Triduum Paschalne 2020

Data 2020/04/12 17:00:00 | Temat: Przebieg i dekoracje

WIELKA TAJEMNICA WIARY


Dzień pierwszy || Dzień drugi || Dzień trzeci || Podziękowania


Całe życie Jezus Chrystusa ukoronowane śmiercią i Zmartwychwstaniem jest Paschą. Wydarzenie to definitywnie i raz na zawsze odmieniło bieg historii i nadało światu właściwy sens i kierunek tj. odnowienie i ostateczne spełnienie całej ludzkości w Bogu. Kościół od samego początku głosi tę prawdę, a celebrując Paschę Pana udziela Jej owoców i włącza w życie Jezusa Chrystusa wszystkich ludzi.
Coroczne sprawowanie Paschy Chrystusa jest największym Świętem Kościoła, podstawą naszej wiary i źródłem wszelkiej nadziei. Świętowanie Paschy, które określamy mianem Triduum Paschalnego obejmuje trzy święte dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, i jest szczytem całego roku liturgicznego.


Przeżywamy pierwszy rok naszego dziękczynienia za dar Eucharystii. Prowadzą nas słowa zaczerpnięte z liturgii: Oto wielka tajemnica wiary. W czasie Triduum Paschlnego w szczególny sposób koncentrowaliśmy się przy trzech wymiarach tej tajemnicy: Msza Święta, czyli Wieczerza Pańska, jest jednocześnie, i to w sposób nierozdzielny, ofiarą Krzyża, pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz świętą ucztą (Jan Paweł II, Instrukcja Eucharisticum mysterium).

Tegoroczne świętowanie Paschy Pana odbywało się w szczególnych i nadzwyczajnych okolicznościach: bez udziału wiernych. W świątyni obecni byli jedynie kapłani i usługujący. Okoliczności te związane są z panującą na całym świecie epidemią, która wymusiła zastosowanie największych środków ostrożności w przestrzeni publicznej; również w naszych domach, kościołach i wspólnotach parafialnych.
Środki ostrożności podyktowane troską o zdrowie i życie ludzkie, dla większości osób wierzących, są powodem do bólu i smutku z powodu niemożliwości uczestniczenia w świętych obrzędach w kościołach parafialnych, jak to było dotychczas. Staraliśmy się temu zaradzić uczestnicząc w Liturgii poprzez transmisje internetowe czy przekazy telewizyjne. Również same obrzędy liturgiczne zostały specjalnie zmienione i dostosowane do obecnej sytuacji.
W tym roku także przeżywanie Triduum Paschalnego w formie rekolekcyjnej przez uczestników Ruchu Światło-Życie zostało przeniesione do Interntetu. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób.

Dzień pierwszy

Do początku

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Czwartek, 9 kwietnia, WIELKI CZWARTEK

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
15.30 - Wprowadzenie do Triduum Paschalnego i Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej
18.00 - MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
21.00 - Godzina Święta i Kompleta

Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.


MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali.
Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).


EUCHARYSTIA - UCZTA PAŃSKA


Eucharystia jest Ucztą Pańską. Zasiadamy do stołu z Jezusem, by uczestniczyć w Ostatniej Wieczerzy. W czasie gdy spotkanie z Nim sakramencie jest dla tak wielu osób niemożliwe, szczególnie ważnym wymiarem przeżywania tej Uczty naśladowanie Jezusa w miłości. O niej przypomina nam gest Chrystusa - Sługi, który umywa nogi Apostołom. Każdy z nas jest wezwany do służenia braciom na wzór Chrystusa.

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 • (1) W intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i misjonarzy (od Róż Żywego Różańca i Akcji Katolickiej).
 • (2) O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne (od Straży Honorowej NSPJ).
 • (3) Do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną Maryję.
W tym roku ze względu na nadzwyczajne okoliczności w liturgii opuszczono obrzęd mandatum (obmycia nóg) oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do "ciemnicy". W czasie Komunii Świętej wszyscy łączący się z celebracją za pośrednictwem Interntetu zostali zaproszeni do przyjęcia jej w sposób duchowy.

     
     

Do początku

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
8.00 - Jutrznia i Godzina Czytań
10.00 - Konferencja wprowadzająca do Liturgii na cześć Męki Pańskiej
12.00 - Droga Krzyżowa
13.00 - Modlitwa w ciągu dnia
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
18.00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

   
     

"W tym dniu, w którym 'Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha' Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).


LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

EUCHARYSTIA - OFIARA KRZYŻA


Eucharystia jest uobecnieniem jedynej Ofiary, którą Jezus złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. Jest to ofiara płynąca z doskonałej miłości Jezusa. W Wielki Piątek nie sprawujemy Eucharystii, jednak Litugia na cześć Męki Pańskiej wyraźnie uwadatnia tę łączność: w miejscu, gdzie w czasie Mszy Świętej dokonuje się przeistoczenie, dziś ma miejsce adoracja krzyża.
Choć ofiara Jezusa jest jedyna i wystarczająca dla naszego zbawienia, to jednak ważne, byśmy także i my byli gotowi, by włączyć się w nią poprzez nasze ofiary.


     
     

W tym roku nie przenoszono Jezusa do grobu i nie było możliwości adorowania Go w Najświętszym Sakramencie - czuwaliśmy na modlitwie przed krzyżem w drzwiach świątyni i w naszych domach.

Dzień drugi

Do początku

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

   

Sobota, 20 kwietnia, WIELKA SOBOTA
'W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych"(z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
8.00 - Jutrznia i Godzina czytań
10.00 - Obrzęd "Ephata"; wyznanie wiary i modlitwa w ciągu dnia
11.30 - Konferencja wprowadzająca do liturgii Wigilii Paschalnej, Niedzieli Zmartwychwstania i okresu Radości Paschalnej
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Święcenie potraw
17.30 - Nieszpory i celebracja o imieniu chrześcijańskim

W tym roku błogosławienie pokarmów w kościele było niemożliwe - zachęcaliśmy do modlitwy w domach przed uroczystym śniadaniem wielaknocnym.

   
     

Dzień trzeci

Do początku

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem "rezurekcja" określać przede wszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę "rezurekcja". Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

PLAN DNIA REKOLEKCYJNEGO
20.00 - MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ (REZUREKCYJNA) I PROCESJA - czas uwielbienia Zmartwychwstałego - sprzątanie (kościół)
7.00 - Jutrznia
8.00, 9.30, 11.00 EUCHARYSTIA
12.15 - Modlitwa w ciągu dnia
15.00 - Nieszpory wielkanocne i Nowenna do Miłosierdzia Bożego (kościół)


EUCHARYSTIA - PAMIĄTKĄ ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA


Istotą życia chrześcijańskiego jest osobowe spotkanie z Jezusem. Dokonuje się ono w wielu przestrzeniach naszego życia. Jednak uprzywilejowanym miejscem spotkania Jezusa jest liturgia, w szczególności Eucharystia. Uczestnicząc w niej rzeczywiście uczestniczymy w wydarzeniach zbawczych.
Skoro jednak w tym roku spotkanie z Jezusem w sakrametach jest utrudnione, tym ważniejsze staje się doświadczanie Jego obecności w codzienności - w każym miejscu i w każdej chwili naszego życia.

WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA

"Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii". Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń" (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych - Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

"Liturgię rozpoczęliśmy od pobłogosławienia ognia i nowego paschału. Światło, które zapłonęło w tę noc, wprowadziło nas do kościoła. Znakiem duchowej łączności z całą parafią były świece zapalone przed ołtarzem przy nazwach poszczególnych ulic.
Po liturgii światła nastąpiła liturgia słowa - czas katechezy, streszczenie dziejów zbawienia. W tym roku wysłuchaliśmy wszystkich dziewięciu czytań biblijnych, by jeszcze głębiej wejść w wydarzenia z historii zbawienia.
Kolejna część to liturgia chrzcielna. Ze względu na niemożność pobołogosławienia wody chrzcielnej tym mocniej wybrzmiało wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary wypowiedziana przez obecnych w kościele i w domach z zapalonymi świecami i w białych szatach.
Po liturgii eucharystycznej nastąpiło błogosławieństwo - procesja rezurekcyjna z uwagi na panujący stan epidimii została opuszczona.


     
     

Do początku

Niedziela, 21 kwietnia, WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

8.00, 9.30, 11.00, 18.00 - LITURGIA MSZY ŚW.


7.00 - Jutrznia w kościele
15.00 - Nieszpory chrzcielne z indywidualną odnową chrztu

<

NIESZPORY NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

"Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy" (z Listu okólnego..., 38.98).
Swoistą tradycją już jest w naszym kościele, że w czasie nieszporów wielkanocnych swój chrzest odnawiają m.in. dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Wodą pobłogosławioną w Noc Paschy robią na sobie znak krzyża. W tym roku zaprosiliśmy dzieci, rodziców i wszystkich uczestników liturgii, by dokonali tego gestu w domach rodzinnych.
Znakiem zakończenia liturgicznych obchodów Triduum Paschalnego jest u nas uroczyste zgaszenie paschału zapalonego na początku Wigilii Paschalnej!

ZAKOŃCZENIE TRIDUUM PASCHALNEGOPodziękowania

Do początku

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania Triduum Paschalnego (i nie tylko) w naszej Parafii:
 • dla p. Jakuba Stefanków, naszego organisty i pełniącego funkcję kościelnego;
 • dla naszej Pani Gospodyni Marii, dbającej także o czystość szat i parametnów liturgicznych;
 • dla p. Aleksandry za świąteczny wystrój naszego kościoła i zdjęcia;
 • dla p. Tadeusza za pomoc w zakrystii
 • dla wszystkich, którzy w tych dniach złożyli ofiary na różne cele;
 • dla pań, które przygotowały palmy;
 • dla wszystkich podejmujących jakiekolwiek funkcje i prace w tych dniach;
 • dla wszystkich uczestników świątecznych liturgii i tych, którzy trwali na modlitwie.

Ks. ProboszczTen artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl