Wielki Post 2017


Data 2017/03/01 00:30:00 | Temat: Wielki Post 2017

Okres Wielkiego Postu jak co roku przygotowuje nas do przeżycia Świąt Paschalnych, czyli świętowania Paschy Chrystusa i naszej - największej tajemnicy naszej wiary.

Każdy okres liturgiczny ma swój kontekst w roku duszpasterskim. Hasło tego roku duszpasterskiego brzmi: "Idźcie i głoście" więc w tegorocznym Wielkim Poście poprowadzi nas aklamacja liturgiczna: "Głosimy śmierć Twoją (...), wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale!"
   
Ten rok to czas jubileuszu 25 lat istnienia naszej diecezji stąd postać św. Maksymiliana, jako jednego z patronów naszego Kościoła lokalnego. Ale św. Maksymilian jest również przykładem "głoszenia śmierci Chrystusa" bo oddał swoje życie. My też jesteśmy do tego wezwani przez post, który jest oddawaniem swojego życia, czegoś z czego jesteśmy gotowi zrezygnować (może to być np. coś z jedzenia albo jakaś przyjemność typu zabawa, telewizor, komputer itp. albo jeszcze coś innego). Warto też sobie przypomnieć, że post jest także "potężną bronią", która wzmacnia naszą modlitwę błagalną.
Kolejna część liturgicznej aklamacji to: "wyznajemy Twoje zmartwychwstanie". Pan Jezus nie umarł tylko po to, żeby umrzeć. Jego śmierć jest dopełniona zmartwychwstaniem i darem nowego życia. Nasz post również nie jest tylko dla samego postu, żeby po prostu dodawać sobie wyrzeczeń. On ma także przynosić dar "nowego życia". Np. jeśli odmawiamy sobie czegoś z jedzenia, to oszczędzamy pieniądze, którymi potem możemy wesprzeć potrzebujących; albo jeśli rezygnujemy z zabawy bądź telewizora, to zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na modlitwę bądź zrobienie czegoś dobrego! I tak możemy praktykować jałmużnę, której przykładem jest św. brat Albert Chmielowski, który wzywał, żeby być "dobrym jak chleb", z którego każdy może wziąć ile potrzebuje i kiedy potrzebuje. A ten rok w naszej ojczyźnie jest przecież Rokiem św. brata Alberta!
Oszczędzane pieniądze można zbierać np. w specjalnych skarbonkach "Jałmużna wielkopostna" albo innych pojemnikach i przynieść na Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Pieniądze zostaną przeznaczone na akcję „Rodzina rodzinie”. Można je też samemu przeznaczyć na jakiś dobry cel! A np. „zaoszczędzony czas” można ofiarować na modlitwę za dzieci przygotowujące się do I Komunii św. (deklaracje u Ks. Proboszcza!), To oczywiście tylko przykłady i propozycje. I tu warto nadmienić, że post oprócz charakteru błagalnego ma także wymiar paschalny, tzn. oczekiwania i tęsknoty za darem (np. post eucharystyczny).
I wreszcie trzecia część aklamacji: "oczekujemy twego przyjścia w chwale". To oczekiwanie nie może być jak określa to papież Franciszek "wygodnym siedzeniem na kanapie". Ono musi być aktywne! Świat w którym żyjemy zmierza ku końcowi i dlatego tak bardzo potrzebuje pokuty do której wzywała Matka Boża 100 lat temu w objawieniach w Fatimie, a Jej orędzie przekazały nam "dzieci fatimskie". Trzeba naszej pokuty za grzechy własne i całego świata. Formą pokuty może być np. cierpliwe znoszenie choroby lub przeciwności życiowych albo trudów związanych z pracą czy służbą ludziom.
Post oprócz charakteru błagalnego i paschalnego ma także wymiar pokutny!
Przywołane wyżej przykłady nie są zbiorem wyczerpanym ale tylko inspiracją do własnych pomysłów na dobre przeżycie tegorocznego Wielkiego Postu (i nie tylko!).


     


Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych (a nawet całkowitej abstynencji!!!).
Zapraszamy też do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy Św. wieczornej i Gorzkich Żalów z kazaniami pasyjnymi (kazania głosi ks. Ryszard Piętka, nasz wikariusz), w niedzielę o godz. 1700.
Przypominamy o możliwości zyskiwania odpustu, także zupełnego - np. przy spełnieniu zwykłych jego warunków przez pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej.
Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godz. 1630!


Droga Krzyżowa ulicami Bielska-Białej z udziałem naszych Parafian - relacja na stronach diecezjalnych
Droga Krzyżowa ulicami Bielska-Białej z udziałem naszych Parafian - relacja na stronach "Gwiadki Cieszyńskiej"
Niedziela Palmowa - poświęcenie palm i procesja na początku Mszy św. o godz.11.00!
   
   


OKRES WIELKIEGO POSTU
 • Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres wielkiego postu trwa od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
 • Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie, mają pierwszeństwo przed innymi dniami liturgicznymi.
 • W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn Chwała na wysokości, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie.
 • Ołtarzy nie zdobi się kwiatami, organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.
POST I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
 • Wstrzemięźliwość według prawa powszechnego oznacza zakaz spożywania mięsa. Zakaz spożywania mięsa nie wyklucza stosowania rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego. Wstrzemięźliwość należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (trzeba mieć na uwadze wszystkie uroczystości, chociaż nie stanowią święta nakazanego). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia (aż do śmierci).
 • Obowiązek postu przewiduje tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz nie zabrania przyjmowania jakiegoś posiłku (nie do syta) rano i wieczorem, z zachowaniem jednak, co do ilości i jakości pokarmów, zatwierdzonego miejscowego zwyczaju. Prawem postu są związane osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia 18 roku życia), aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Wstrzemięźliwość i post (łącznie) obowiązują w Środę Popielcową oraz Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty (KPK, kan. 1251-52).
OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych".
 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 3-4) i wykonania określonych dzieł.
 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być - przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym - w stanie łaski uświęcającej.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 6. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.


  Ten artykuł pochodzi ze strony:
  http://www.pawelbielsko.pl