Triduum Paschalne 2014

Data 2014/04/17 18:30:00 | Temat: Przebieg i dekoracje oraz kwiaty

"WIERZĘ W SYNA BOŻEGO"

Z wyznania wiary: „Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego”. „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (...) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.

Dzień pierwszy

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 17 kwietnia, WIELKI CZWARTEK
Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali".
Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).

Wchodząc do Wieczernika zatrzymujemy się nad artykułem wyznania wiary:

„Wierzę, że Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny”.

Tajemnica Wcielenia staje się podstawą tajemnicy liturgii wyrażającej się w znakach!

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 • (1) (M)W intencji biskupów, kapłanów i misjonarzy (od Straży Honorowej NSPJ).
 • (2) (G) O nowe powołania do służby w Kościele (od Żywego Różańca).
 • (3) (Gość) W intencji kapłanów, którzy pracują i pracowali w naszej Parafii (od Akcji Katolickiej).
       Po Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej indywidualna adoracja dziękczynna za ustanowienie Eucharystii i za dar kapłaństwa w "Ciemnicy" do godz. 24.00.
22.30 - Zamyślenie eucharystyczne i "kompleta"
   Piątek, 18 kwietnia, WIELKI PIĄTEK
(od północy towarzyszymy Jezusowi w czasie Jego męki):
 • w nocy - modlitwa w Ogrójcu, pojmanie
 • przed południem - biczowanie, koronowanie cierniem
 • w południe - droga krzyżowa
 • po południu - śmierć na krzyżu
   
"W tym dniu, w którym ''Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha'' Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).

7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele.
12.00 - Droga Krzyżowa.
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka.

18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

   
Wchodząc na Golgotę zatrzymujemy się nad artykułem wyznania wiary:

"Wierzę, że Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, ...”.

Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Po Liturgii na cześć Męki Pańskiej indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 24.00.
     
Sobota, 19 kwietnia, WIELKA SOBOTA
''W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

Zatrzymując się przy „Bożym Grobie” pochylamy się nad artykułem wyznania wiary:

"...umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł...".Do 19.30 indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie".
7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele
10.00 - Zamyślenie nad "nowym życiem" z wyznaniem wiary i "Modlitwą w ciągu dnia" - w kaplicy
Od 13.00 do 16.00 co pół godziny święcenie potraw
15.00 - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele 17.00 - Nieszpory w kościele


 

Dzień trzeci

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem "rezurekcja" określać przede wszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę "rezurekcja". Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.
WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
"Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii". Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń'' (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

20.30 - Wigilia Paschalna

 • (1) (M) Za Parafiann.
 • (2) (G) Za ++ Parafian.
     
     
   

Wsłuchujemy się w słowo Pisma: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5,14). Wychodząc z Chrystusem z grobu zatrzymujemy się nad artykułami wyznania wiary:

"... trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych".

 
       

Niedziela, 20 kwietnia, WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


8.00, 9.30, 11.00, 18.00 - LITURGIA MSZY ŚW.


 • 8.00 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Izabeli i Szymona Jakubiec w 5 rocznicę ślubu.
 • 9.30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
 • 11.00 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza z okazji urodzin.
 • 18.00 - Za + Wandę Wróbel (od sąsiadów z 2 klatki).

7.15 - Jutrznia w kościele
15.00 - Nieszpory chrzcielne z indywidualną odnową chrztu

NIESZPORY NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy" (z Listu okólnego…, 38.98).
       

ZAKOŃCZENIE TRIDUUM PASCHALNEGOTen artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl