Triduum Paschalne 2021


Data 2021/04/09 15:00:00 | Temat: Dekoracje

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ


     
       
     

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM


     
   

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

WIGILIA PASCHALNA     
     
     
   

PUSTY GRÓB     

„Ujrzał i uwierzył”. To słowa świętego Jana podsumowujące jego nawiedzenie w dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pustego grobu. Apostoł ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu (J 20,6n) Tegoroczny Grób Pański w naszym kościele nawiązuje wyglądem do Grobu w Jerozolimie. Zamieściliśmy w nim dwa święte wizerunki nie namalowane ręką ludzką: Całun turyński i chusta z Manoppello, o której św. o. Pio powiedział: „Volto Santo w Manoppello to największy cud, jaki posiadamy”. Na welonie o wymiarach 17 na 24 cm, oprawionym w srebrny relikwiarz, który jest wystawiony na widok publiczny w ołtarzu głównym kościoła w Manoppello, znajduje się wizerunek twarzy zmartwychwstającego Chrystusa. Na całunie o wymiarach 437 na 113 cm przechowywanym w kaplicy Świętego Całunu (la cappella della Sacra Sindone) katedry pw. św. Jana Chrzciciela w Turynie znajduje się postać Jezusa zmarłego w wielkim cierpieniu. Najnowsze techniki badawcze zastosowane do analizy Całunu Turyńskiego zostały również wykorzystane przy badaniu welonu z Manoppello. Wyniki tych wszystkich ekspertyz jednoznacznie wskazują, że współczesna nauka nie jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób powstały obrazy i skąd pochodzą te tajemnicze kolory, które sprawiają, że obraz Świętego Oblicza fascynuje swoim pięknem i promieniuje życiem. Na pewno nie zostały namalowane ludzką ręką, podobnie jak cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Jak aktualne stają się słowa św. Jana Pawła II: „Chrześcijaństwo to nie forma kultury, ideologia albo jakiś system wzniosłych zasad czy wartości. Chrześcijaństwo to Osoba. Chrześcijaństwo to Obecność. Chrześcijaństwo to Oblicze: Jezus Chrystus!” (Berno, 4.06. 2004 r.). Chrystus Zmartwychwstał! - Prawdziwie Zmartwychwstał!
* * *

Serdeczne podziękowania dla ofiarodawców oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia Triduum Paschalnego w naszej parafii:
 • Panu Janowi – za prace porządkowe wokół kościoła i plebanii;
 • Małżeństwu Bożenie i Tomaszowi za narzutę w zakrystii i napis nad św. Józefem;
 • Pani Ewie – za haft na narzucie;
 • Paniom z Róż Różańcowych za wykonanie palm, rozprowadzanie baranków i paschalików;
 • Paniom Olom za projekt i realizację dekoracji na Triduum Paschalne;
 • Paniom i Panom za prace przy dekoracji;
 • Podejmującym posługi liturgiczne podczas Triduum;
 • Panu Organiście i Kościelnemu oraz Jego Żonie;
 • Pani Marii za troskę o plebanię;
 • Ks. Wikariuszowi za przygotowanie Służby Liturgicznej;
 • Służbie Liturgicznej;
 • Podejmującym posługę ładu i zbierającym kolektę;
 • Szafarzom Komunii św.;
 • Ks. Rezydentowi za posługę w konfesjonale;
 • Scholi;
 • Rodzinom Niesyt i Czauderna, które ufundowały Paschał i świece ołtarzowe;
 • Pani Gabrysi – za naczynie kryształowe do chrzcielnicy;
 • Każdej i Każdemu za ofiarność, wsparcie i życzliwość.

Ks. ProboszczRP

Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl