Wigilia Zesłania Ducha Świętego


Data 2018/05/19 00:30:00 | Temat: Wigilia 2018

Wigi1ia - nocne czuwanie przed ważnym świętem albo jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem - z czytaniem Pisma Świętego, śpiewem i modlitwą. "Matką" wszystkich wigilii jest Wigilia Paschalna od której wzięło się czuwanie nocne również w inne święta, a we wspólnotach klasztornych także w niedziele. Zwyczaj czuwania nocnego unaocznia podstawowy rys eschatologiczny życia chrześcijańskiego: oczekiwanie Pana (Mt 25,6; Łk 13,35).
W tym roku wigilijne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego zorganizowali wspólnie Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody i nasza Parafia.
Zaproponowano dwa warianty uczestnictwa:
I:
  • 18.00 - Eucharystia (ks. Proboszcz)
  • 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • 19.40 - Wieczór Chwały (prowadzi zespół muzyczny) ze świadectwami
  • 20.30 - Modlitwa, czytania, psalmy; Modlitwa o ożywienie darów Ducha Świętego
  • 22.00 - Zakończenie
II:
  • 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • 19.40 - Wieczór Chwały (prowadzi zespół muzyczny) ze świadectwami
  • 20.30 - Modlitwa, czytania, psalmy; Modlitwa o ożywienie darów Ducha Świętego
  • 22.15 - Eucharystia; modlitwa o ożywienie charyzmatyczne i misyjne (ks. Przemysław)
  • 24.00 - Zakończenie
19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
 
19.40 - Wieczór Chwały (prowadzi zespół muzyczny) ze świadectwami
   
20.30 - Modlitwa, czytania, psalmy; Modlitwa o ożywienie darów Ducha Świętego
Drodzy bracia i siostry. Zgromadzeni w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, za przykładem Apostołów i uczniów, czuwamy na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, oczekując przyjścia Ducha Świętego, którego obiecał nam Pan. Będziemy słuchać z otwartymi sercami Słowa Bożego, przypominającego nam o tym, co Bóg uczynił swojemu ludowi, będziemy prosić, aby dary Ducha udzielane obficie Ludowi Bożemu znalazły w nas właściwy grunt do wydania owocu stokrotnego.
A teraz zaprośmy Maryję, Matkę Kościoła, i świętych Apostołów, aby tak jak w Wieczerniku jerozolimskim, tak i tutaj chcieli modlić się z nami i za nami.
Przy śpiewie litanii procesyjnie wnoszona jest Księga (Ewangeliarz) oraz ikona Zesłania Ducha Świętego, uroczyście umieszczone na swoich miejscach i okadzone.
     
Panie, niech Pocieszyciel, który pochodzi od Ciebie oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi je do pełnej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Następuje odśpiewanie hymnu: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!" po czym Liturgia Słowa. Po każdym czytaniu i psalmie chwila milczenia, a po niej modlitwa.
Czytania: Rdz 11, 1-9; Wj 19, 3-8a. 16-20b; Ez 37, 1-14; Iz 11,1-9; 1Kor 12,1-11; J 15, 18-27 (przed każdym czytaniem komentarz). Po Ewangelii homilia.

   
Za chwilę radosna zachęta wezwie nas do błagania o ożywienie w nas siedmiu darów Ducha Świętego. Podczas następującej po nim siedmiokrotnej modlitwy nasi przedstawiciele zapalą lampy symbolizujące poszczególne dary i wrzucą ziarna do kadzielnicy. Znak ten wyrazi naszą gotowość ofiary miłej Bogu i koniecznej dla własnego uświęcenia. Przy zapalaniu lampy komentarz - prezentacja danego daru a w czasie zasypywania kadzidła śpiew modlitewny.
     
Pośród nas pali się Paschał. Na zakończenie Okresu Wielkanocnego chcemy jeszcze raz zbliżyć się do tego znaku, aby żar ognia Ducha Świętego rozpalał w nas coraz bardziej pragnienie miłości służebnej. Światło wiary i miłości przyjmujemy bezpośrednio od Chrystusa lub pośrednio — od tego, kto pomagał nam w drodze wiary. W taki sposób również zapalimy nasze świece: bezpośrednio od paschału (służba liturgiczna) lub od Służby Liturgicznej, która reprezentuje tych, którzy przyczyniali się do wzrostu naszej wiary i miłości. Stojąć z zapalonymi świecami odnowiliśmy nasze chrzcielne przyrzeczenia.
 
To nabożeństwo zakończyliśmy uroczystym błogosławieństwem.
     
   
W tym momencie zakończył się I wariant Wigilii. Po chwili przerwy kontynuowany był II wariant, który zakończył się ok. 24.00.
22.15 - Eucharystia; modlitwa o ożywienie charyzmatyczne i misyjne (ks. Przemysław)
   
Tu można obejrzeć nagranie całości na YouTube!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl