyszymy Jezusowi w czasie Jego męki):
 • w nocy - modlitwa w Ogrójcu, pojmanie
 • przed południem - biczowanie, koronowanie cierniem
 • w południe - droga krzyżowa
 • po południu - śmierć na krzyżu
 
Od 6.30 w "Ciemnicy" adoracja Pana Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego.

"W tym dniu, w którym ''Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha'' Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).

7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w salce na probostwie.
12.00 - Droga Krzyżowa.
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka.

18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

 

"Wiarę trzeba... przeżywać...".

"Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego". [KKK 1691]

Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Po Liturgii na cześć Męki Pańskiej indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 24.00.
 
Jest też możliwość adoracji krzyża - w tym roku oprócz ucałowania dotykamy także rąk Pana Jezusa prosząc Go, aby nasze czyne były zgodne z naszą wiarą, byśmy tak jak On byli konsekwentni w naszym życiu i w ten sposób przeżywali naszą wiarę!
Sobota, 30 marca, WIELKA SOBOTA
''W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

"Wiarę trzeba... przemodlić...".

Ostatnia część Katechizmu mówi o sensie i znaczeniu modlitwy w życiu wierzących. W Modlitwie Pańskiej znajdujemy całość tych dóbr, których powinniśmy oczekiwać w nadziei i których Ojciec niebieski pragnie nam udzielić. [por. KKK 17]

Do 19.30 indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie".
7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w salce na probostwie
10.00 - Czuwanie przy "Bożym Grobie" z wyznaniem wiary - w kaplicy
Od 13.00 do 16.00 co pół godziny święcenie potraw
15.00 - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele


Dzień trzeci

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem "rezurekcja" określać przede wszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę "rezurekcja". Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.
WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
"Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii". Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

20.00 - Wigilia Paschalna

 • (1) (M) Za Parafiann.
 • (2) (G) Za ++ Parafian.
   
 
     

"Wiarę trzeba ...wyznawać... ".

Ci, którzy przez wiarę i chrzest należą do Chrystusa, powinni wyznawać swoją wiarę chrzcielną wobec ludzi. [por. KKK 14]
 

Niedziela, 31 marca, WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


8.00, 9.30, 11.00, 18.00 - LITURGIA MSZY ŚW.


 • 8.00 - O opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
 • 9.30 - Z podziękowaniem za łaski udzielane mocą posługi kapłańskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i zdrowie dla Ks. Proboszcza Marcina (od mieszkańców z ul. Tańskiego 11).
 • 11.00 - W intencji Ks. Proboszcza w 30 rocznicę święceń kapłańskich.
 • 18.00 - Za + Mieczysława Berdychowskiego (od córki z rodziną).

7.15 - Jutrznia w salce na probostwie
15.00 - Nieszpory chrzcielne z indywidualną odnową chrztu


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl