Wielki Post 2009 - w Roku św. Pawła

Data 2009/03-04 18:30:00 | Temat: Wielki Post 2009

Również w tym roku homilie przez cały Wielki Post głosił Ks. Proboszcz Marcin Aleksy. Tematyką była katecheza liturgiczna o Wielkim Tygodniu i Triduum Paschalnym. A oto tematy:
 • Środa Popielcowa:Post i wstrzemięźliwość.
 • I niedziela Wielkiego Postu: Wielki Tydzień.
 • II niedziela Wielkiego Postu: Triduum Paschalne
 • III niedziela Wielkiego Postu: Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego.
 • IV niedziela Wielkiego Postu: Misterium Chrystusa Pogrzebanego.
 • V niedziela Wielkiego Postu: Misterium Chrystusa Zmartwychwstałego.
 • VI niedziela Wielkiego Postu (Palmowa): Przypomnienia praktyczne.
Nabożeństwo Gorzkich Żalów dało okazję by wejść do "szkoły modlitwy", gdzie głównym nauczycielem był św. Paweł. W rolę "asystenta", który udzielił swego głosu św. Pawłowi, był Ks. Proboszcz Marcin Aleksy.
 • Najpierw uczyliśmy się modlitwy chwały, wezwani przez św. Pawła: (Rz 15, 9.11): żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Znów mówi Pismo:... Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody.
 • W kolejną niedzielę uświadomiliśmy sobie, że w życiu trzeba ciągle podejmować walkę ze złem, dlatego uczyliśmy się modlitwy w walce duchowej, a św. Paweł podpowiadał, jak do tej walki się uzbroić: (Ef 6,10-17): W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
 • Następnym krokiem była modlitwa zawierzenia i uznania Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz prośba o wylanie Ducha świętego, ducha Jezusa. św. Paweł przypomniał nam: (Rz 10,9) Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
 • By Jezus mógł zostać rzeczywiście naszym Panem, to trzeba było nazwać i wyznać wszystkie grzechy w czym pomogła modlitwa skruchy. św. Paweł pouczył nas: (2Kor 7,10) 10 Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się /potem/ nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć.
 • Wreszcie trzeba było podjąć wysiłek pojednania ze wszystkimi, co umożliwiła nam modlitwa przebaczenia. Sami doświadczając przebaczenia winniśmy okazywać je innym. Tak pisze św. Paweł: (Ef 1,7-8) W Nim mamy odkupienie przez krew Jego - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.
  (Ef 4,32) Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
 • W Niedzielę Palmową wyrzekliśmy się Zła a Jezusa uznali Panem wszystkich dziedzin naszego życia. U św. Pawła czytamy: (2 Kor 2,11) ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane.
  (2 Kor 11,14) I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.
  (Flp 2,11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
   
Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl