Triduum Paschalne 2019

Data 2019/04/23 17:00:00 | Temat: Przebieg i dekoracje

W MOCY DUCHA BOŻEGO


Dzień pierwszy || Dzień drugi || Dzień trzeci || Podziękowania


Przeżywamy drugi rok naszego dziękczynienia za sakramenty inicjacji: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Przez nie - mocą Ducha Świętego - dochodzimy do dojrzałej wiary. Wyraża się ona w głębokiej relacji z Bogiem na modlitwie (liturgia), zdolności i gotowości do dawania świadectwa (martyria) oraz w służbie na rzecz sióstr i braci w Chrystusie (diakonia). Jest przeżywana zawsze we wspólnocie wierzących. Kolejne wydarzenia Triduum Paschalnego skłaniają nas do refleksji nad tymi zagadnieniami.
Tradycyjnie w naszej Parafii Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej, stacjonarnej, przeżywali młodzi ludzie z Ruchu Światło-Życie. W tym roku były to 32 osoby. W tej relacji na czerwono pojawią się fragmenty z ich świadectw, które są zapisem ich doświadczeń a kursywą plan dnia rekolekcyjnego.
"Czas, który mieliśmy do dyspozycji, mogliśmy wypełnić modlitwą i indywidualną adoracją. Dzięki tym rekolekcjom mogłam się zatrzymać, nie musiałam "biegać" w świątecznym wirze, co sprawiło, że mogłam głębiej przeżywać treści, z którymi mieliśmy styczność. Za dar wspólnoty, służby, radości oraz ten dobry czas - chwała Panu!" Aleksandra
"Przeżycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji uświadomiło mi, że mimo iż przeżyłem je już kilkanaście razy, nigdy nie zwróciłem uwagi na prawdziwą istotę tego Wielkiego Święta. Tylko zatrzymując się w swoim zabieganym życiu, jesteśmy w stanie dostrzegać znaki w Liturgii, które są najważniejsze (...) Otrzymałem więcej, niż się spodziewałem - rozumiem wszystko, co się dzieje podczas Wielkiego Tygodnia i dzięki temu, dzięki bardzo wymownym i prostym znakom zawartym w Liturgii (...) odkryłem, że sens ma jedynie pełne uczestnictwo we wszystkich obrzędach, skupienie na nich.". Bartosz
"Brak obowiązków pozwolił mi na pełne skupienie się tylko na tych wydarzeniach, które nabrały dla mnie dużo większego znaczenia i wiem, że za rok dzięki temu, że został mi przedstawiony sens tego, co się dzieje, posługa nie przysłoni mi najważniejszych treści." Natalia

Dzień pierwszy

Do początku

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 18 kwietnia, WIELKI CZWARTEK
PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
14.00 - Ćwiczenie śpiewów (salka)
Wprowadzenie do Triduum Paschalnego i Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej (salka)
18.00 - MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
20.00 - Agapa (sala)
21.00 - Gorzkie Żale - cz.1
22.00 - Godzina Święta + Kompleta
24.00 - Spoczynek
Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.

Zanim jednak rozpoczęliśmy celebrację Triduum wspólnota parafialna w osobie Ks. Proboszcza przyjęła święte oleje używane do sprawowania sakramentów. Zostały nam przekazane święte oleje, aby poprzez posługę kapłanów Boża łaska mogła spływać do dusz naszych, przynosząc nam potrzebną moc i życie. Należy otaczać je szacunkiem i przechowywać ze szczególną starannością, bo są znakiem Bożej łaski. Osoby, miejsca i rzeczy, które zostaną nimi namaszczone, mają jaśnieć świętością samego Boga, który jako cudowny dar swej miłości zechciał, aby w znakach sakramentalnych odnawiały się wydarzenia historii zbawienia. Wprowadzenie (Ks. Wikariusz) świętych olejów dokonało się przy śpiewie wyjątkowego hymnu, który wykonała schola.
   

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali.
Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).


DIAKONIA - SŁUŻBA


Duch Święty swoją mocą uzdalnia nas do służby - do bycia w miłości dla sióstr i braci. To postawa, którą odkrywamy w Wieczerniku, gdy Syn Boży schyla się do stóp Apostołów. Jest między nimi jak "ten, co służy". W Liturgii Wieczerzy Pańskiej obecne są dwa wielkie tematy: Eucharystia i miłość. Kto posila się Ciałem Chrystusa w Komunii Świętej, ma być gotowy, by służyć Ciału Chrystusa, którym jest Kościół.
Prośmy o Ducha Świętego - Ducha Służby dla każdego z nas.

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 • (1) (M) W intencji kapłanów, którzy pracowali i pracują w naszej Parafii (od Akcji Katolickiej i Żywego Różańca).
 • (2) (R) O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii (od Akcji Katolickiej i Żywego Różańca).
 • (3) (Ks. Przemysław) W intencji Ojca Świętego, naszych biskupów i misjonarzy (od Straży Honorowej NSPJ).
Chrystus Pan wyraźnie nieustannie podkreślał, że pierwszym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego. Wyjątkowy wyraz miłości bliźniego dał w tym niepojętym geście umywania nóg uczniom, który daleki jest od popisowej teatralności, przeniknięty pokorą. Obrzęd ten znany i praktykowany w średniowieczu przyjął się powszechnie. Dziś do niego wracamy, aby głębiej przeżyć sens miłości Chrystusa. Kapłan, który uobecnia wśród nas samego Chrystusa, umył nogi tym razem przedstwaicielom Rady Parafialnej.
"Wielkim zaskoczeniem było dla mnie obmycie nóg poszczególnych ludzi przez kapłana. Pierwszy raz spotkałem się z takim gestem, który dogłębnie oddawał klimat Chrystusowego Wieczernika." Jakub
   
     

Na zakończenie Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy wystawienia "Ciemnicy" a potem zgromadzeni zabierali ze sobą pieczywo, które było przy ołtarzu, by spożyć je w czasie agapy w gronie rodzinnym.
 

Po Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej indywidualna adoracja dziękczynna za ustanowienie Eucharystii i za dar kapłaństwa oraz wspominająca modlitwę Jezusa w Ogrójcu w "Ciemnicy" do godz. 23.00.
21.00 - Gorzkie Żale, cz. 1 (modlitwa w Ogrójcu i oskarżenie)
22.00 - Godzina Święta i "Kompleta"

Okazja do spowiedzi św.: czwartek: 7.00 - 8.00; 15.00 - 17.00

Piątek, 19 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

Do początku

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań (kościół)
9.00 - Śniadanie (ewentualnie) (refektarz)
9.30 - Gorzkie Żale - cz. 2 (kościół) 10.15 - Konferencja wprowadzająca do Liturgii na cześć Męki Pańskiej (salka)
12.00 - Droga Krzyżowa (kościół)
13.00 - Modlitwa w ciągu dnia (kościół)
13.15 - Obiad (refektarz)
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Gorzkie Żale - cz. 3. (kościół)
16.00 - Ćwiczenie śpiewów (salka)
18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ (kościół)
20.00 - Kolacja (ewentualnie) (refektarz)
- Indywidualne czuwanie przy "Bożym Grobie" (kaplica)

   

Od 6.30 w "Ciemnicy" adoracja Pana Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego.
"W tym dniu, w którym 'Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha' Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).


7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele.
"Ciekawym doświadczeniem dla mnie było przeżywanie Liturgii Godzin w całości, a nie tylko Jutrzni. Bardzo podobało mi się to, że było dużo czasu na adorowanie i czuwanie przy Bożym grobie, oraz konferencje, które pomogły mi zrozumieć lepiej kolejne elementy Triduum." Ewelina
"Ten czas rekolekcji był dla mnie bardzo odkrywczy. Dzięki konferencjom uświadomiłem sobie, jak wielka głębia jest skryta za praktycznie wszystkim, co się działo w czasie Triduum. Pogłębiłem swoją wiedzę o wielu symbolach i obrzędach, dzięki czemu moje uczestnictwo w celebracjach było pełniejsze i bardziej świadome." Michał

9.30 - Gorzkie Żale - cz. 2.
12.00 - Droga Krzyżowa "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Gorzkie Żale - cz. 3.

