Wielki Post 2012

Data 2012/02/22 00:30:00 | Temat: Wielki Post 2012

Okres Wielkiego Postu jak co roku przygotowuje nas do przeżycia Świąt Paschalnych, czyli świętowania Paschy Chrystusa i naszej, przejścia Chrystusa i naszego przejścia ze śmierci do życia.

W tym roku, w którym na nowo odkrywamy prawdę, że "Kościół jest naszym domem", chcemy we wspólnocie Kościoła, jak w "ziemskim domu", przygotować siebie i nasze otoczenie do tej ostatecznej Paschy jaka dokona się na końcu naszego życia, kiedy odejdziemy do "domu Ojca", przez bramę śmierci do życia w wiecznej szczęśliwości. Wszystkie kazania tego okresu, począwszy od Środy Popielcowej, przez wszystkie niedziele wielkopostne aż po Triduum Paschalne będą poświęcone tajemnicy śmierci człowieka. Również w czasie nabożeństw "Gorzkich Żalów" zamiast tradycyjnych kazań pasyjnych będą celebracje Słowa Bożego w którym chcemy odnaleźć światło rozświetlające mroki śmierci. Będziemy próbowali też podpowiadać sobie praktyczne rozwiązania jak przygotować się do śmierci oraz jak celebrować "liturgię umierania". Wszystko po to, aby jeszcze bardziej rozradować się życiem, Nowym Życiem, które przynosi nam Zmartwychwstały Chrystus!

Pomocą dla naszych rozważań jest dekoracja przed ołtarzem głównym. Wpatrując się w mękę i śmierć Chrystusa, której znakiem jest krzyż, przypominamy sobie słowa "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Nietrwałość naszego życia ziemskiego ilustrują suche gałęzie, popiół, grób i fragmenty ludzkiego szkieletu. Ale cała dekoracja zbudowana jest na białym podłożu, bo to właśnie nadzieja, życie, są fundamentem i nadają sens ludzkiej przemijalności.
   
     
Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
Zapraszamy też do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy Św. wieczornej i Gorzkich Żalów z celebracjami Słowa Bożego, w niedzielę o godz. 1700.
Przypominamy o możliwości zyskiwania odpustu, także zupełnego - np. przy spełnieniu zwykłych jego warunków przez pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej.
Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godz. 1630!


OKRES WIELKIEGO POSTU
 • Okres wielkiego postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres wielkiego postu trwa od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
 • Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie, mają pierwszeństwo przed innymi dniami liturgicznymi.
 • W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn Chwała na wysokości, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie.
 • Ołtarzy nie zdobi się kwiatami, organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.
POST I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
 • Wstrzemięźliwość według prawa powszechnego oznacza zakaz spożywania mięsa. Zakaz spożywania mięsa nie wyklucza stosowania rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego. Wstrzemięźliwość należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (trzeba mieć na uwadze wszystkie uroczystości, chociaż nie stanowią święta nakazanego). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia (aż do śmierci).
 • Obowiązek postu przewiduje tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz nie zabrania przyjmowania jakiegoś posiłku (nie do syta) rano i wieczorem, z zachowaniem jednak, co do ilości i jakości pokarmów, zatwierdzonego miejscowego zwyczaju. Prawem postu są związane osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia 18 roku życia), aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Wstrzemięźliwość i post (łącznie) obowiązują w Środę Popielcową oraz Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty (KPK, kan. 1251-52).
OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych".
 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 3-4) i wykonania określonych dzieł.
 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być - przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym - w stanie łaski uświęcającej.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 6. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.


  Ten artykuł pochodzi ze strony:
  http://www.pawelbielsko.pl