Wielki Post 2015


Parafialne rekolekcje wielkopostne


Rekolekcje wielkopostne dla dzieci


Data 2015/02/18 00:30:00 | Temat: Wielki Post 2015

Okres Wielkiego Postu jak co roku przygotowuje nas do przeżycia Świąt Paschalnych, czyli świętowania Paschy Chrystusa i naszej - największej tajemnicy naszej wiary.
W tym roku kiedy hasłem są słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15) a znakiem przypisanym do tego roku w ramach przygotowań do świętowania 1050 rocznicy chrztu Polski, krzyż, przed ołtarzem w naszym kościele pojawił się duży krzyż do którego każdy może przypiąć karteczkę z wypisanymi swoimi troskami i cierpieniami wg. słów z 1 Listu św. Piotra Apostoła: "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" (1P 5,7). Wszystkie intencje "przypięte" do krzyża "zbieramy" w czasie każdej Mszy Św. celebrowanej przy tym ołtarzu. Zaś kartki na których będą one wypisane spalimy w ogniu pobłogosławionym w Noc Paschy, by dym z nich wzbił się ku niebu a Bóg, by przemienił te troski w radość Zmartwychwstania!!!
Ponadto zwłaszcza w Wielkim Poście a "obowiązkowo" w Wielki Piątek zachęcamy, by zdjąć krzyż ze ściany w swoich domach i wziąć go w dłonie podczas modlitwy. Możemy też w domu adorować krzyż, który na co dzień towarzyszy nam w drodze naszej wiary (przy tej okazji może warto jakoś go szczególnie udekorować!). Krzyż możemy więc ucałować lub przytulić do serca na znak naszego zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem i wdzięczności za dar Jego miłości. Inspiracją dla nas niech będzie zdjęcie św. Jana Pawła II, który tuli krzyż w Wielki Piątek na krótko przed swoją śmiercią.


     
     Artykuł z Gościa Niedzielnego!


Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych (a nawet całkowitej abstynencji!!!).
Zapraszamy też do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy Św. wieczornej i Gorzkich Żalów z kazaniami pasyjnymi (kazania głosi ks. Ryszard Piętka, nasz wikariusz), w niedzielę o godz. 1700.
Przypominamy o możliwości zyskiwania odpustu, także zupełnego - np. przy spełnieniu zwykłych jego warunków przez pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej.
Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godz. 1630!


OKRES WIELKIEGO POSTU
 • Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres wielkiego postu trwa od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
 • Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie, mają pierwszeństwo przed innymi dniami liturgicznymi.
 • W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn Chwała na wysokości, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie.
 • Ołtarzy nie zdobi się kwiatami, organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.
POST I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
 • Wstrzemięźliwość według prawa powszechnego oznacza zakaz spożywania mięsa. Zakaz spożywania mięsa nie wyklucza stosowania rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego. Wstrzemięźliwość należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (trzeba mieć na uwadze wszystkie uroczystości, chociaż nie stanowią święta nakazanego). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia (aż do śmierci).
 • Obowiązek postu przewiduje tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz nie zabrania przyjmowania jakiegoś posiłku (nie do syta) rano i wieczorem, z zachowaniem jednak, co do ilości i jakości pokarmów, zatwierdzonego miejscowego zwyczaju. Prawem postu są związane osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia 18 roku życia), aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Wstrzemięźliwość i post (łącznie) obowiązują w Środę Popielcową oraz Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty (KPK, kan. 1251-52).
OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych".
 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 3-4) i wykonania określonych dzieł.
 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być - przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym - w stanie łaski uświęcającej.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 6. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.


  Ten artykuł pochodzi ze strony:
  http://www.pawelbielsko.pl