18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

LEITURGIA - LITURGIA


Duch Święty swoją mocą uczy nas modlitwy. Szczególną jej przestrzenią jest liturgia, gdzie nasze wołanie do Ojca jest włączone w nieustanne uwielbienie, jakie zanosi do Niego Syn Jednorodzony i nasz Brat, Jezus Chrystus. On przez swój krzyż połączył niebo z ziemią. W wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej szczególnie wyraźnie widzimy, że stół Ostatniej Wieczerzy jest zarazem ołtarzem ofiary, na którym Jezus oddaje swoje życie za zbawienie świata. Czyniąc z liturgii źródło i szczyt swego życia, jednoczymy się z Jezusem w dziele zbawienia.
Prośmy o Ducha Świętego - Ducha Modlitwy dla każdego z nas.
     

Po wysłuchaniu słowa Bożego i skierowaniu do Boga prośby za cały świat uczciliśmy znak naszego zbawienia - krzyż. Po jego odsłonięciu do adroracji podeszli kapłani, służba liturgiczna i rodzice z dziećmi.
     

"Widok osób dorosłych, które podnosiły małe dzieci, aby te mogły ucałować krzyż podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek dał mi odczuć brak, pustkę po śmierci kogoś ważnego, kogoś bardzo bliskiego, Króla. Dopiero w tym momencie, patrząc na te dzieci, uświadomiłam sobie, że Jezus to nie jest superbohater z komiksu - to prawdziwa Osoba, która darzy mnie tak wielką miłością, że nawet śmierć nie była Mu straszna. To Osoba, która była takim samym człowiekiem, jak ja. Ta pustka przerodziła się w niecierpliwe oczekiwanie na ponowne spotkanie z Nim, na to, żeby Mu podziękować, aż w końcu w ogromną radość z tego, że wrócił do mnie, żebyśmy mogli być razem już do końca." Julia.

 

Okazja do spowiedzi św.: piątek: 6.30 - 7.25; 11.00 - 12.00; 15.30 - 17.00; 20.30 - 21.30

Dzień drugi

Do początku

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Po Liturgii na cześć Męki Pańskiej indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie" do godz. 23.00.

     

"Najbardziej dotknęła mnie pustka po śmierci Pana. Najpierw trwanie przy Jego grobie i ta niewiedza dotycząca tego, co robić. Z jednej strony trzeba było iść spać, ale z drugiej wydawało się, że nie można, że trzeba czuwać. Tak samo cisza Wielkiej Soboty i „plątanie się” bez celu. Pierwszy raz dostrzegłam to, że podczas gdy Pan leży w grobie, my nie mamy co robić. Ciągłe czekanie na Wigilię Paschalną zaowocowało ogromną radością."
"W piątek siadając do adoracji krzyża, byłam zła. (...) Powiedziałam Bogu wszystko, co we mnie siedziało głęboko i po prostu zaczęłam rozmowę z Nim. I wtedy usłyszałam dla mnie najpiękniejsze słowa: "Czy pozwolisz mi być twoim przyjacielem?" Bardzo brakuje mi takich relacji, a przecież Bóg czeka, ofiarował się już człowiekowi na krzyżu. I podchodząc do ucałowania krzyża, spojrzałam na twarz Jezusa. Dostrzegłam w Nim spokój, taki wyraz głębokiej miłości." Magda
"Owocne dla mnie było czuwanie przy grobie. Czuwanie w ciszy, bo Król zasnął. Rozważanie starożytnej homilii na Święta i Wielką Sobotę odkryło przede mną piękno odkupienia człowieka. To wszystko, co uczynił Jezus, było odpowiedzią na grzech Adama." "Dłużący się czas modlitwy w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, na pozór nudny i wręcz irytujący tak naprawdę pozwala się skupić i te nagromadzone emocje - wyciszyć". Witold
"Najbardziej wartościowym momentem była dla mnie adoracja Chrystusa pogrzebanego. Samotne przebywanie ze śpiącym Panem pozwoliło mi docenić chwilę oczekiwania i „zawieszenie” w pustce. Zrozumiałam, że Jego męka naprawdę była potrzebna, a uczucia towarzyszące apostołom mogę poczuć i ja."

Sobota, 20 kwietnia, WIELKA SOBOTA
'W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych"(z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

Do 19.30 indywidualna adoracja przy "Bożym Grobie".
Okazja do spowiedzi św.: sobota: 6.30 - 7.25; 8.30 - 10.00

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
7.30 - Jutrznia i Godzina czytań (kościół)
9.00 - Śniadanie (refektarz)
10.00 - Obrzęd "Ephata"; wyznanie wiary i modlitwa w ciągu dnia (kościół)
11.30 - Konferencja wprowadzająca do liturgii Wigilii Paschalnej, Niedzieli Zmartwychwstania i okresu Radości Paschalnej (salka)
13.00 - Obiad (refektarz)
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego + Święcenie potraw (kościół)
16.00 - Ćwiczenie śpiewów (salka)
17.30 - Nieszpory i celebracja o imieniu chrześcijańskim (kościół)
18.30 - Kolacja (refektarz)


KOINONIA - WSPÓLNOTA


Duch Święty swoją mocą tworzy z nas prawdziwą wspólnotę. Tylko w Duchu Świętym możemy naprawdę być jednością. Dzięki Jego obecności różnice prowadzą do harmonii, a wielość darów buduje Kościół - wspólnotę charyzmatów i służb. Znaczenie wspólnoty odkrywamy przy grobie Pańskim, bo właśnie ze śmierci Jezusa narodziła się Nowa Wspólnota: gdy żołnierz przebił bok Zbawiciela, wypłynęły krew i woda, znaki Eucharystii i chrztu. Ziarno zostało rzucone w ziemię, by wydać obfity plon.
Prośmy o Ducha Świętego - Ducha Jedności dla nas.

7.30 - Jutrznia i Godzina Czytań w kościele
10.00 - Obrzęd "Ephata" i wyznanie wiary oraz "Modlitwa w ciągu dnia"
Od 14.30 do 16.00 co pół godziny święcenie potraw
15.00 - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Nieszpory i celebracja o imieniu chrześcijańskim
"Napisanie słów Credo pomogło mi zrozumieć, że tak naprawdę nigdy w pełni nie myślałam nad tym, co mówię w tym momencie i w co wierzę. To wydarzenie pozwoli mi zacząć pracować nad tą świadomością wiary."
"Czas rekolekcji Triduum uświadomił mi, do czego Bóg mnie powołuje poprzez moje imię, które często traktujemy tylko jako rozpoznanie kogoś wśród tłumu."Dzień trzeci

Do początku

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem "rezurekcja" określać przede wszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę "rezurekcja". Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
20.00 - MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ (REZUREKCYJNA) I PROCESJA - czas uwielbienia Zmartwychwstałego - sprzątanie (kościół)
7.00 - Jutrznia (kościół)
8.00 - Śniadanie wielkanocne (sala) - pisanie świadectwa i sprzątanie
11.00 - EUCHARYSTIA (kościół)
12.15 - Modlitwa w ciągu dnia + czas świadectwa i uwielbienia (kościół)
13.00 - Obiad (refektarz)
15.00 - Nieszpory wielkanocne i Nowenna do Miłosierdzia Bożego (kościół)


MARTYRIA - ŚWIADECTWO


Duch Święty swoją mocą posyła nas, byśmy byli świadkami Zmartwychwstałego w świecie. Przychodzimy do pustego grobu nie po to, żeby przy nim pozostać. Spotykamy Zmartwychwstałego Pana. Tej prawdy nie można zostawić dla siebie. Radość, która płynie z wielkanocnego poranka, musi dotrzeć wszędzie. A my jesteśmy tymi, których prowadzi Duch Boży, byśmy głosili tę wieść "w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi".
Prośmy o Ducha Świętego - Ducha Świadectwa dla każdego z nas.
Szczególnymi znakami, które są symbolami Ducha Świętego, a które na nowo odkrywaliśmy w liturgii Wigilii Paschalnej to: ogień, światło i woda.


WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
"Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii". Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

20.00 - Wigilia Paschalna

 • (1) (M) Za Parafian.
 • (2) (R) Za ++ Parafian.
"Liturgię rozpoczęliśmy od pobłogosławienia ognia i nowego paschału. Światło, które zapłonęło w tę noc, wprowadziło nas do kościoła. Po liturgii światła nastąpiła liturgia słowa - czas katechezy, streszczenie dziejów zbawienia.
Kolejna część to liturgia chrzcielna. W tej części najpierw wzywaliśmy wstawiennictwa naszych świętych patronów a potem była modlitwa poświęcenia wody chrzcielnej.

"W czasie Wigilii Paschalnej bardzo ważnym momentem dla mnie było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, kiedy mogłem po raz kolejny wyznać w kogo i w co wierzę, oraz czego chcę się wyrzec. Nałożenie białej szaty i wylanie na siebie wody uświadomiło mi na nowo, czym jest chrzest oraz do Kogo należę. Był to czas, w którym kolejny raz przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i tak jak Chrystus, przezwyciężył śmierć, tak ja uświadomiłem sobie znowu, że w Nim mogę przezwyciężyć wszystkie moje słabości." Bartek
"Wigilia Paschalna pierwszy raz tak naprawdę ukazała mi oblicze odnowienia chrztu świętego. Mogłem poczuć wodę, która obmyła mnie z grzechu oraz świadomie wyznać wiarę i przyrzeczenie. Pamiętam, że po tym wydarzeniu byłem pełen entuzjazmu i czułem ciepło na sercu, gdy woda spływała po głowie, a ludzie wokoło obdarowywali uśmiechem." Jakub
"Niesamowitym doświadczeniem była Wigilia Paschalna, gdzie namacalnie uczestniczyłam w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Pierwszy raz miałam okazję stać otulona w białą szatę i wylać na siebie poświęconą wodę, która oczyściła mnie z wszelkiego grzechu i poczuć się Dzieckiem Bożym." Katarzyna


Po poświęceniu wody, stojąc z zapalonymi świecami w rękach, odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne, po czym każdy mógł wylać na swoją głowę wodę, którą przyniósł ze sobą i nałożyć na siebie "białą szatę" a także przyjąć pokropienie poświęconą wodą.
Po liturgii eucharystycznej nastąpiła procesja rezurekcyjna i jeszcze nawiedzenie "pustego grobu" i uwielbienie Zmartwychwstałego śpiewem!

"Radość Chrystusa Zmartwychwstałego była najpiękniejsza. Ten czas, kiedy my jako Oaza zaczęliśmy śpiewać, tańczyć, grać, a ludzie podchodzili, chwalili nas i pytali: "jak to działa?" "Skąd / kim jesteście?" Ta radość z tego, że młodzi ludzie z różnych okolic naszej diecezji potrafili zgromadzić się wspólnie i może czasem trochę nieudolnie i spontanicznie śpiewać na cześć naszego Pana i Zbawiciela."
"Ja podczas Rezurekcji uświadomiłam sobie, że Chrystus Zmartwychwstał!! I gdy ksiądz wcześniej poprosił nas o posprzątanie kościoła, to ja sobie pomyślałam: "bez kitu, będziemy zmęczeni, bo cały czas stoimy i do tego jeszcze sprzątać! No way!" Ale gdy odpowiedzieliśmy, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, pomyślałam tym razem: "Jego dom nie może tak wyglądać" i tym sposobem biegałam ze zmiotką i łopatką, żeby zamieść każdy brud, żeby Jego dom lśnił." Małgosia
"Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ubranie się w białe szaty i oblanie się wodą dało mi dużo szczęścia, przypływ radości spowodowało to głównie wyrzeczenie się zła podczas liturgii." Bartłomiej

     

Do początku

Niedziela, 21 kwietnia, WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

8.00, 9.30, 11.00, 18.00 - LITURGIA MSZY ŚW.


7.00 - Jutrznia w kościele
15.00 - Nieszpory chrzcielne z indywidualną odnową chrztu

<

NIESZPORY NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy" (z Listu okólnego..., 38.98).
Swoistą tradycją już jest w naszym kościele, że w czasie nieszporów wielkanocnych swój chrzest odnawiają m.in. dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Wodą pobłogosławioną w Noc Paschy robią na sobie znak krzyża.
Znakiem zakończenia liturgicznych obchodów Triduum Paschalnego jest u nas uroczyste zgaszenie paschału zapalonego na początku Wigilii Paschalnej!

   

""Triduum było dla mnie czasem ujrzenia miłości Boga, mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On wzywa nas po imieniu do wiary, miłości i oddania."
"Już teraz chcę podziękować Ci, Tato, że pokierowałeś mną tak, że tutaj się znalazłam, dziękuję za to, że wzbudziłeś we mnie pragnienie Twojej bliskości, miłości, ale również za zabranie strachu, za zawołanie mnie po imieniu. Jezu mój kochany! Dziękuję Ci za to, że cios zadany Ci włócznią, złamał włócznię skierowaną przeciwko mnie. Królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte!"
"Ja ostatnio mam w głowie hasło: "Jeżeli nie nauczysz się marnować czasu dla Jezusa, nie nauczysz się modlić". A te trzy dobry skupione były w całości na Synu Bożym były moim prologiem do owej nauki. Poznałem przebogatą symbolikę Triduum, odkryłem Liturgię Godzin." Jan
"Ten czas umocnił moją wiarę, moje przekonania. Jestem pewna, że od teraz będę przeżywała Triduum Paschalne z większą świadomością tego, co właściwie ona oznacza." Paulina
"Wszystko dzieje się tu, teraz, dzisiaj. Razem z Chrystusem spożywamy Ostatnią Wieczerzę, razem z Jego Matką patrzymy na Drogę Krzyżową, śmierć, pogrzebanie. Razem z Jego uczniami oczekujemy zmartwychwstania naszego Pana i w końcu, po długim czasie, możemy się radować ze światła i oczyszczenia, które przynosi nam Chrystus Zmartwychwstały." Bartosz


ZAKOŃCZENIE TRIDUUM PASCHALNEGOPodziękowania

Do początku

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania Triduum Paschalnego (i nie tylko) w naszej Parafii:
 • dla ks. Ryszarda Piętki za przygotowanie Triduum, wielkie zaangażowanie, a także głębokie kazania na Gorzkich żalach;
 • dla ks. Przemysława Sawy za pomoc w spowiadaniu i udział w liturgii;
 • dla p. Jakuba Stefanków, naszego organisty i pełniącego funkcję kościelnego;
 • dla naszej Pani Gospodyni Marii, dbającej także o czystość szat i parametnów liturgicznych;
 • dla p. Agnieszki Popardowskiej za świąteczny wystrój naszego kościoła i zdjęcia;
 • dla wszystkich, którzy pomogli w projektowaniu i budowie dekoracji na Triduum;
 • dla naszych szafarzy nadzwyczajnych Komunii Św. panów: Bogusława Pysz i Grzegorza Zemanek oraz Macieja Szczurek;
 • dla panów zbierających ofiary: Aleksandra Turkowskiego, Stanisława Kukuły, Józefa Zemanek, Tadeusza Startek;
 • dla tych, którzy złożyli ofiary w Wielki Czwartek na Fundusz dla Kapłanów Emerytów;
 • dla wszystkich, którzy w tych dniach złożyli ofiary na różne cele;
 • dla pań, które przygotowały palmy, rozprowadzały baranki i zbierały ofiary;
 • dla scholii liturgicznej;
 • dla wszystkich podejmujących jakiekolwiek funkcje i prace w tych dniach;
 • szczególne podziękowania dla uczestników Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta a zwłaszcza dla niosących krzyż (!)
 • dla całej służby liturgicznej;
 • dla wszystkich uczestników świątecznych liturgii i tych, którzy trwali na modlitwie w kościele w tych dniach;
 • dla gości z Ruchu Światło-Życie, którzy uczestniczyli w Liturgii oraz posprzątali kościół po Wigilii Paschalnej;

Ks. ProboszczTen artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl